Featured Image

Column Jan-Jaap: “Het hanengekraai als best denkbare begin voor een kerkelijke carrière”

Gepubliceerd in het Nederlands Dagblad van 26 januari

Toen ik seminarist was leefde ik nog in een wereld van helden. Mgr. Gijsen en paus Benedictus XVI werden ons bijvoorbeeld voorgesteld als haast bovenmenselijke karakters die zich uitputten voor de waarheid en als bronzen muren en ijzeren zuilen pal stonden tegen de geest der eeuw. We namen dat gretig aan. In een onzekere wereld heb je nood aan sterke helden die naast je staan.

Dit alles voelt alweer heel lang geleden terwijl er maar tien jaren voorbijgegaan zijn. Eerst verdween mgr. Gijsen (1932-2013) uit beeld, de conservatieve bisschop van Roermond, die fel streed tegen alle vrij- en lichtzinnigheid binnen en buiten de kerk. Vandaag moeten we ons ook de vraag stellen of paus Benedictus XVI, in zijn eerdere functie als aartsbisschop van München, niet te laks is geweest met het afhandelen van klachten over priesters die seksueel misbruik hadden gepleegd, of zelfs onwaarheden heeft verteld over de procedures die hij gevolgd heeft en de beslissingen die hij nam.

Dit alles komt al na onthullingen over hoe paus Benedictus XVI als aartsbisschop achteraf teveel ruimte had gegeven aan de sektarische beweging van de ‘Integrierte Gemeinde’ waarbinnen psychologische en spirituele mishandeling aan de orde van de dag was.

‘Ik geloof werkelijk niet dat paus Benedictus kwaad in de zin had’, zei één van de slachtoffers van de Integrierte Gemeinde voor de Duitse televisie. ‘Ik denk dat hij zich werkelijk niet kon voorstellen dat mensen tot zulk kwaad in staat waren, en hij was gevoelig voor alle aandacht die hij van hen kreeg.’

Emeritus paus Benedictus is waarschijnlijk een man van goede bedoelingen, maar goed bedoeld is niet altijd goed gedaan, en je wordt nooit ongestraft een ex-held. De heldenwereld heeft immers altijd nood aan schurken. Een ridder die geen booswicht kan vinden maakt geen indruk. De zoektocht naar een nieuwe held begint dus met het aanwijzen van een nieuwe schurk. De gevallen held van vroeger is dan de ideale kandidaat.

Het vingerwijzen van meerdere Duitse bisschoppen richting emeritus paus Benedictus XVI past hierbij. Commentatoren stellen nu echter terecht de vraag of die bisschoppen hier niet vooral proberen hun eigen straatjes schoon te vegen. De olievlek van verdenkingen breidt zich dus alleen maar verder uit en de Duitse bisschoppen lijken niet meer uit het moeras te komen. De verwachting dat we een nieuwe redder, een nieuwe held, zullen vinden in paus Franciscus of de overheid of een nieuwe frisse aartsbisschop die de zwijnenstal eens zal uitmesten zal het algemene verlies van vertrouwen niet keren. We moeten weg uit dit verslavende denkpatroon.

Elke held op wie de verwachtingen en de hoop van mensen wordt geprojecteerd zal teleurstellen. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Petrus begon er zelfs mee, met teleurstellen. We kunnen inmiddels zeggen dat dat het best denkbare begin is voor een kerkelijke carrière, want het hanengekraai is het einde van elke illusie – bij onszelf of anderen – dat men voor heldendom in de wieg gelegd is.

Vanuit die leegte kun je een stap zetten naar een nieuw begin waarin we onze illusies kunnen loslaten en vrij zijn om Jezus na te volgen en Hem juist door onze kleinheid zichtbaar te maken.

Featured Image

Kindercatechese 6 februari: Valentijn en de eeuwige liefde

Het is al heel lang een wens van pastores en ouders: catechese voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Op 6 februari aanstaande is het weer zover. We noemen het ‘kindercatechese’.

