Featured Image

Geen vieringen op Kerstavond

Op kerstavond zijn er geen vieringen in de kerken binnen de parochie. De Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft op 15 de­cem­ber naar aan­lei­ding van de ind­ringende toe­spraak van minister-presi­dent Mark Rutte van maan­dag 14 de­cem­ber besloten dat in de Rooms-Katho­lie­ke kerken dit jaar op kerst­avond geen publieke vie­rin­gen, zoals de nachtmis, zullen plaats­vin­den. Nader bericht volgt.

Lees verder op de website van het Bisdom Haarlem-Amsterdam.

Featured Image

Adventsactie 2020 Nicaraqua

Adventsactie voor Nicaruaqua: “Delen smaakt naar meer”
Met deze slogan wil de Adventsactie 2020 aandacht vragen voor het probleem van ondervoeding. Het mag duidelijk zijn dat armoede leidt tot ondervoeding, ondervoeding leidt tot ziekte, ziekte leidt tot gebrekkige opleidingen hetgeen weer tot armoede leidt. Hoe is deze cirkel te doorbreken?
De Adventsactie steunt dit jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelfgroente, granen en fruit kunnen verbouwen en op die manier beschikken over gezond en gevarieerd voedsel.

Lees verder in Het Mirakel van december 2020-februari 2021

Featured Image

25 november: RedWednesday en Orange the World

Woensdagavond werden diverse kerken in de regio rood en oranje aangelicht. Dit in het kader van #RedWednesday en om aandacht te vragen voor Orange the Wold, een campagne tegen huiselijk geweld. Bij de Kerk in Nood-actie Redwednesday wordt aandacht gevraagd voor de vervolgde Christenen. Het thema van dit jaar: “Sta op voor de vrijheid om te geloven”. In Alkmaar en Oudorp werden de St. Laurentiuskerk (Verdronkenoord) en de H. Laurentiuskerk (Oudorp) in het rode en oranje licht gezet. In Bergen de HH. Petrus en Pauluskerk.

Hieronder treft u een aantal foto’s van de verlichte kerken aan.

 

Nieuwsbrief