HenkSmit

In memoriam Henk Smit (1945-2023)

Henk Smit is zo maar plotseling overleden, weggerukt uit het leven van zijn dierbaren. In de Locatieraad van de Sint Laurentiuskerk, in de Cuypersstichting, bij ISCC (het fonds voor behoeftigen) en in het koor Canticum Novum is er nu een lege plek. Wij zullen Henk herinneren als een sociaal, warm en heel actief mens, die veel voor onze kerk heeft gedaan. Maandag 26 juni was er een uitvaart in de Sint Laurentiuskerk met warme woorden en prachtige zang en muziek. We zullen Henk zeer gaan missen en wensen zijn vrouw, kinderen en hun geliefden, kleinkinderen, zijn zussen en andere familieleden en vrienden veel sterkte om dit verlies te verwerken. Requiescat in pace.

HeaderNieuwsbriefWebsite

Nieuwsbrief 16 van 23 juni 2023 is verschenen

Nieuwsbrief 16 van 23 juni 2023 is verschenen. 

Alstublieft, hier is nieuwsbrief 16 voor u.

Parochieblad “Het Mirakel” voor de maanden juli t/m september is verschenen. In deze nieuwsbrief de link om het blad online te lezen of om het blad als PDF te lezen. Twee keer Pastor Henny Slot op de foto in een bericht en daar is ook wel alle reden toe. Op 2 juli viert hij zijn 55-jarig priesterjubileum. De viering is in de Pius X.

We blikken terug naar 18 juni toen in een pontificale viering de Martelaren van Alkmaar werden herdacht. Op 25 juni is er een gezinsviering in de H. Mariakerk en op 2 juli is er een Engelstalige viering in de St. Laurentiuskerk.

Het eerste orgelconcert op 3 juli staat voor de deur. Het proces voor de zaligverklaring (eerst volgt de eerbiedwaardigverklaring) van ook ons “Heilig Bruurke” Everardus Witte is op 20 juni opnieuw heropend. Voor zover mogelijk blijven we dit volgen. Voor nu een verslag en een mooie fotoserie van de zitting.

Veel leesplezier!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 7 juli 2023.

Voor de vaste abonnees: geen nieuwsbrief in uw mailbox? Kijk in de spambak van het emailprogramma.

262_26150-1ws

Het Mirakel van juli-september 2023 is verschenen

Het parochiemagazine Het Mirakel voor de maanden juli-september 2023 is verschenen. Klik hieronder op de button van uw keuze om de meest recente editie (of een vorige editie via de website) van Het Mirakel te lezen.

In dit nummer van Het Mirakel onder meer:

Nieuws van de locaties:

In week 25 wordt de gedrukte versie thuisbezorgd en in de kerken gelegd om mee te nemen.

  

18 juni Viering LKA - 009

Verslag Pontificale Viering op 18 juni 2023 (update 21 juni)

Update 21 juni: toepspraak burgemeester A.M.C.G. (Anja) Schouten is toegevoegd.

Op 18 juni 2023 was in de St. Laurentiuskerk in Alkmaar een Pontificale Hoogmis om de Martelaren van Alkmaar te herdenken.

De Bisschop van het Bisdom Haarlem-Amsterdam Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks ging voor. De priesters Franklin Brigitha en Antonio Tocco concelebreerden.

Voor de viering uit liepen de bisschop, burgemeester, priesters en acolieten buitenom naar het plein alwaar bij de gedenkplaat een krans werd gelegd.

Tijdens deze mis werd er – onder leiding van Una Cintina – prachtig gezongen door de professionals Eline Welle, Bethany Shepherd, Bobby Blommesteijn, Inger van Vliet en Ella van Mespel, samen met de Laurentiuszangers. Zij zongen de mis van Michael Haydn.

Na de viering hield de Burgemeester van Alkmaar, Mw. Anja Schouten, een toespraak waarbij zij o.a. inging op de viering van 450 jaar Alkmaars Ontzet dit jaar en de situatie van toen verbond met het heden.