De kindercatechese start iedere eerste zondag van de maand om 10.45 uur in de Sint Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord (in het kantoor op nummer 66) in Alkmaar. Er is bewust gekozen om deze kindercatechese tegelijk te plannen met de Eucharistieviering. Zo kunnen ouders rustig en met aandacht de mis vieren en duiken hun kinderen in een Bijbel- of heiligenverhaal op een manier die bij hun leeftijd past. Vlak voor de voorbeden komen de kinderen in de viering en krijgen daar de gelegenheid om de voorbede die zij hebben voorbereid uit te spreken. Daarna gaan ze bij hun ouders zitten en zijn samen tijdens de consecratie en communie. We hopen dat de Coronabeperkingen tegen die tijd niet meer nodig zijn, zodat we na de viering gezellig wat kunnen napraten.

De verhalen die tijdens de kindercatecehese zullen worden verteld, zijn soms gelijk aan het Evangelie van de zondag en soms wordt er gekozen voor het verhaal over de heilige omdat de feestdag in die week valt. We starten met één groep en afhankelijk van het aantal kinderen en de leeftijd, zal worden bekeken of het nodig is de groep in de verwerking van het verhaal te splitsen. Ook voor de allerjongsten vanaf 3 jaar is het mogelijk om mee te doen.

Op de eerste zondag van de maand wordt de internationale mis gevierd, dat betekent dat tijdens de Eucharistieviering alles in het Engels zal worden gesproken en gezongen. De kinderkerk is echter wel in het Nederlands. Mocht een kind moeite hebben om het Nederlands te begrijpen, zullen we vertalen zodat het kind mee kan doen.  Mochten ouders wel deze catechese voor hun kinderen willen, maar zelf niet in Staat zijn de mis bij te wonen, kunnen de kinderen natuurlijk wel meedoen. Zij kunnen de mis verder bijwonen, begeleid door de mensen van de kindercatechese.

Voorlopig wordt de kinderkindercatechese in een zaal van het parochiecentrum aan het Verdronkenoord gehouden. Deze zaal is bereikbaar vanaf het plein voor de kerk. Het begint om 10.45 uur. Dus graag de kinderen brengen tussen 10.30 en 10.45 uur. Op deze manier hebben we voldoende tijd om de kinderen catechese te kunnen geven, totdat we aansluiten in de viering. Ouders hebben dan even een kwartiertje om hun hoofd leeg te maken van aile dagelijkse drukte voordat de mis begint.

De kindercatechese wordt geleid door Liesbeth van Gool. Zij was al eerder in dienst van de parochie met aandachtsgebied catechese. Zij doet het samen met Carola Beers. Zij was lange tijd heel actief bij de Vormselcatechese in Heerhugowaard de Noord.
Op 6 februari gaat het verhaal over “Valentijn en de eeuwige liefde”.

Geef uw kind op via contact@liesbethvangool.nl

Featured Image

Eerste Heilige Communie 2022 (update)

Klik hier voor meer informatie over de voorbereidingen op de Eerste H. Communie.

Aanmeldformulier Eerste Communie/Vormsel

Met dit formulier kunt u uw kind opgeven voor de voorbereiding op de Eerste Communie of het Vormsel. Velden met een * zijn verplicht
 • DD slash MM slash JJJJ
 • DD slash MM slash JJJJ

Featured Image

Blog Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten: “De vrouw bepotelde een selectie bijbelwitte broodjes voor ze er een paar van in haar zak stopte”

Blog overgenomen van de website van het Nederlands Dagblad van 16 december 2021

Corona geeft een nieuwe ervaring van het onreine, signaleert pastoor Jan-Jaap van Peperstraten in de supermarkt. ‘De ervaring van onreinheid bestaat alleen in mijn hoofd. Maar dat maakt de ervaring niet minder echt.’

De bijbelse reinheidswetten waren voor mij altijd één groot mysterie. Op het seminarie leer je erover bij de vakken Oude Testament, en zoals dat gaat wordt het daar behandeld als iets van lang voorbij. Het Kruisoffer, de vooruitgang in de maatschappelijke hygiëne en de medische wetenschap hebben onreinheid verbannen tot een voetnoot in de theologische handboeken.

