Featured Image

Palmtakjes afhalen

Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk om de palmtakjes op de gebruikelijke manier te verkrijgen. Tijdens de vieringen van dit weekend vindt de palmwijding plaats.

De palmtakjes zijn bij op de volgende manieren te verkrijgen:

  • St. Laurentiuskerk Alkmaar: na de viering op zondag 28 maart om 11.00 en tijdens de openstelling van de kerk op de weekdagen van plm. 10.00 uur tot plm. 14.00 uur.
  • H. Laurentiuskerk Oudorp: na de viering op zondag 28 maart om 09.30 en door de week bij het parochiekantoor van maandag t/m donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.
  • H. Mariakerk: na de viering op zondag 28 maart om 11.00 uur en op woensdag 31 maart tijdens Open Kerk.
  • H. Pius X : na de viering op zondag 28 maart om 09.30 uur.

 

Featured Image

Richt de samenleving zo in dat het makkelijker is om gezond te blijven

Deze column van Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten verscheen op 3 maart in het Nederlands Dagblad.

De lente is een tijd van vernieuwing en dat voel je des te meer als het lastig is om nieuwe dingen te kopen. Vooral op het gebied van kleding wordt de zaak penibel. Ik kan bijna niks meer met fatsoen aan. Ik ben vooral toe aan nieuwe kleren en ook aan een nieuwe foto want de vrolijke bolle toet die u hierboven aankijkt, is ingeruild voor een afgeslankter exemplaar.
Sinds het voorjaar van 2020 ben ik een goede twintig kilo afgevallen, is mijn bloedsuiker terug naar een acceptabele hoogte en eet ik meer dan zes ons verse groente per dag.
Mijn leefstijlcoach moedigt mij via Whatsapp en Zoom aan en ik voel me energieker en gezonder dan ooit. Het voelt als een zegen!
Natuurlijk, je moet het zelf doen – maar zonder ferme huisarts en een coach die je een beetje achter je rap uitdijende vodden zit, was het niet zo snel gegaan. Ik ben dankbaar voor alle zetjes die ik kreeg.

Er is de laatste tijd veel aandacht voor leefstijlgeneeskunde, en dat is terecht. Overgewicht en bijbehorende complicaties komen steeds meer voor in Nederland, en dat komt niet omdat mensen opeens genetisch vatbaarder zijn voor overgewicht of er een besmettelijke vorm van wilszwakte is uitgebroken. Overgewicht is een maatschappelijk probleem waar inmiddels meer dan de helft van de bevolking in meer of mindere mate last van heeft. Dat ik niet de enige Nederlander was die te maken kreeg met complicaties rond overgewicht is zowel een troostende als een zorgelijke gedachte. Eén van de definities van een goede samenleving is – volgens de twintigste-eeuwse katholieke activist Peter Maurin – ‘een samenleving waarin het makkelijker is om goed te zijn’. Zogezegd leven we nu in een samenleving waarin het steeds moeilijker wordt om gezond te blijven.

Deze ontwikkeling gaat iedereen aan. Wij zijn niet geschapen als geestelijke wezens die tijdelijk in een of ander lichaam verblijven. Wij zijn als lichamelijke mensen geschapen en met lichaam én geest. Een samenleving waarin het steeds moeilijker wordt om lichamelijk en geestelijk gezond te blijven, is dan ook een samenleving die de menselijke waardigheid onder druk zet.
Nu ik zelf met enig enthousiasme deel uitmaak van leefstijlgroepen, coaching krijg en anders ben gaan denken over werkdruk en stress, blijven dus wel een aantal vragen. Voelt het niet alsof het traject letterlijk voor ‘mijn soort mensen’ verzonnen is? Redelijk actieve, hoogopgeleide mensen? In andere woorden: is het niet precies toegesneden op een groep die geen meerderheid van de Nederlandse bevolking is?

Maatschappelijke problemen zijn ook zingevingsproblemen. Hoe wij als samenleving omgaan met eten en drinken en hoeveel ruimte we geven aan gezonde recreatie en beweging zijn geen levensbeschouwelijk neutrale kwesties. Ze raken ieders gezondheid en zijn uitingen van hoe wij ons als samenleving willen inzetten voor de menselijke waardigheid.
Het aanjagen van initiatief en individuele inzet blijft belangrijk, maar kan niet in de plaats komen van onze maatschappelijke opdracht: onze samenleving zo in te richten dat het voor iedereen makkelijker wordt om gezond te blijven.

Featured Image

Vastenactie 2021: beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd2021 – van 17 februari tot en met 4 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelings landen. Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van werkloosheid en armoede. Jongeren lopen daarbij drie keer zoveel risico op werkloosheid als volwassenen. In 2019 had vijftien procent van alle jongeren geen werk.

Lees meer over de actie in Het Mirakel

Featured Image

Vastencatechese door Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten

In de Vastentijd is er gelegenheid tot deelnemen aan een online catechesegroep via vergaderplatform Zoom.
We zullen de lezingen van de zondagen van de Vastentijd en Goede Week samen lezen en hierop reflecteren, de bijeenkomsten duren een half uur.
Er kunnen maximaal twintig mensen deelnemen zodat het mogelijk blijft met elkaar van gedachten te wisselen.
De catecheses vinden, tot de Goede Week, plaats vanaf vrijdag 19 februari van 19 uur tot 19 uur 30.
In de Goede Week vindt de catechese plaats op woensdag  van 19 uur tot 19 uur 30.
Aanmelden kan door een e-mailtje te sturen naar pastoor van Peperstraten
( peperstraten@gmail.com )
Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten

Op dit moment zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar!

