Featured Image

Inzamelactie (medische) hulpmiddelen Oekraïne

Juist in de veertig dagentijd is het goed om aan de vastenperiode betekenis te geven door iets te doen voor de bevolking van Oekraïne! Acoliet en koster Jos Zomerdijk is vrijwilliger bij de stichting Ukraïne-Oekraïne. Deze stichting is al jaren betrokken bij de bevolking van Oekraïne en juist nu extra begaan met het lot van het Oekraïense volk. Hij vraagt onze hulp! Op zondag 13 maart gaat een bijzondere inzamelactie van start.

Op 13 maart start in de Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord de inzamelingsactie van (medische) hulpmiddelen bestemd voor Oekraïne. De stichting Holland-Oekraïne zorgt ervoor dat de spullen worden gebracht naar die plekken waar dat nodig is. Als het niet mogelijk is om zelf te rijden, betaalt deze stichting de brandstof voor Oekraïense chauffeurs die in Nederland gestrand zijn. Zo worden de goederen vervoerd en kunnen de chauffeurs naar hun familie. Jos en zijn collega-vrijwilligers verzamelen verschillende hulpmiddelen in een gesloten, originele verpakking. U kunt hierbij denken aan:

  • Voedselingeblikt voedsel, babyvoeding, instant noodles, soep (blik/poeder), crackers, flesjes water.
  • Medische hulpmiddelenverbanddoos, verband, pleisters enz. (geen medicijnen)
  • Middelen voor persoonlijke verzorgingmaandverband, pampers, incontinentiemateriaal, shampoo, zeep, tandpasta, tandenborstels (kinder en volwassen), handdoeken (sneldrogend, microvezel), vochtige doekjes, vaseline, crème, haarkammen/-borstels, deodorant.
  • Praktische middelenbatterij, lucifers, kaarsen, zaklampen.

In de Laurentiuskerk kunt u vanaf 13 maart een inzamelbak vinden voor deze producten. (We nodigen natuurlijk ook andere parochiekerken om mee te doen!). De inzamelbakken blijven gedurende de vastenactie staan. Meer info kunt u vinden op www.stichtingukraineholland.nl

Dit initiatief vindt plaats naast de collectes voor het project in Oekraïne van (Pater) Victor.

Met deze initiatieven kunnen we laten zien dat we naast gebed ook in woord en daad verbonden zijn met het lot van Oekraïne. Hartelijk dank voor uw medewerking!

Bart oud

Voorzitter acolieten- en kosterscollege Everardus Witte.

Featured Image

Hulp aan Blauwe zusters in Oekraïne

Kort geleden kreeg een aantal parochianen een roep om hulp aan Blauwe zusters in Oekraïne. Deze roep kwam van iemand die velen van ons goed kennen, pater Victor. Hij was priester in de parochie HH Matthias Laurentius.  Zijn zus is Blauwe zuster en zij is, met een aantal medezusters, al langere tijd aan het werk in Oekraïne. Zij hebben daar tehuizen voor jonge moeders met baby’s, oudere vrouwen en gehandicapte kinderen. Het vliegveld naast het klooster is gebombardeerd en ze zijn gevlucht. Ze hebben geld nodig voor voedsel, medicijnen en verwarming.

Pater Victor is geen pater meer. Zijn weg bleek anders dan gedacht. Hij is nu getrouwd en een liefdevolle vader van twee kinderen. Hij is in nauw contact met zijn zus.

Overal wordt om uw geld gevraagd. Misschien kunt u deze zusters ook helpen. We weten dat uw geld goed terecht komt.

Onze actie loopt van 13 maart tot en met 20 maart 2022. Daarna maakt onze penningmeester alle binnen gekomen giften over naar de zusters in Oekraïne.

U kunt uw bedrag overmaken naar NL49 ABNA 0567 3399 71 ten name van St. Dominicus Parochie. Dit onder vermelding van Blauwe zusters Oekraïne.

Featured Image

Wie had dit kunnen denken…. (nieuws over H. Vormsel)

Voor het Heilig Vormsel 2022 hebben zich 12 jonge mensen aangemeld voor de voorbereiding. Hoe prachtig! Ze gaan op 27 februari om 10.30 uur van start in de Matthiaszaal van de Sint Laurentiuskerk, Alkmaar.

