Featured Image

Gevraagd: Foto’s van de aartsengelen in de Don Boscokerk in Alkmaar

Voor het volgende nummer van parochieblad Het Mirakel is de redactie op zoek naar foto’s van de aartsengelen in de voormalige Don Boscokerk aan het Geert Grooteplein in Alkmaar. Het gaat om de beelden die op een sokkel stonden en aan de pilaren achter het altaar hingen. (zoals op de foto te zien is)

Als u detailfoto’s van de aartsengelen hebt, dan willen wij deze graag gebruiken. De foto’s kunt u sturen aan matthiaslaurentius@dominicusparochie.nl.

Featured Image

40mm Sponsorwandeltocht

Bestaande vorm 40MM sponsorwandeltocht

Sinds jaar en dag is het een feit: op de zaterdag na Hemelvaartsdag vindt de sponsorwandeltocht van de 40MM plaats. Alle 40MM wandelaars lopen geld bijeen om alle 40MM projecten te kunnen ondersteunen. Dit betreft vele kleinschalige projecten in de minder ontwikkelde landen. De wandeltocht wordt gekenmerkt door de gezellige sfeer. Het straalt plezier uit van zowel de wandelaars als de talloze vrijwilligers om er een geslaagd evenement van te maken. 

Versie 2021: virtuele 40MM sponsorwandeltocht

Helaas kan door corona dit jaar de wandeltocht niet in de bestaande vorm plaatsvinden, maar gelukkig wel in een nieuwe vorm: een virtuele sponsorwandeltocht! Dit betekent dat de wandelaars niet genieten van het mooie parcours zoals wij uitzetten, maar dat de wandelaars zelf kunnen bepalen wanneer, waar, welke en in hoeveel dagen zij de route lopen! Uiteraard mag er ook voor gekozen worden om niet de gehele 40 km te lopen. Dit alles wordt geregistreerd in een speciale app. We hebben de maand mei dan ook uitgeroepen tot ‘mei wandelmaand’. Een totaal nieuwe opzet, maar wel passend voor deze tijd. Juist nu is het zo belangrijk om te sporten en fit te blijven, dus we hopen vele wandelaars jong en oud (uit heel West-Friesland en daarbuiten) te kunnen motiveren om sponsorgeld in te zamelen en de wandelschoenen aan te trekken!

Kinderroute

Net zoals altijd hebben wij ook nu aan de kleine wandelaars gedacht. Je kunt ervoor kiezen om samen met je kind(eren) een route van 4 km te lopen.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • Download de app ‘Racemap’ (Google Play Store) of Racemap (App store van Apple)
  • Ga naar onze website 40mm.nl en schrijf je in (dit kan vanaf 1 april tot uiterlijk 24 april 2021)!
  • Check je mailbox of je de bevestigingsmail hebt ontvangen.
  • Download het sponsorformulier vanaf onze site en laat je door zoveel mogelijk mensen sponsoren.
  • Eind april ontvang je de instructiemail waar je startnummer in zit en de uitleg over het gebruik van de app.
  • Het is mei! Trek je wandelschoenen aan en geniet van de omgeving, de rust, het kletsen met een bekende, etc. Doe het op je eigen manier, hoe jij het wil!

Samen lopen

Omdat wij nu nog niet weten welke coronamaatregelen gelden in mei, denken wij dat het lopen met een groep niet mogelijk zal zijn. Hoe leuk is het dan ook dat je alle bekenden die meelopen live kunt volgen via de app?

Een overzicht van de doelen die gesteund worden, vindt u hier.

Featured Image

Verloop van de Paasactie van de ARK

Hoe is het gegaan met de paasactie van de Alkmaarse Raad van Kerken in 2021? Twee zaken vallen in het bijzonder op. Ten eerste het grote aantal aanvragen: er werden bijna 400 adressen opgegeven van mensen (omgerekend zijn dat rond 420 volwassenen en 220 kinderen) die een extraatje goed kunnen gebruiken, 100 adressen meer dan vorig jaar. Ten tweede het geweldige bedrag aan giften: er is ruim € 8.000 binnengekomen. Dat maakte het mogelijk om aan alle aanvragen ook te kunnen voldoen. Alle particuliere gevers die hieraan bijgedragen hebben, danken wij hartelijk. Wij bedanken ook de diaconieën en charitatieve instellingen die de actie financieel steunden.

Om u een idee te geven van hoe de attenties zijn ontvangen geef ik de volgende citaten uit reacties door.

Van een ontvanger: “Hierbij wil ik u graag bedanken voor het lieve presentje wat ik laatst heb ontvangen. Al jarenlang ontvang ik rond Pasen een doos met boodschappen, waar ik heel blij mee was. Helemaal toen de kinderen nog klein waren. Dit jaar een Hema en Jumbo bon. Ook superblij mee. Komt goed uit. Super lief en dank hiervoor.”

Van iemand die namens een organisatie adressen doorgaf: “Van de betreffende gezinnen, alle rond het minimum bestaansniveau, hoorde ik dat zij heel blij verrast waren met uw gulle gift. Omdat het voor deze gezinnen moeilijk is om buiten het gezinsbudget iets extra’s voor de Paasdagen te kopen is uw attentie meer dan welkom gebleken. Men verzocht mij nadrukkelijk u hiervan melding te maken en u hartelijk te bedanken. Graag bij deze.”
Nog een reactie van een ontvanger: ”I hope this email finds you well. Thank you for the gift you sent me, It was very heartwarming and very motivating and It gave me the feeling of “Don’t worry, we know that you are there ☺”.

Wij hopen de paasactie volgend jaar opnieuw te kunnen houden.

Namens het paasactieteam van de ARK

Ria de Rijke

Featured Image

Assistentie bij filmvertoning Pius X gevraagd

In november 2010 is er in de Pius X een filmgroep gestart, waar direct gemiddeld 25 belangstellenden 1x per maand naar toe kwamen. Men kwam niet alleen voor de film, maar ook om elkaar te ontmoeten en gezellig een kop koffie/thee te drinken.

Daarbij was er een eenvoudig happy hour voor de Kerst en eveneens ter afsluiting voor het zomerreces.

Na alle commotie omtrent Covid 19, hoopt de filmgroep als de omstandigheden het toelaten,  haar 11e jaar in te gaan te weten 3e week van oktober.

Inmiddels ben ik op zoek naar een extra vrijwilliger, ter ondersteuning van het technische aspect, hetgeen de filmvertoning met zich mee brengt. Wij maken gebruik van een laptop (persoonlijk bezit)  en de beamer van de parochie.

Momenteel is er 1 persoon (80+) die zich daarmee bezighoudt en dat vind ik riskant om op alleen die persoon te moeten steunen.

Mijn vraag is nu of u in uw achterban wilt nagaan of er een persoon is die ook van films houdt en die ons daarbij 1x per maand 2 uurtjes zou kunnen assisteren. De bijeenkomsten zijn altijd op de laatste woensdagmiddag van de maand en wij starten om 14.00 uur.

Heeft u belangstelling neem dan contact op met Yvonne de Weerdt.

Nieuwsbrief