Handwerk02

Creatief voor de Vastenactie en een mandela maken

Een groep parochianen in de St. Laurentiuskerk was afgelopen week creatief bezig. Er werd gebreid voor de Vastenactie. Ook werd er een mandela (sanskriet voor magisch wiel) gemaakt met daar omheen gedichten voor de Vastentijd. Deze gedichtjes worden elfjes genoemd.

Een voorbeeld:
Vastentijd
Veel bezinning
Omzien naar ander
Op weg naar Pasen
Uitzien

262_22404-ws

Het Mirakel van maart-april 2023 is verschenen

Het Mirakel voor de maanden maart-april 2023 is verschenen.

In dit nummer van Het Mirakel onder meer:

Nieuws van de locaties:

In week 9 wordt de gedrukte versie thuisbezorgd en in de kerken gelegd om mee te nemen.

  • Klik hier voor de online versie
  • Klik hier voor PDF-formaat.
  • Klik hier om vorige nummers te lezen.

 

Aswoensdag2023-02

Fotoverslag viering Aswoensdag St. Laurentiuskerk

Op woensdag 22 februari 2022 werd in de St. Laurentiuskerk de viering van Aswoensdag gevierd. Aan het begin van de viering werden de in geleverde palmtakjes verbrand. Met de as wordt het Askruisje toegediend. De aanwezigen ontvingen na de viering het Askruisje.

Palkmtak

Palmtakjes inleveren en waarom

U heeft vorig jaar vast wel ’n palmtakje gekregen, die in de kerk met Palmzondag werd uitgedeeld. In onze westerse wereld is er pas vanaf de zevende eeuw een viering van Palmzondag. Voor het eerst in Spanje en later ook in andere landen. Het is een liturgische viering van de intocht van Jezus in Jeruzalem.

Vroeger werd er na de palmwijding ook een processie gehouden. De palmtakjes, wat bij ons gewoonlijk buxus is, hebben een bijzondere betekenis. Hieronymus en Augustinus hebben de palmtakjes van het bijbelverhaal geïnterpreteerd als een teken van hulde en overwinning.

Wanneer de oude Romeinen van een gewonnen oorlog in Rome terugkeerde, werden ze onderscheiden met overwinning-palm. Van de martelaars in de oude kerk werd overdrachtelijk gezegd dat ze de krans of palm van de overwinning hadden gehaald. In de christelijke kunst worden ze dan ook vaak met een palmtak afgebeeld.

Het symboliseert dat Jezus door zijn lijden, dood en verrijzenis de overwinning heeft behaald op de duivel en het aan hem toegeschreven kwaad. Het palmtakje in huis werd gezien als een middel om het kwade te overwinnen of af te weren.

Daarom worden de takjes ook niet zomaar weggegooid. Op aswoensdag worden de takjes verbrand en het as wordt gebruikt voor het askruisje. Dit gaat ook gebeuren in de viering op aswoensdag. U kunt de takjes de week vóór aswoensdag afgeven in de kerk. Dit in ieder geval voor Sint-Laurantiuskerk in Alkmaar. Voor de andere kerken: let op wat daarover wordt gezegd bij de mededelingen aan het einde van de viering.

campagnebeeld 40dagentijd 2023 900

Vrijheidskerk: Veertigdagentijd in Alkmaar Zuid 

De periode vóór Pasen is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus en van onze naasten dichtbij en ver weg.
Dit jaar is het thema van de Veertigdagentijd: “Uit liefde voor jou”.
Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen.

In de Veertigdagentijd geven we Zijn liefde door. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat ’t je echt om die ander te doen is. Samen zijn we de kerk in actie. Op weg naar Pasen verdiepen we ons elke woensdag tijdens een korte Vesper in één van de aspecten van dit thema. We lezen uit de Bijbel en houden een korte meditatie, iedere week met een andere voorganger.
Na de Vesper begeven we ons naar de grote zaal om de sobere maaltijd te nuttigen.
We nodigen u uit om mee te doen!

Data:               alle woensdagen vanaf 22 februari t/m 5 april 2023
Tijd:                Vesper 18 uur, aanvang sobere maaltijd ± 18:30 uur
Locatie:           Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2A, Alkmaar
Aanmelden:     Yvonne de Weerdt 072-5110497 of mail: yvonne@deweerdt.org

Nieuwsbrief