CathecheseWC

Vastencatechese door Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten

In de Vastentijd is er gelegenheid tot deelnemen aan een online catechesegroep via vergaderplatform Zoom.
We zullen de lezingen van de zondagen van de Vastentijd en Goede Week samen lezen en hierop reflecteren, de bijeenkomsten duren een half uur.
Er kunnen maximaal twintig mensen deelnemen zodat het mogelijk blijft met elkaar van gedachten te wisselen.
De catecheses vinden, tot de Goede Week, plaats vanaf vrijdag 19 februari van 19 uur tot 19 uur 30.
In de Goede Week vindt de catechese plaats op woensdag  van 19 uur tot 19 uur 30.
Aanmelden kan door een e-mailtje te sturen naar pastoor van Peperstraten
( peperstraten@gmail.com )
Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten

Op dit moment zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar!

PaasactieARK

De paaspakkettenactie wordt paasactie

Ook dit jaar vragen wij uw aandacht voor de paasactie van de Alkmaarse Raad van Kerken.

Wij organiseren deze actie om mensen die financieel en vaak ook sociaal in een moeilijke positie verkeren een extraatje te kunnen bezorgen.  Het blijkt telkens weer dat er in onze omgeving mensen zijn die steun goed kunnen gebruiken. Het feest van Pasen nodigt ook uit om solidair te zijn met onze naasten, veraf maar ook dichtbij.

Paasactie, niet langer paaspakkettenactie.

Tot vorig jaar werden in de kerken levensmiddelen ingezameld waarmee pakketten werden samengesteld.  Financiële bijdragen die voor dit doel werden overgemaakt, maakten het mogelijk zaken aan te schaffen om de pakketten aan te vullen. Op die manier werden in 2019 ruim 250 pakketten bezorgd.

Terwijl de actie in 2020 in volle gang was brak de coronapandemie uit en stond alles op zijn kop.

Wij zijn toen snel overgeschakeld van het samenstellen van pakketten naar het aanschaffen van supermarktbonnen. Wij vroegen toen ook om extra financiële steun om deze duurdere vorm van de actie mogelijk te maken. Daarop is hartverwarmend gereageerd: het maakte het ons mogelijk om op ongeveer 275 adressen bonnen te brengen!

Na Pasen hebben wij aan de organisaties die adressen aanleveren van mensen die in aanmerking komen voor deze actie, gevraagd om reacties van de ontvangers op deze omschakeling. Deze reacties waren verrassend: men ontvangt veel liever supermarktbonnen dan pakketten met levensmiddelen. Met de bonnen kon men eigen keuzes maken en dat werd zeer gewaardeerd.

Op basis van deze reacties en het feit dat een actie met bonnen gemakkelijker te realiseren is dan het verzamelen van goederen en het maken en bezorgen van pakketten, hebben wij besloten de paaspakkettenactie om te zetten in de paasactie. Dat geldt niet alleen voor 2021 (opnieuw een “coronajaar”) maar ook voor de jaren hierna.

Wilt u helpen de paasactie mogelijk te maken? Dat kan door gift overmaken voor de kosten die hiermee gemoeid zijn. Dat kan via het rekeningnummer van de Alkmaarse Raad van Kerken o.v.v. ‘Paasactie 2021’. De ARK is ANBI erkend en dus zijn uw giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting. 

Wij hopen ook dit jaar weer op een succesvolle actie!

Namens de ARK,

Wim van Houten (06-18261595) en Ria de Rijke (06-49896107)

e-mail: info@alkmaarseraadvankerken.nl

20210115_aswoensdag-xl

Aangepast ritueel van Aswoensdag

De corona-pandemie stelt de kerk bij herhaling voor de vraag op welke wijze veilig gestalte kan worden gegeven aan de vieringen en liturgische handelingen. Voor Aswoensdag kan je de vraag stellen hoe je veilig de asoplegging kan laten plaatsvinden.

In alle parochiekerken wordt tijdens de asoplegging het as boven het hoofd gestrooid. Wel een vriendelijk maar zeer dringend verzoek om tijdens deze vorm van asoplegging een mondkapje te dragen. 

Meer informatie op de website van het Bisdom.

