Featured Image

Richt de samenleving zo in dat het makkelijker is om gezond te blijven

Deze column van Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten verscheen op 3 maart in het Nederlands Dagblad.

De lente is een tijd van vernieuwing en dat voel je des te meer als het lastig is om nieuwe dingen te kopen. Vooral op het gebied van kleding wordt de zaak penibel. Ik kan bijna niks meer met fatsoen aan. Ik ben vooral toe aan nieuwe kleren en ook aan een nieuwe foto want de vrolijke bolle toet die u hierboven aankijkt, is ingeruild voor een afgeslankter exemplaar.
Sinds het voorjaar van 2020 ben ik een goede twintig kilo afgevallen, is mijn bloedsuiker terug naar een acceptabele hoogte en eet ik meer dan zes ons verse groente per dag.
Mijn leefstijlcoach moedigt mij via Whatsapp en Zoom aan en ik voel me energieker en gezonder dan ooit. Het voelt als een zegen!
Natuurlijk, je moet het zelf doen – maar zonder ferme huisarts en een coach die je een beetje achter je rap uitdijende vodden zit, was het niet zo snel gegaan. Ik ben dankbaar voor alle zetjes die ik kreeg.

Er is de laatste tijd veel aandacht voor leefstijlgeneeskunde, en dat is terecht. Overgewicht en bijbehorende complicaties komen steeds meer voor in Nederland, en dat komt niet omdat mensen opeens genetisch vatbaarder zijn voor overgewicht of er een besmettelijke vorm van wilszwakte is uitgebroken. Overgewicht is een maatschappelijk probleem waar inmiddels meer dan de helft van de bevolking in meer of mindere mate last van heeft. Dat ik niet de enige Nederlander was die te maken kreeg met complicaties rond overgewicht is zowel een troostende als een zorgelijke gedachte. Eén van de definities van een goede samenleving is – volgens de twintigste-eeuwse katholieke activist Peter Maurin – ‘een samenleving waarin het makkelijker is om goed te zijn’. Zogezegd leven we nu in een samenleving waarin het steeds moeilijker wordt om gezond te blijven.

Deze ontwikkeling gaat iedereen aan. Wij zijn niet geschapen als geestelijke wezens die tijdelijk in een of ander lichaam verblijven. Wij zijn als lichamelijke mensen geschapen en met lichaam én geest. Een samenleving waarin het steeds moeilijker wordt om lichamelijk en geestelijk gezond te blijven, is dan ook een samenleving die de menselijke waardigheid onder druk zet.
Nu ik zelf met enig enthousiasme deel uitmaak van leefstijlgroepen, coaching krijg en anders ben gaan denken over werkdruk en stress, blijven dus wel een aantal vragen. Voelt het niet alsof het traject letterlijk voor ‘mijn soort mensen’ verzonnen is? Redelijk actieve, hoogopgeleide mensen? In andere woorden: is het niet precies toegesneden op een groep die geen meerderheid van de Nederlandse bevolking is?

Maatschappelijke problemen zijn ook zingevingsproblemen. Hoe wij als samenleving omgaan met eten en drinken en hoeveel ruimte we geven aan gezonde recreatie en beweging zijn geen levensbeschouwelijk neutrale kwesties. Ze raken ieders gezondheid en zijn uitingen van hoe wij ons als samenleving willen inzetten voor de menselijke waardigheid.
Het aanjagen van initiatief en individuele inzet blijft belangrijk, maar kan niet in de plaats komen van onze maatschappelijke opdracht: onze samenleving zo in te richten dat het voor iedereen makkelijker wordt om gezond te blijven.

Featured Image

Blog i.v.m het corona-virus

Per viering zijn nog steeds 30 personen (exclusief medewerkers) welkom!

Voor de St. Laurentiuskerk (Alkmaar), de H. Laurentiuskerk (Oudorp) en H. Pius X-kerk (Alkmaar zuid) kan worden volstaan met het zich voorafgaand aan de viering laten registreren (naam en telefoonnummer). Natuurlijk kunt u ook thuis een briefje met uw naam en telefoon schrijven en deze in een van de kerken inleveren.

Voor de H. Mariakerk (Alkmaar Noord) geldt dat men zich wel van te voren moet aanmelden via info@rkmariaparochiealkmaar.nl of telefoonnummer 072-5628401.

Doel van registreren of aanmelden is om de gegevens te gebruiken bij een bron- en contactonderzoek in geval van besmetting. De gegevens worden 14 dagen bewaard en daarna vernietigd.

Voor alle kerken geldt:

 • Als u door de kerk loopt, draagt u een mondkapje!
 • Kom bij hoesten en/of gezondheidsklachten niet naar de viering
 • Houd anderhalve meter afstand
 • Schud geen handen, maar knik elkaar vriendelijk toe
 • Volg de aanwezige routes in de kerken
 • Ontsmet voorafgaand aan de viering uw handen met de daarvoor aanwezige middelen
 • Ga alleen zitten op de daarvoor bestemde plaatsen (personen uit een gezin mogen bij elkaar zitten)
 • Volg de aanwijzingen op van de aanwezige personen namens de kerk.
 • Bij de vredeswens geen handen schudden, maar elkaar vriendelijk toeknikken
 • De communie wordt alleen uitgereikt door een priester met behulp van een communiepincet.
 • Tussen de ontvanger van de communie en de priester is een communiescherm geplaatst.
 • Zingen is niet toegestaan, behalve door de eventueel aanwezige cantor
 • Helaas er is geen koffie na de viering

Vieren in onze parochie de komende weken
Het corona-virus is weer nadrukkelijk aanwezig in de samenleving. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, worden grote groepssamenkomsten beperkt tot 30 personen. Dit geldt ook voor de vieringen binnen onze parochie. De medewerkers aan deze viering vallen buiten dit aantal. Het aanmelden en/of registreren blijft. Wij verzoeken u zeer dringend om u aan de voorschriften te houden (afstand houden, niezen in elleboog, thuisblijven bij klachten) en draag tijdens het lopen door de kerk een mondkapje! In het bericht op de website (via de blauwe knop te vinden) leest u alle maatregelen die in de kerken van de parochie van kracht zijn! 

De parochie zorgt er voor dat de verbinding met u blijft nu u op zondag minder naar de kerk kan. Zoals pastoor Franklin schreef in zijn blog, kunt u ook zelf thuis een plaats voor God creëren. Wij helpen u door de livestream voort te zetten, de lezingen van de dag staan op de website en bidt op maandag of donderdag thuis het ochtendgebed mee en natuurlijk de wekelijkse nieuwsbrief. 


Een misboekje bij de livestream of de TV-mis
Het is mogelijk om op vrijdag na de viering van 09.30 uur in de Sint Laurentiuskerk (om plm. 10.00 uur afgelopen) of doordeweeks als de kerk open is een misboekje af te halen voor thuisgebruik. Het misboekje kunt u dan thuis gebruiken tijdens de livestream van de H. Mis of de H. Mis op televisie (zondag NPO2 om 10.00).

Featured Image

Vastenactie 2021: beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd2021 – van 17 februari tot en met 4 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelings landen. Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van werkloosheid en armoede. Jongeren lopen daarbij drie keer zoveel risico op werkloosheid als volwassenen. In 2019 had vijftien procent van alle jongeren geen werk.

Lees meer over de actie in Het Mirakel

Nieuwsbrief