HeaderNieuwsbriefWebsite

Nieuwsbrief 26 van 24 november 2023 is verschenen

Nieuwsbrief 26 van 24 november 2023 is verschenen. 

Veel berichten deze keer, maar er gaan ook mooie dingen gebeuren in de komende tijd. Het Mirakel voor de komende drie maanden is verschenen. Bart Oud geeft op 26 november een lezing over Sint Nicolaas. De kerstpakkettenactie 2023 komt er aan en ook voor de Adventsactie wordt uw aandacht gevraagd.

Verder onder meer in de nieuwsbrief:
Via de website van KRO/NCRV wordt uitgelegd wat het Hoogfeest van Christus Koning inhoudt. Er is een Gezinsviering in de H. Mariakerk en we kijken terug naar de Sint Maartenviering op 11 november. Nodigt de mooie poster u uit voor het kerstconcert op 18 december?

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op 8 december!

Voor de vaste abonnees: geen nieuwsbrief in uw mailbox? Kijk in de spambak van het emailprogramma.

262_28744-canvas

Het Mirakel van december 2023-februari 2024 is verschenen

Het Mirakel december 2023-februari 2024 is verschenen
Het parochiemagazine Het Mirakel voor de maanden december 2023 t/m februari 2024 is verschenen. Klik hieronder op de button van uw keuze om de meest recente editie (of een vorige editie via de website) van Het Mirakel te lezen.

(Voorheen plaatsten wij hier links naar de artikelen in Het Mirakel. Het blijkt dat deze niet bij iedereen goed willen werken.)

In week 48 wordt de gedrukte versie thuisbezorgd en in de kerken gelegd om mee te nemen.

 

 

1200x963

Kerstpakkettenactie 2023

Allereerst willen we vermelden dat onze groep versterkt is met Jackeline Stam. Heel fijn dat zij met ons mee wil werken aan deze mooie activiteit!

Vele jaren dragen wij met onze parochie zorg voor een extraatje met de Kerst voor de dak- en thuislozen en Stichting dnoDOEN in Alkmaar (deze stichting zorgt voor gezinnen in crisissituaties).
De nieuwe methode om alleen geld aan u te vragen beviel vorige jaren goed. Van uw geld hebben we veel kerstboodschappen kunnen kopen, zoals toiletartikelen, koek, snoep en levensmiddelen.
Doet u mee?

U kunt uw bijdrage overmaken op:
NL49 ABNA 0567 3399 71
t.n.v. R.K. St. Dominicusparochie Alkmaar
o.v.v. kerstpakkettenactie ’23

Bij voorbaat heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage namens de dankbare ontvangers.
Leny, Joke, Marion en Jackeline

Terugblik Sint Maarten 11 november

Sint Maarten in de Sint Laurentiuskerk te Alkmaar

Ook dit jaar werd de Kerk weer open gedaan voor Sint Maarten. De Kerk werd verlicht met lichtjes en lampionnen. Daarnaast werd er een vuur gestookt en uiteraard was er ook snoep!

De kinderen moesten hier wel voor zingen. Dat deden ze uit volle borst. Leuke, grappige en unieke liedjes kwamen voorbij.

Het vuur hield de bezoekers warm en het licht van de Kerk straalde. Het deed de bezoekers glimlachen en zelfs één kindje deed een gebedje.

De avond was dus weer een succes!

Wellicht wilt u volgend jaar er ook bij zijn? We kunnen hulp gebruiken. Daarnaast is het ook gewoon gezellig!

Als u wilt helpen, stuur maar even een whatsapp berichtje naar Sverre Klarenbeek op 06 211 44 733.

HeaderNieuwsbriefWebsite

Nieuwsbrief 25 van 10 november 2023 is verschenen

Nieuwsbrief 25 van 10 november 2023 is verschenen. 

Nog één nachtje slapen en dan is het Sint Maarten. De kinderen zingen dat de koeien staarten dragen en denken dat er overal een rijk mens woont. De dames op het filmpje (kleinkinderen van een parochiaan) hebben hun eigen versie, maar het filmpje (onder deze tekst) is te leuk.

Verder onder meer in de nieuwsbrief:
Wie was Sint Maarten? Bart Oud verdiepte zich in zijn leven en schreef het op. Op 15 november is er een filmmiddag in de Pius X. Aandacht voor #Redwednesday op 22 november en in de H. Mariakerk is op 26 november weer een gezinsviering. Het acolietencollege trad in de voetsporen van Paulus.

De volgende nieuwsbrief delen wij met u op 24 november!

Voor de vaste abonnees: geen nieuwsbrief in uw mailbox? Kijk in de spambak van het emailprogramma.

