vieringen

Wijziging vieringen in Sint Laurentiuskerk en Pius X

  • Met ingang van zondag 11 december wijzigt de aanvangstijd van de viering op zondag in de Sint Laurentiuskerk van 11.00 uur in 11.15. Een kwartier later dus. Dit wordt gedaan om de priesters en musici de kans te geven om zich van de ene kerk naar de andere kerk te kunnen verplaatsen. Op zondag is de aanvangstijd nog om 11.00 uur.
  • Met ingang van het komend jaar 2023 vervalt de zaterdagavondviering in de Pius X.

Raadpleeg s.v.p. het vieringenoverzicht op de website  te raadplegen of via de afbeelding boven dit bericht. Op de website staan de juiste aanvangstijden.

Kerstpakketdoos-Golden-Tree-600x600 1

Kerstpakkettenactie 2023

Ook dit jaar wordt er weer een actie opgezet voor de dak- en thuislozen en stichting dnoDOEN in Alkmaar. Deze Stichting zorgt voor gezinnen in crisissituaties.

Wij vragen of u ons wilt helpen door GELD over te maken. Met dit geld kopen wij de kerstboodschappen voor de mensen. Onder andere toiletartikelen, koek, snoep en levensmiddelen.
U kunt uw bijdrage overmaken op:

NL49 ABNA 0567 3399 71 t.n.v R.K.St. Dominicusparochie Alkmaar o.v.v. kerstpakketten

Bij voorbaat heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage namens de dankbare ontvangers.

MirakelNov

Het Mirakel van december 2022 t/m februari 2023 is verschenen

Het Mirakel voor de maanden december 2022 t/m februari 2023 is verschenen.

In dit nummer van Het Mirakel onder meer:

In week 48 wordt de gedrukte versie thuisbezorgd en in de kerken gelegd om mee te nemen.

Rectificatie: op bladzijde 20 van Het Mirakel wordt de naam van de schrijver niet juist weergegeven. De juiste naam is Nel Möring. Excuses voor deze fout!

  • Klik hier voor de online versie
  • Klik hier voor PDF-formaat.
  • Klik hier om vorige nummers te lezen.

 

LaurentiuskerkVB

Opbrengst inzameling Voedselbank St. Laurentiuskerk en Pius X

Bericht van de Voedselbank
“Afgelopen weekend (29 en 30 oktober) heeft de Laurentiuskerk in Alkmaar een grote inzameling gehouden voor onze Voedselbank. Het was een hele kofferbak vol gevuld met o.a. wasmiddelen, blikken groente en koffie.”

Ook de Pius X was betrokken bij de inzamelingsactie.

Hartelijk dank aan de gevers en vooral aan degenen die deze actie mogelijk hebben gemaakt.

Lourdes1200

2023: Lourdes Actie Alkmaar 65 jaar maar nog lang niet met pensioen!

Het komend jaar viert de stichting Lourdes Actie Alkmaar haar 65-jarig bestaan. In al die jaren hebben we, in de regel twee keer per jaar, reizen naar Lourdes georganiseerd. Na een coronastop van twee jaar hebben we dit jaar de draad weer kunnen oppakken en twee mooie reizen naar Lourdes mogen maken. En het gaf ons ook nu weer een gevoel van thuiskomen bij Maria. Bij haar konden we onze vragen kwijt, onze dankbaarheid uiten evenals onze zorgen en verdriet neerleggen. Tegelijkertijd was er ruimte voor ontspanning, een wandeling door Lourdes, een bezoek aan de winkeltjes en een cappuccino op het terras.

Ook in het jubileumjaar staan er reizen naar Lourdes op het programma:

  • Een TREINREIS van zaterdag 29 april t/m zaterdag 6 mei 2023. We sluiten ons dan aan bij de bedevaart vanuit het aartsbisdom Utrecht.
  • Een VLIEGREIS van donderdag 21 t/m dinsdag 26 september 2023.

Voor nadere informatie en inschrijving kunt u contact opnemen met:

  • Ans Captijn – 06 28 87 69 04
  • Fred van den Berg – 072 515 00 38
  • Tineke Barsingerhorn – 06 28 58 24 05

Voor mensen met een wat smallere beurs heeft de stichting een fonds ter beschikking om financieel te ondersteunen. Vraag hier, indien van toepassing, gerust naar bij bovengenoemde personen.

Om alvast sfeer te proeven kunt u alvast een kijkje nemen op onze website: www.lourdesactiealkmaar.nl

Nieuwsbrief