Corona heeft vele veranderingen gebracht. Een nieuwe ervaring van het onreine hoort daar ook bij. Ik had het niet zien aankomen, maar dat geldt inmiddels voor bijna alles in dit land.

Eergisteren was ik in de supermarkt. Ik kom daar niet graag. Mensen staan te dicht op elkaar, halen hun neus op, en zo gauw je er op let hoor je in het gangpad naast je een snotterige hoestbui. Maar het enige waar ik een nóg grotere hekel aan heb is afhankelijkheid van bezorgdiensten. Ik waag het er dus maar op.

Twee keer per week zoek ik een rustige tijd uit om inkopen te doen.  Meestal gaat het goed. Ik hyperventileer al ruim een jaar niet meer.

Nu zit je in de kerk of bij het ziekenzalven ook wel eens naast iemand met een snottebel, of erger. Maar dat voelt anders. Zeker bij ziekenbezoek geef ik eerst alles uit handen aan God. Maar dat voelt wat overdreven als voorbereiding voor het boodschappen doen.

bijbelwitte broodjes

Ik stond in de supermarkt bij het Broodjesparadijs en ik verheugde me al op een paar bolletjes voor bij de lunch toen er opeens een vrouw schuin voor mij doorstak en met de blote hand een wijde selectie bijbelwitte broodjes bepotelde voor ze er een paar van in haar zak stopte. Een smoezelig lapje hing om haar kin.

Vol afgrijzen trek ik mezelf weg van de bolletjesbar en kom weer wat bij zinnen zonder dat ik langdurig in een boterhamzakje moet ademen. Onrein! Op dat moment wenste ik me een engel met een brandend zwaard toe, zodat die deze smoezelige Eva met een sierlijke boog uit het Broodjesparadijs kon werpen. Of minstens een potige beveiliger met een wapenstok die zulks minder sierlijk voor elkaar krijgt. Dan kunnen fatsoenlijk bemaskerde mensen met de daarvoor bestemde tang een onbepoteld bolletje in hun steriele tas stoppen.

Helaas is er in dit land een jammerlijk tekort aan potige beveiligers, laat staan engelen met brandende zwaarden. Er zijn wel pastoors met opgeheven wijsvingers, maar daar luistert tegenwoordig ook niemand meer naar.

En dat terwijl er niks aan de hand is. Ik ben uitstekend geprikt en inmiddels zelfs geboosterd. De kans dat ik word aangestoken door een ongewassen snottebel is bijzonder laag. De afkeer, de ervaring van onreinheid, die ik voel bestaat alleen in mijn hoofd. Maar dat maakt de ervaring niet minder echt.

nieuwe ervaringen

Corona betekent ook omgaan met nieuwe ervaringen, of je je er klaar voor voelt of niet. Jezus kon de onreinen zien als meer dan onrein; maar wat dat betekende is misschien voor ons nog abstract.  Wij  voelden niet wat onreinheid kon betekenen. We zijn denk ik dan ook vergeten hoe radicaal het is om bijbelwit brood te breken en te delen met wie onreinheid uitstraalt.

Pas als je het ziet, en als je het weet kun je erover nadenken en er mee werken.  Tenminste – dat vertel ik mezelf. Ik hoop het ook te gaan geloven zodat ik in 2022 niet eindig als Virusfarizeeër, die anderen zware lasten oplegt, maar zélf zijn handen niet stukwast.

Featured Image

Kerstpakkettenactie voor “Het Heem” en “Inloop”

Beste parochianen,
Op 16 december zijn we met twee auto’s vol Kerstboodschappen,  naar “Het Heem” en “De Inloop” gegaan. Voor “Het Heem” hadden we voor 21 mensen van de crisis-opvang kerstboodschappen gedaan en 21 gezinnen, die een extraatje goed kunnen gebruiken, kregen een gevulde tas. Voor de gezinnen hebben we het zelf ingepakt.

Bij “de Inloop” hadden we een grotere groep. We hadden voor 60 daklozen  boodschappen gedaan. Het kerstpakket werd uitgedeeld door de medewerkers daar. We zijn wel geschrokken van het hoge aantal: zestig mensen, met ook een deel jongeren. Dat is heel veel. Het uitladen liep gesmeerd. De kratten werden in een treintje uitgeladen en naar binnen gebracht.