In deze tijd denken veel mensen dat het wel eens op zou kunnen houden. Dat onze mooie religie in Nederland aan het uitdoven is, maar niets is minder waar. Het vuurtje brandt volop. Dat merkten we ook tijdens de ouderavond van de groep 1e Communicanten die bij de Sint Laurentius Alkmaar bijeen komen voor hun catechese. Enthousiaste ouders die heel bewust hebben gekozen voor deze stap in de spirituele ontwikkeling van hun kind. Het gaat niet om wat de familie verwacht, het gaat om wat zij willen voor hun kind. De groep die in de Blije Mare bijeenkomt heeft dezelfde ervaring.

En dus nu ook bij het H. Vormsel. Zoals iedereen weet, kun je jonge mensen van 13, 14 of 15 jaar oud niet dwingen tot iets waar ze zelf niet achter staan. Deze 12 gaan het avontuur aan omdat ze deze stap willen maken. Hoe mooi is dat.

Naast deze 12 zijn er nog 4 jonge volwassen vrouwen die zich hebben gemeld voor de voorbereiding op het H. Vormsel. Zij zullen net als de jongeren ook op 5 juni aanstaande gevormd worden door Bisschop Hendriks. We gaan mooie tijden tegemoet.

Iedereen die gevormd wil worden dit jaar kan zich nog aanmelden via deze pagina op deze website. Vul het inschrijfformulier op de pagina (na de link) in en er wordt contact opgenomen.

Featured Image

Column Jan-Jaap: “Het hanengekraai als best denkbare begin voor een kerkelijke carrière”

Gepubliceerd in het Nederlands Dagblad van 26 januari

Toen ik seminarist was leefde ik nog in een wereld van helden. Mgr. Gijsen en paus Benedictus XVI werden ons bijvoorbeeld voorgesteld als haast bovenmenselijke karakters die zich uitputten voor de waarheid en als bronzen muren en ijzeren zuilen pal stonden tegen de geest der eeuw. We namen dat gretig aan. In een onzekere wereld heb je nood aan sterke helden die naast je staan.

Dit alles voelt alweer heel lang geleden terwijl er maar tien jaren voorbijgegaan zijn. Eerst verdween mgr. Gijsen (1932-2013) uit beeld, de conservatieve bisschop van Roermond, die fel streed tegen alle vrij- en lichtzinnigheid binnen en buiten de kerk. Vandaag moeten we ons ook de vraag stellen of paus Benedictus XVI, in zijn eerdere functie als aartsbisschop van München, niet te laks is geweest met het afhandelen van klachten over priesters die seksueel misbruik hadden gepleegd, of zelfs onwaarheden heeft verteld over de procedures die hij gevolgd heeft en de beslissingen die hij nam.

Dit alles komt al na onthullingen over hoe paus Benedictus XVI als aartsbisschop achteraf teveel ruimte had gegeven aan de sektarische beweging van de ‘Integrierte Gemeinde’ waarbinnen psychologische en spirituele mishandeling aan de orde van de dag was.

‘Ik geloof werkelijk niet dat paus Benedictus kwaad in de zin had’, zei één van de slachtoffers van de Integrierte Gemeinde voor de Duitse televisie. ‘Ik denk dat hij zich werkelijk niet kon voorstellen dat mensen tot zulk kwaad in staat waren, en hij was gevoelig voor alle aandacht die hij van hen kreeg.’

Emeritus paus Benedictus is waarschijnlijk een man van goede bedoelingen, maar goed bedoeld is niet altijd goed gedaan, en je wordt nooit ongestraft een ex-held. De heldenwereld heeft immers altijd nood aan schurken. Een ridder die geen booswicht kan vinden maakt geen indruk. De zoektocht naar een nieuwe held begint dus met het aanwijzen van een nieuwe schurk. De gevallen held van vroeger is dan de ideale kandidaat.

