Contact

Heeft u een priester nodig, bel dan het telefoonnummer van uw locatiekerk, zie hieronder.
Bij elke activiteit die beschreven is op deze website hoort wel een contactpersoon. Wilt u met een van hen in contact komen dan kan dat via de administratie van uw locatiekerk, zie hieronder.
Voor vragen rechtstreeks aan de administratie van uw locatiekerk ziet u hier de tijden van aanwezigheid en de telefoonnummers.

Locatie HH. Matthias-Laurentius (Alkmaar Zuid, met de St. Laurentiuskerk en de H. Pius X)

Adres: St. Dominicusparochie, locatie HH. Matthias-Laurentius, Verdronkenoord 66, 1811 BG  Alkmaar
(tevens postadres secretariaat van het Dominicusbestuur)
T. 072 51 12 396
Het kantoor is open ma t/m vr 10.00 u – 12.00 u
E. matthiaslaurentius@dominicusparochie.nl   (voor vragen van algemene aard en voor het doorgeven van misintenties)
E. leden.matthiaslaurentius@dominicusparochie.nl (alleen voor verhuizing, in- en uitschrijving, afzegging parochieblad en opgeven nieuwsbrief)
E. penning.matthiaslaurentius@dominicusparochie.nl (alleen voor vragen van financiële aard)

Rekeningnummer NL11 RABO 0149 8477 85 t.n.v. R.K. St. Dominicusparochie Alkmaar

Locatie H. Laurentiuskerk (Oudorp)

Adres: St. Dominicusparochie, locatie H. Laurentiuskerk, Herenweg 77, 1829 AC  Oudorp
T. 072 511 36 17
Het kantoor is open van maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur
E. laurentiusoudorp@dominicusparochie.nl   (voor vragen van algemene aard en voor het doorgeven van misintenties)
E. leden.laurentiusoudorp@dominicusparochie.nl
(alleen voor verhuizing, in- en uitschrijving, afzegging parochieblad en opgeven nieuwsbrief – dit kan men ook zelf doen via de website)
E. penning.laurentiusoudorp@dominicusparochie.nl (alleen voor vragen van financiële aard)

Rekeningnummer NL85 RABO 0141201231 t.n.v. R.K. St. Dominicusparochie Alkmaar
Caritas: Donaties aan de IPCI naar NL13 RABO 0141 2012 66

Locatie H. Mariakerk (Alkmaar Noord)

Adres: St. Dominicusparochie, locatie H. Mariakerk, Kajakstraat 60, 1826 DN  Alkmaar
T. 072 56 28 401
Het kantoor is gevestigd in zaal “de Weijdt” in De Blije Mare en is open op donderdag 10.00 u – 16.00 u
E. maria@dominicusparochie.nl (voor vragen van algemene aard en voor het doorgeven van misintenties)
E. leden.maria@dominicusparochie.nl (alleen voor verhuizing, in- en uitschrijving, afzegging parochieblad en opgeven nieuwsbrief – dit kan men ook zelf doen via de website)
E. penning.maria@dominicusparochie.nl (alleen voor vragen van financiële aard)

Kerkelijk Centrum De Blije Mare
T. 072 5622627   (voor gebruik/huur van de zaaltjes)
E. info@deblijemare.nl
W. www.deblijemare.nl

Rekeningnummers:
NL92 INGB 0003 0951 86 t.n.v. R.K. St. Dominicusparochie Alkmaar (alleen voor kerk- of gezinsbijdrage)
NL59 RABO 0161 7044 92 t.n.v. R.K. St. Dominicusparochie Alkmaar (voor misintenties en schenkingen)

Locatie St. Michaëlparochie (Zuidschermer)

Adres: St. Michaëlparochie, Zuidervaart 65, 1846 LG  Zuidschermer
T. 06 456 579 89
F. Sint Michaëlkerk
E. sintmichaelkerk@gmail.com

Rekeningnummer: NL55 RABO 0301 2013 31 t.n.v. St.Michaëlparochie, Zuidschermer
Caritas: Donaties aan de IPCI naar NL13 RABO 0141 2012 66

 

 

 

Contactformulier

    Hoe we omgaan met je gegevens kun je lezen in het privacybeleid.