Featured Image

De paaspakkettenactie wordt paasactie

Ook dit jaar vragen wij uw aandacht voor de paasactie van de Alkmaarse Raad van Kerken.

Wij organiseren deze actie om mensen die financieel en vaak ook sociaal in een moeilijke positie verkeren een extraatje te kunnen bezorgen.  Het blijkt telkens weer dat er in onze omgeving mensen zijn die steun goed kunnen gebruiken. Het feest van Pasen nodigt ook uit om solidair te zijn met onze naasten, veraf maar ook dichtbij.

Paasactie, niet langer paaspakkettenactie.

Tot vorig jaar werden in de kerken levensmiddelen ingezameld waarmee pakketten werden samengesteld.  Financiële bijdragen die voor dit doel werden overgemaakt, maakten het mogelijk zaken aan te schaffen om de pakketten aan te vullen. Op die manier werden in 2019 ruim 250 pakketten bezorgd.

Terwijl de actie in 2020 in volle gang was brak de coronapandemie uit en stond alles op zijn kop.

Wij zijn toen snel overgeschakeld van het samenstellen van pakketten naar het aanschaffen van supermarktbonnen. Wij vroegen toen ook om extra financiële steun om deze duurdere vorm van de actie mogelijk te maken. Daarop is hartverwarmend gereageerd: het maakte het ons mogelijk om op ongeveer 275 adressen bonnen te brengen!

Na Pasen hebben wij aan de organisaties die adressen aanleveren van mensen die in aanmerking komen voor deze actie, gevraagd om reacties van de ontvangers op deze omschakeling. Deze reacties waren verrassend: men ontvangt veel liever supermarktbonnen dan pakketten met levensmiddelen. Met de bonnen kon men eigen keuzes maken en dat werd zeer gewaardeerd.

Op basis van deze reacties en het feit dat een actie met bonnen gemakkelijker te realiseren is dan het verzamelen van goederen en het maken en bezorgen van pakketten, hebben wij besloten de paaspakkettenactie om te zetten in de paasactie. Dat geldt niet alleen voor 2021 (opnieuw een “coronajaar”) maar ook voor de jaren hierna.

Wilt u helpen de paasactie mogelijk te maken? Dat kan door gift overmaken voor de kosten die hiermee gemoeid zijn. Dat kan via het rekeningnummer van de Alkmaarse Raad van Kerken o.v.v. ‘Paasactie 2021’. De ARK is ANBI erkend en dus zijn uw giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting. 

Wij hopen ook dit jaar weer op een succesvolle actie!

Namens de ARK,

Wim van Houten (06-18261595) en Ria de Rijke (06-49896107)

e-mail: info@alkmaarseraadvankerken.nl

Featured Image

Aangepast ritueel van Aswoensdag

De corona-pandemie stelt de kerk bij herhaling voor de vraag op welke wijze veilig gestalte kan worden gegeven aan de vieringen en liturgische handelingen. Voor Aswoensdag kan je de vraag stellen hoe je veilig de asoplegging kan laten plaatsvinden.

In alle parochiekerken wordt tijdens de asoplegging het as boven het hoofd gestrooid. Wel een vriendelijk maar zeer dringend verzoek om tijdens deze vorm van asoplegging een mondkapje te dragen. 

Meer informatie op de website van het Bisdom.

Featured Image

Betalen met Ideal nu voor alle locaties mogelijk

Uw giften, donaties, bijdragen in de collecte blijven hard nodig. Zeker in deze tijd waarin wij nog steeds beperkt samen de Eucharistie kunnen vieren, blijft uw bijdrage meer dan welkom.
Voor de locatie HH. Matthias-Laurentius is het al een tijdje mogelijk om online te doneren d.m.v. een Ideal betaling.
Vanaf nu zijn ook de locatie H. Laurentiuskerk in Oudorp/St. Pancras en de locatie H. Mariakerk aangesloten. Uw betaling kom terecht op de rekening die bij de geselecteerde kerk hoort.

(Scan de QR-code met uw mobiele telefoon om een betaling te doen of ga naar de doneerpagina)

In deze handleiding vindt u hoe het online betalen via ideal via de website in zijn werk gaat.

Featured Image

Vieringen 7 februari vervallen ivm wersomstandigheden

Vanwege het te verwachten winterweer vervallen op zondag 7 februari de vieringen in de HH. Petrus en Pauluskerk in Bergen, H. Pius X-kerk en de H. Mariakerk in Alkmaar. De vieringen in de H. Laurentiuskerk (09.30 uur) in Oudorp en St. Laurentiuskerk (11.00 uur) in Alkmaar gaan wel door.

Om 11.00 kunt u de livestream volgen vanuit de St. Laurentiuskerk in Alkmaar.

Nieuwsbrief