Featured Image

Het Mirakel van oktober en november 2022 is verschenen

Het Mirakel voor de maanden oktober en november 2022 is verschenen.

  • Klik hier voor de online versie
  • Klik hier voor PDF-formaat.
  • Klik hier om vorige nummers te lezen.

In week 38 wordt de gedrukte versie thuisbezorgd en in de kerken gelegd om mee te nemen.

Featured Image

Livestream Eucharistieviering op zondag 18 september

De vieringen kunt u (ook) volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Kies voor de provincie: Noord-Holland -> Selecteer plaats: Alkmaar en kies dan voor de  Sint Laurentiuskerk.

  • Via deze livestream kunt u de viering op zondag 18 september bekijken. Kapelaan Antonio Tocco gaat voor in deze viering.

U kunt de viering ook meelezen of later teruglezen via het Romeins Missaal of door het scannen van de QR-code in de afbeelding met de camera op uw telefoon of tablet.

Er is een app voor telefoons en tablets:
Appstore van Apple: zoek naar kerkdienstgemist
Google Play store:  zoek naar kerkdienstgemist

Tip: beschikt u over Google Chromecast of Apple TV dan kunt u de viering ook op TV bekijken.

Gebed voor Geestelijke Communie:
Mijn Jezus,
ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen.
Nu ik niet de communie daadwerkelijk  kan ontvangen, vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.
Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.
Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden.
Amen

Featured Image

Familieviering Pius X 60 jaar in samenwerking met de” Jongerenkerk”

In aanwezigheid van pastor Franklin Brigitha, een heel volle kerkgemeenschap en als voorgangers pastor J. van der Plas en pastor H. Slot zong het koor veel herkenbare liederen uit hun repertoire. Hun kinderen stonden zich te verdringen bij de voordeur om de boekjes aan de parochianen kwijt te raken  en zij assisteerden met de collecte.

Het thema van de eucharistieviering was: Iedereen hoort erbij.

Met het enorme enthousiasme van dirigente Ingrid Prins en begeleiding van het combo Ronald van leeuwen met gitaar, Martin Leurs  als toetsenist en drummer Gerrie Stam, klonken de liederen als vanouds. Na afloop werd ieder bedankt onder luid applaus en hier en daar werd een traantje weggepinkt. Toen was er koffie..!

Featured Image

21 augustus: Viering Pius 60 jaar

Zondag 21 augustus j.l. werd het 60-jarig jubileum gevierd van de Pius X.

Tot ieders grote vreugde was pastor Adolfs in de gelegenheid om samen met pastor van der Plas, voor te gaan. Na het woord van welkom van de heer J. Nagengast gaf pastor Adolfs een terugblik over zijn mooie jaren die hij, in de Pius X , waar hij gewijd was op 3 november 1974, heeft gehad. 

Door het vermelden van anekdotes en goede en minder goede gebeurtenissen, door het noemen van diverse namen, realiseerden Jan Adolfs en wij ook, ons de voorbije tijd.

Zijn boodschap was dan ook: laten we kijken naar de toekomst gesteund door de lezing uit Exodus 20, 1-17 “de 10 regels van de Heer”.In de tweede lezing zie: 1. Kor. 3 – het fundament en de hoeksteen. ”Niemand kan een ander fundament leggen, dan er al ligt”

Ook pastor van der Plas feliciteerde de Pius X met deze 60 jaren. Van onze buurman, de Vrijheidskerk, kregen wij een groot boeket witte bloemen en ds. D. Firet kwam de Pius X persoonlijk feliciteren. 

De H.Mis werd begeleid door het Dominicuskoor o.l.v. Bart Vervaart en met medewerking van JanPaul Grotenhuis. Lector was Eleonora Hoekstra-Ros.

Tot slot, tijdens de zegen, waarbij het Tantum ergo werd gezongen, wenste Pastor Adolfs ons allen veel geluk met als laatste liedregel ”mensen die dromend een stem verstaan, mensen veel geluk”.

 

Nieuwsbrief