Iedereen is enorm blij en de mensen kijken er elk jaar naar uit. Ook de medewerkers genieten hier van en zijn heel blij als we komen.

Al deze giften komen zo goed terecht en daarvoor willen wij alle gulle gevers, die daaraan hebben bijgedragen, heel hartelijk bedanken!

Groet van het kerstpakketten team.
Marion, Joke, Jos en Leny

Featured Image

Aanscherping coronamaatregelen als gevolg lockdown: gevolgen voor onze parochie

 • De doordeweekse vieringen vervallen in ieder geval t/m 14 januari.
 • Op vrijdag 24 december vervalt de inloopviering in de Sint Laurentiuskerk
 • Na 17.00 uur zijn er voorlopig geen vieringen en andere activiteiten; ook niet op Kerstavond.
 • De kaarten voor de vieringen op 25 en 26 december in de H. Mariakerk zijn allemaal vergeven. Zonder kaart geen toegang!
 • De open kerk op woensdag van 13.00 uur – 15.00 uur in de H. Mariakerk gaat gewoon door.
 • Vanaf 27 december is reserveren voor de vieringen in de H. Mariakerk weer verplicht. U belt dan met 072-5628401 (spreek bij afwezigheid antwoordapparaat in) of stuur een email aan maria@dominicusparochie.nl.
 • Het is zeer gewenst dat u zich gedurende de overige vieringen houdt aan de basismaatregelen: draag een mondkapje, houd afstand, blijf thuis bij klachten.
Featured Image

Brief Pastoraal team vanwege maatregelen

Alkmaar, 1 december 2021

Aan de bestuursleden, locatieraden, vrijwilligers en parochianen in onze regio.  

Vandaag heeft het bisdom besloten om per direct en tot nader bericht vieringen na vijf uur ’s middags op te schorten. Deze beslissing geldt ook voor de vieringen tijdens de kerstdagen. 

Met gevoelens van verdriet én respect voor de moeilijke keuze die onze bisschoppen hebben moeten maken  hebben de pastores het volgende besloten:

Alle zaterdagavondvieringen komen per direct te vervallen, in plaats hiervan kan  – waar mogelijk – een doordeweekse viering kunnen worden bezocht om het parochieleven in de betreffende kernen gaande te houden. Er vinden dus ook op zaterdagavond 4 december a.s. géén vieringen meer plaats.

De vieringen op Kerstavond komen te vervallen met uitzondering van de volgende bijeenkomsten:

 • De kinderkerstvieringen (herdertjesvieringen/familievieringen die gepland waren voor 17:00) kunnen doorgang vinden mits deze verplaatst worden naar 16:00 uur en gehouden kunnen worden met inachtneming van de geldende regels.
 • De Nachtmis vanuit de Laurentiuskerk zal worden gestreamd en uitgezonden via kerkdienstgemist.nl . Deze mis zal helaas niet toegankelijk zijn voor bezoekers.

Alle overige vieringen op Kerstavond zullen komen te vervallen.

De vieringen op Oudjaarsavond in Schoorl en Zuidschermer zullen eveneens komen te vervallen.

Alle vieringen die overdag zouden plaatsvinden vóór 17:00 uur zullen voorlopig doorgang vinden. Dit betreft onder andere de vieringen op Kerstochtend en Tweede Kerstdag.

De pastores begrijpen dat dit besluit veel mensen zwaar zal vallen. Het kerstfeest is ook dit jaar nog niet wat het had moeten zijn en we moeten eens te meer een beroep doen op uw begrip en geduld. 

Ook met een afgeschaald vieringenprogramma zijn wij nog steeds in staat op een waardige en veilige manier het Kerstfeest te vieren. De veiligheid van parochianen en kerkgangers waarborgen is en blijft onze hoogste prioriteit.

Ook in aangepaste vorm zal de geboorte van Jezus weer gevierd worden. Na deze duisternis zal er weer licht zijn.

In gebed verbonden,

Pastoor-deken Franklin Brigitha

Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten

Kapelaan Antonio Tocco

 

 

Nieuwsbrief