U kunt alles nog eens teruglezen en terugzien:

Indien nodig, dan wordt het bericht aangevuld.

 

 

HeaderNieuwsbriefWebsite

Nieuwsbrief 15 van 9 juni 2023 is verschenen

Nieuwsbrief 15 van 9 juni 2023 is verschenen. Veel leesplezier!

Alstublieft, hier is nieuwsbrief 15 voor u.

Zondag vieren we Sacramentsdag: in het eerste bericht een uitleg. Op 21 juni is de laatste filmmiddag van dit seizoen in de H. Pius X. Op 18 juni is de Pontificale Hoogmis om de Martelaren van Alkmaar te eren. Een mooie brug naar het laatste bericht in deze nieuwsbrief: het maandelijkse gebed van de Paus, waarin hij ons vraagt om te bidden voor de afschaffing van de marteling. Het is 450 jaar na dato nog steeds een actueel onderwerp!

Op 2 juli viert Pastor Henny Slot zijn 55-jarig priesterjubileum. De viering begint om 09.30 uur en is in de Pius X. Matthieu Wagemaker werd op maandag 5 juni in Vaals geprofest als monnik. Bisschop Hendriks was erbij en een link naar zijn blog is opgenomen in deze  nieuwsbrief.

Veel leesplezier!

Hartelijke groet van de redactie en fijne weken toegewenst!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 23 juni 2023.

Voor de vaste abonnees: geen nieuwsbrief in uw mailbox? Kijk in de spambak van het emailprogramma.

Affiche1806

18 juni viering met aandacht voor de Martelaren van Alkmaar

Op 18 juni is er om 10.00 uur in de St. Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord voor de hele regio een speciale hoogmis waarin de bisschop voorgaat. Het wordt een viering met aandacht voor “onze” Alkmaarse martelaren, de katholieken uit die tijd en ook de Alkmaarse Clarissenzusters die gedurende het “ontzet” op de vlucht sloegen en uiteindelijk in Lissabon terecht kwamen.

Op 23 juni 1572 namen de Geuzen Alkmaar in en namen daarbij katholieke geestelijken gevangen. Deze groep katholieke geestelijken is na de verovering van Alkmaar door Diederik van Sonoy de dag daarop naar Enkhuizen overgebracht. De gevangenen zouden vrij worden gelaten als zij het katholieke geloof zouden afzweren en protestant zouden worden. Toen zij dit, zelfs na martelingen, weigerden, werden zij op 24 juni 1572 opgehangen.

In tegenstelling tot de bekende martelaren van Gorcum is deze groep nooit zalig of heilig verklaard.

HennySlot001

Pastor Henny Slot 55 jaar priester

Op zondag 2 juli zal pastor H.Slot zijn 55-jarig priesterfeest vieren tijdens de eucharistieviering in de H.Pius X kerk. Aanvang 09.30 uur. Op zijn verzoek luistert het (voormalig) Jongerenkoor op met hun eigentijdse liederen.

Pastor Slot wil vooruit kijken naar de verantwoordelijkheid voor de toekomst, mede daarom heeft hij de jongeren gevraagd om op die feestdag aanwezig te zijn.
Na afloop is er tijdens het gezellig koffiedrinken gelegenheid om de jubilaris te feliciteren.

Wanneer u denkt aan een cadeau aan de jubilaris, dan graag een gift of donatie. Dat is zijn liefste wens. De giften zijn bestemd voor het gezondheidscentrum in Cameroon.
U kunt dit deponeren in de bus achter in de Pius X kerk.

Donatie is mogelijk aan: Kardinaal Vaughan Stichting ING NL52 INGB 0001 0669 57  t.g.v. Henny Slot.

HeaderNieuwsbriefWebsite

Nieuwsbrief 14 van 26 mei 2023 is verschenen

Nieuwsbrief 14 van 26 mei is verschenen is verschenen. Veel leesplezier!