CollageMalta

Acolietencollege Everardus Witte reist naar Malta

Het acolieten- en kosterscollege (en hun partners) van de Laurentiuskerk in Alkmaar heeft een reis gemaakt naar Malta. Malta bestaat uit verschillende eilanden en is ongeveer anderhalf keer zo groot als het eiland Texel. Malta is het meest katholieke land van Europa en telt maarliefst 365 kerken. Malta heeft een rijke geschiedenis met bouwwerken uit de pre-historie, sporen van de kruisvaarders en de tweede wereldoorlog. Daarnaast is Malta bekend om de schipbreuk van de apostel Paulus. Tijdens zijn verblijf is Paulus gebeten door een slang. Toen hij hiervan niet ziek werd geloofden de Maltezen dat Paulus door God was gezonden en lieten zij zich bekeren. Paulus verbleef in een eenvoudige grot. Vele beelden en kerken verwijzen naar Paulus. Daarnaast heeft het acolietencollege een aantal Laurentiuskerken bezocht.

De acolieten hebben een speciale mis bijgewoond in de ‘kerk van de schipbreuk van Paulus.’ Deze mis was opgedragen aan de recentelijk overleden acoliet Frits Jongkind. Na de mis heeft de priester het college rondgeleid.

Naast al deze bijzonderheden stond het kameraadschap en de gezelligheid centraal gedurende de reis. Wilt u meer weten? Vraag het één van de acolieten / kosters.

Bart Oud
Voorzitter Acolietencollege Everardus Witte

 

HeaderNieuwsbriefWebsite

Nieuwsbrief 24 van 27 oktober 2023 is verschenen

Nieuwsbrief 24 van 27 oktober 2023 is verschenen. 

In deze nieuwsbrief starten we met een overzicht van de vieringen op Allerheiligen (1 november) en Allerzielen (2 november).

Verder onder meer in de nieuwsbrief:
De onthulling van het Matthiasbeeld sturen we nog een keer mee in deze nieuwsbrief. Op 5 november is er weer een Engelstalige viering en kinderkerk. De voorbereidingen voor de eerste heilige communie en het Heilig Vormsel beginnen binnenkort. Wilt u met kerst een kerstengel zijn? Stichting Present weet hoe u dat kunt worden.

De volgende nieuwsbrief delen wij met u op 10 november!

Voor de vaste abonnees: geen nieuwsbrief in uw mailbox? Kijk in de spambak van het emailprogramma.

Uitgelichteafbeelding

Foto’s onthulling Matthiasbeeld en viering kerkwijding

Vanmorgen werd in een mooie en plechtige viering het Matthiasbeeld onthuld. Ook werd gevierd dat de St. Laurentiuskerk 162 jaar geleden werd ingewijd.

Het beeld werd onthuld door de heer en mevrouw Moglestue namens de parochianen en donateurs.

Kapelaan Antonio Tocco ging voor het koor Canticum Novum zong de Kleine Orgelmesse van Joseph Haydn.

Een toelichting op de foto’s: de beelden op de pilaren zijn niet de enige beelden van Matthias en Laurentius in de kerk. Op de kandelaren naast het tabernakel, in de glasin loodramen en aan weerszijden van het bloedaltaar (rechts) zijn ook beeltenissen van Matthias en Laurentius te vinden.

Artikel Alkmaarsche Courant Matthias is na ruim vijftig jaar weer terug in Alkmaarse kerk

HeaderNieuwsbriefWebsite

Nieuwsbrief 23 van 13 oktober 2023 is verschenen

Nieuwsbrief 23 van 13 oktober 2023 is verschenen. 

De nieuwsbrief wordt geopend met een In memoriam voor Jeanne Koelé-Kruijff. Zij heeft veel voor de gemeenschap van de H. Pius X betekend. Ook een In memoriam voor acoliet Frits Jongkind. Hij was heel lang actief aan het altaar als misdienaar en acoliet in de St. Laurentiuskerk.

Mogen beiden rusten in vrede.

Verder in deze nieuwsbrief:
De filmmiddagen in de H. Pius X worden hervat op 18 oktober. De onthulling en zegening van het Matthiasbeeld in de St. Laurentiuskerk vindt plaats op 15 oktober, op 20 oktober geeft het Christelijk Thools mannenkoor Rehoboth een concert in de St. Laurentiuskerk en op 22 oktober is er een gezinsviering in de H. Mariakerk. De redactie werd geattendeerd op het TV-programma “Ons Dorp” over de ophanden zijnde sloop van de Dominicuskerk.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 27 oktober!

Voor de vaste abonnees: geen nieuwsbrief in uw mailbox? Kijk in de spambak van het emailprogramma.

Nieuwsbrief