20210210CollageIdealBetalingenWebsite

Betalen met Ideal nu voor alle locaties mogelijk

Uw giften, donaties, bijdragen in de collecte blijven hard nodig. Zeker in deze tijd waarin wij nog steeds beperkt samen de Eucharistie kunnen vieren, blijft uw bijdrage meer dan welkom.
Voor de locatie HH. Matthias-Laurentius is het al een tijdje mogelijk om online te doneren d.m.v. een Ideal betaling.
Vanaf nu zijn ook de locatie H. Laurentiuskerk in Oudorp/St. Pancras en de locatie H. Mariakerk aangesloten. Uw betaling kom terecht op de rekening die bij de geselecteerde kerk hoort.

(Scan de QR-code met uw mobiele telefoon om een betaling te doen of ga naar de doneerpagina)

In deze handleiding vindt u hoe het online betalen via ideal via de website in zijn werk gaat.

Vieringenafgelast

Vieringen 7 februari vervallen ivm wersomstandigheden

Vanwege het te verwachten winterweer vervallen op zondag 7 februari de vieringen in de HH. Petrus en Pauluskerk in Bergen, H. Pius X-kerk en de H. Mariakerk in Alkmaar. De vieringen in de H. Laurentiuskerk (09.30 uur) in Oudorp en St. Laurentiuskerk (11.00 uur) in Alkmaar gaan wel door.

Om 11.00 kunt u de livestream volgen vanuit de St. Laurentiuskerk in Alkmaar.

Het licht van uw gelaat

40-dagen retraite: het licht van uw gelaat

De digitale 40-dagenretraite 2021 van de jezuïeten

Het licht van uw gelaat is de titel van de online 40-dagenretraite in 2021. De retraite gaat op Aswoensdag 17 februari van start en eindigt op Paaszondag. Het is alweer de veertiende digitale retraite van de jezuïeten. De teksten zijn geschreven door jezuïet Bert Daelemans.

Deelnemers krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven.

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org.

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite:

  • “Ik heb in het openbaar vervoer in de stiltecoupé de tijd genomen om de retraite te doen, omdat er thuis veelal geen stilte is.”
  • “Ik ben het meest blij dat ik als protestant mee mag/kan liften met m’n rooms-katholieke familie!”
  • “De digi-tijd breekt aan! Gezien er steeds meer kerken niet meer actief zullen zijn, zullen wij gelovigen moeten leren gebruik te maken van de digitale mogelijkheden zodat we pelgrims blijven en geen dolers worden.”
  • “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo’n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning.” 

Aantal deelnemers
Voor deze veertiende digitale retraite van de jezuïeten rekenen we op 20.000 retraitanten uit Nederland en Vlaanderen.
Hoe? 
Deelnemers schrijven zich in door hun e-mailadres op te geven via 40dagenretraite.org. Ze ontvangen gedurende de 40-dagentijd dagelijks een gebedsmail.
Zoom-meditaties
Iedere zaterdag zal er een geleide meditatie plaatsvinden via Zoom. Daarin worden de deelnemers uitgenodigd om in gebed terug te blikken op de gebedstijd, alleen en tegelijk verbonden met de andere deelnemers. Deze geleide meditaties verschijnen ook op YouTube. Zo kunnen we in tijden van corona toch met elkaar verbonden zijn.

Inspiratie
De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. In het online gastenboek op ignatiaansbidden.org/gastenboek kunnen deelnemers hun gebedservaringen delen. 
Een productie van ignatiaansbidden.org
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de Advent en de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.

Inscription COVID-19 on blue background with red strain model of coronavirus

Covid-19: vinger aan de pols

De Nederlandse overheid heeft deze week verschillende extra maatregelen genomen om de (verdere) verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Dit vooral vanwege de opmars van de Engelse variant.

Wat dit zou kunnen betekenen voor de parochies in onze regio hangt af van mogelijke richtlijnen van ons Bisdom. Indien het Bisdom niet met nieuwe richtlijnen komt in de loop van volgende week, zal het parochiebestuur zich beraden of en zo ja welke maatregelen wij van belang vinden voor de komende weken.

Wij koesteren onze vrijwilligers en zijn blij met onze parochianen.

Het parochiebestuur

Nieuwsbrief