Aan de vooravond van Pinksteren ontvangt u van ons de 14de nieuwsbrief. Er wordt uitgelegd waarom we Pinksteren vieren. Het zesde bericht (gezinsviering H. Mariakerk op 28 mei 2023) van deze nieuwsbrief verraadt het al een beetje: De Heilige Geest komt. In het weekend (4 juni) daarna staat er weer een Engelstalige viering op het programma en voor de kinderen is er de kinderkerk. Zondag 18 juni is er in de St. Laurentiuskerk een speciale viering met aandacht voor de Martelaren van Alkmaar. Onze Bisschop komt dan naar Alkmaar. Op 2 juli hebben we een jubilaris in ons midden: Pastor Henny Slot viert zijn 55 -jarig priesterjubileum.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 9 juni 2023.
Zalig Hoogfeest van Pinksteren toegewenst!

Hartelijke groet van de redactie en fijne weken toegewenst!

Voor de vaste abonnees: geen nieuwsbrief in uw mailbox? Kijk in de spambak van het emailprogramma.

HeaderNieuwsbriefWebsite

Nieuwsbrief 13 van 12 mei 2023 is verschenen

Nieuwsbrief 13 van 12 mei is verschenen is verschenen. Veel leesplezier!

In deze nieuwsbrief een terugblik op de processie die op 7 mei gehouden werd om het Mirakel van Alkmaar te herdenken. Liesbeth van Gool schreef een bijdrage over de betekenis van de processie. Op 17 mei is er weer een filmmiddag in de H. Pius X. Mei is de Mariamaand bij uitstek en u kunt de Rozenkrans op vrijdagavond meebidden in de St. Laurentiuskerk. Er verscheen een nieuw Samenkerk en het Bisdom Maand Journaal is verschenen. De Paus vraagt ons te bidden voor de kerkelijke bewegingen en groepen.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 26 mei 2023.
Hartelijke groet van de redactie en fijne weken toegewenst!

Voor de vaste abonnees: geen nieuwsbrief in uw mailbox? Kijk in de spambak van het emailprogramma.

IMG_7167

In processie door Alkmaar op 7 mei

Op zondag 7 mei waren wij verzameld in de Grote Kerk. De plaats waar het reliek is ontvangen in 1429. Het reliek dat ons nog steeds herinnert aan belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van de katholieke gemeenschap in onze stad. Het is een wonder dat we het reliek nog steeds mogen koesteren in onze kerk. Het is een wonder dat het in de chaos in 1573 is meegenomen en bewaard in een van de schuilkerken. Het is een wonder dat het niet kwijt is geraakt tot het moment dat het weer in handen werd gegeven aan de zilveren engel en een eigen altaar kreeg in onze kerk. Het is een wonder dat we in vrijheid een lied voor Maria mogen zingen in een gebouw dat dankzij de gemeente Alkmaar in de jaren ’90 van de vorige eeuw neutraal is geworden als huiskamer van de stad.

De viering van het Mirakel begon met een korte viering. Het koor zong, de priesters lazen uit het Evangelie en de lichtdragers stonden met hun brandende kaarsen om het moment extra bijzonder te maken. Allen stelden zich op. Voorop een acoliet met het zilveren kruis, daarachter wierook, lichtdragers en daarna pastoor Franklin met de engel in zijn handen. Hij liep onder het prachtige antieke baldakijn die speciaal hiervoor bestemd is. Daarachter liep het koor, dat liederen zong. De mensen die meeliepen in de processie volgden en zongen mee. Een prachtige stoet liep door de binnenstad richting de St. Laurentiuskerk. De klokken luidden toen de stoet naderbij kwam. Daar werden we opgewacht door parochianen om samen de Eucharistie te vieren. De engel werd op een baar met rode bloemen door de kerk gedragen en stond de gehele viering voor het altaar. Aan het eind van de viering werd de engel weer teruggezet op haar eigen plek.

We zijn dankbaar dat we in een tijd leven waarin dit mogelijk is en we mogen laten zien wat ons dierbaar is. Laten we bidden dan dat zo blijven zal.

Tekst geschreven door Liesbeth van Gool

 

Nieuwsbrief