Bijbelgroep in Pius X 2021-2022

07 oktober 2021 10:30 t/m 7 oktober 2021 12:00
Locatie: H. Pius X kerk, Blanckerhofweg 15, 1816 HG Alkmaar

In oktober 2021 begint weer de Bijbelgroep in de wijkkerk Pius X.
Wilt U meelezen? Samen de teksten tot U nemen?

De groep wordt ook dit jaar begeleid door Jeanne Kruijff, gepensioneerd catechete van het Dekenaat. Dit seizoen zullen de brieven van Paulus ter hand genomen worden.

De bedoeling is om 1 x per maand bij elkaar te komen op de 2e donderdagochtend van de maand. De deelnemers van vorig jaar kunnen desgewenst weer aanschuiven.  Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Wij hopen op een enthousiaste groep en we hebben er zin in. U ook? Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een bijbel meenemen: het liefst de NBV in RK uitvoering of de RK Willibrordvertaling.   De bijeenkomsten zijn niet alleen bestemd voor parochianen uit de wijkkerk, ook medeparochianen uit de andere wijkkerken en geloofsgenoten uit andere kerkgenootschappen  zijn van harte welkom.

Let op: de eerste bijeenkomst is op 7 oktober, daarna zijn de bijeenkomsten iedere tweede donderdag van de maand.

De nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van de Dominicusparochie  tel. 5112396 of  bij Yvonne de Weerdt tel. 5110497 mail:   yvonne@deweerdt.org