Het vingerwijzen van meerdere Duitse bisschoppen richting emeritus paus Benedictus XVI past hierbij. Commentatoren stellen nu echter terecht de vraag of die bisschoppen hier niet vooral proberen hun eigen straatjes schoon te vegen. De olievlek van verdenkingen breidt zich dus alleen maar verder uit en de Duitse bisschoppen lijken niet meer uit het moeras te komen. De verwachting dat we een nieuwe redder, een nieuwe held, zullen vinden in paus Franciscus of de overheid of een nieuwe frisse aartsbisschop die de zwijnenstal eens zal uitmesten zal het algemene verlies van vertrouwen niet keren. We moeten weg uit dit verslavende denkpatroon.

Elke held op wie de verwachtingen en de hoop van mensen wordt geprojecteerd zal teleurstellen. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Petrus begon er zelfs mee, met teleurstellen. We kunnen inmiddels zeggen dat dat het best denkbare begin is voor een kerkelijke carrière, want het hanengekraai is het einde van elke illusie – bij onszelf of anderen – dat men voor heldendom in de wieg gelegd is.

Vanuit die leegte kun je een stap zetten naar een nieuw begin waarin we onze illusies kunnen loslaten en vrij zijn om Jezus na te volgen en Hem juist door onze kleinheid zichtbaar te maken.

Featured Image

Kindercatechese 6 februari: Valentijn en de eeuwige liefde

Het is al heel lang een wens van pastores en ouders: catechese voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Op 6 februari aanstaande is het weer zover. We noemen het ‘kindercatechese’.

De kindercatechese start iedere eerste zondag van de maand om 10.45 uur in de Sint Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord (in het kantoor op nummer 66) in Alkmaar. Er is bewust gekozen om deze kindercatechese tegelijk te plannen met de Eucharistieviering. Zo kunnen ouders rustig en met aandacht de mis vieren en duiken hun kinderen in een Bijbel- of heiligenverhaal op een manier die bij hun leeftijd past. Vlak voor de voorbeden komen de kinderen in de viering en krijgen daar de gelegenheid om de voorbede die zij hebben voorbereid uit te spreken. Daarna gaan ze bij hun ouders zitten en zijn samen tijdens de consecratie en communie. We hopen dat de Coronabeperkingen tegen die tijd niet meer nodig zijn, zodat we na de viering gezellig wat kunnen napraten.

De verhalen die tijdens de kindercatecehese zullen worden verteld, zijn soms gelijk aan het Evangelie van de zondag en soms wordt er gekozen voor het verhaal over de heilige omdat de feestdag in die week valt. We starten met één groep en afhankelijk van het aantal kinderen en de leeftijd, zal worden bekeken of het nodig is de groep in de verwerking van het verhaal te splitsen. Ook voor de allerjongsten vanaf 3 jaar is het mogelijk om mee te doen.

Op de eerste zondag van de maand wordt de internationale mis gevierd, dat betekent dat tijdens de Eucharistieviering alles in het Engels zal worden gesproken en gezongen. De kinderkerk is echter wel in het Nederlands. Mocht een kind moeite hebben om het Nederlands te begrijpen, zullen we vertalen zodat het kind mee kan doen.  Mochten ouders wel deze catechese voor hun kinderen willen, maar zelf niet in Staat zijn de mis bij te wonen, kunnen de kinderen natuurlijk wel meedoen. Zij kunnen de mis verder bijwonen, begeleid door de mensen van de kindercatechese.

Voorlopig wordt de kinderkindercatechese in een zaal van het parochiecentrum aan het Verdronkenoord gehouden. Deze zaal is bereikbaar vanaf het plein voor de kerk. Het begint om 10.45 uur. Dus graag de kinderen brengen tussen 10.30 en 10.45 uur. Op deze manier hebben we voldoende tijd om de kinderen catechese te kunnen geven, totdat we aansluiten in de viering. Ouders hebben dan even een kwartiertje om hun hoofd leeg te maken van aile dagelijkse drukte voordat de mis begint.

De kindercatechese wordt geleid door Liesbeth van Gool. Zij was al eerder in dienst van de parochie met aandachtsgebied catechese. Zij doet het samen met Carola Beers. Zij was lange tijd heel actief bij de Vormselcatechese in Heerhugowaard de Noord.
Op 6 februari gaat het verhaal over “Valentijn en de eeuwige liefde”.

Geef uw kind op via contact@liesbethvangool.nl

Nieuwsbrief