Featured Image

Nieuwsbrief 11 van 10 mei 2024 is verschenen

Nieuwsbrief 11 van 10 mei 2024 is verschenen. 

In deze elfde nieuwsbrief wordt de onlangs verschenen editie van Het Mirakel nog een keer meegestuurd. In de nieuwsbrief een bericht met een link naar de foto’s van processie “Mirakel van Alkmaar”. Op 15 mei is er weer een filmmiddag in H. Pius X. Mei is de Mariamaand; in de St. Laurentiuskerk wordt op vrijdagavond de Rozenkrans gebeden. Op 1 en 2 juni is Kaeskoppenstad: de kerk is open, maar we hebben uw helpende hand hard nodig. Er is een nieuw Bisdommaandjournaal en een nieuw Video met het maandelijkse gebed van de Paus.

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 24 mei 2024.

Veel leesplezier en hartelijke groeten van de redactie!

Voor de vaste abonnees: geen nieuwsbrief in uw mailbox? Kijk in de spambak van het emailprogramma.

Featured Image

11 mei Dag Jongerenpastoraat in Heerhugowaard

Op zaterdag 11 mei organiseert het jongerenpastoraat van het bisdom weer een speciale dag.

Dit is de tweede van de drie ontmoetingen dit jaar. Jongeren (18-30 jaar)ontmoeten elkaar in afwachting op het voorbereidingsjaar naar het jubileum in Rome juli 2025. Nieuwe Niedorp, Heerhugowaard en Bussum-Blaricum zijn onze gastplekken. Iedere keer mogen we op een bijzondere manier de dag met andere jongeren doorbrengen.

In de Dionysiusparochie (Middenweg 248) zullen we de dag beginnen met de H.Mis om 10.00 uur. Daarna gaan we aan de slag met de Bijbel en onderzoeken we wat de verhalen met ons eigen leven te maken heeft. Natuurlijk is er spel, veel gezelligheid en Pizza’s die we met Enzo zelf gaan bakken.

Kom je ook? Geef je dan op vóór 9 mei!
Kapelaan Javier Acuña
Jongerenpastoraat Bisdom Haarlem-Amsterdam
jacuna@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
0683453373

Featured Image

Nieuwsbrief 10 van 26 april 2024 is verschenen

Nieuwsbrief 10 van 26 april 2024 is verschenen. 

Alstublieft, hier is de negende nieuwsbrief van 2024.

In deze nieuwsbrief 10 een nieuwe editie van parochieblad Het Mirakel voor de maanden mei en juni. Op 21 april was de trekking van de loterij van de Lourdesactie Alkmaar. In deze nieuwsbrief de trekkingslijst. Op 5 mei is de processie “Mirakel van Alkmaar”. Het Noordwestziekenhuis in Alkmaar vernoemde een wachtruimte naar Zuster Caecilia. Een van de zusters Augustinessen die destijds in het ziekenhuis werkzaam waren.

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 10 mei 2024.

Veel leesplezier en hartelijke groeten van de redactie!

Voor de vaste abonnees: geen nieuwsbrief in uw mailbox? Kijk in de spambak van het emailprogramma.

Featured Image

Nieuwsbrief 9 van 19 april 2024 is verschenen

Nieuwsbrief 9 van 19 april 2024 is verschenen. 

Alstublieft, hier is de negende nieuwsbrief van 2024.

Op zaterdag 20 april doen maar liefst 34 personen (kinderen en jong-volwassenen) hun eerste H. Communie. Welkom bij deze viering. Wij herinneren u graag aan de processie “Mirakel van Alkmaar” op 5 mei. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Op 28 april is er een gezinsviering in de H. Mariakerk. Neem komende zondag 21 april extra cash-geld mee naar de kerk; koop de loten voor Lourdesactie Alkmaar. In een korte video wordt teruggeblikt op de aanwezigheid van het reliek van de H. Bernadette in Heiloo.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 26 april 2024. In de nieuwsbrief van 26 april wordt ook de nieuwe editie van parochieblad Het Mirakel meegestuurd.

Veel leesplezier en hartelijke groeten van de redactie!

Voor de vaste abonnees: geen nieuwsbrief in uw mailbox? Kijk in de spambak van het emailprogramma.

Featured Image

Vrijwilligers gevraagd voor processie op 5 mei 

Zet 5 mei in uw agenda en loop mee in de processie van het Mirakel van Alkmaar

Op 5 mei aanstaande vieren we niet alleen Bevrijdingsdag, maar ook een bijzondere gebeurtenis: het Mirakel van Alkmaar. We nodigen dan ook iedereen uit om van harte deel te nemen aan de processie ter ere van dit Mirakel. Of je nu jong of oud bent, nieuw in de parochie of al jarenlang lid, jouw aanwezigheid maakt deze viering compleet.

De processie is een eeuwenoude traditie die ons verbindt met ons verleden en ons geloof versterkt. Het is een bijzondere gelegenheid om samen te komen als gemeenschap en onze dankbaarheid te tonen voor de wonderen die hebben plaatsgevonden in onze stad.

Samen willen we onze geloofsgemeenschap laten zien en onze band met het Mirakel van Alkmaar versterken. Laten we samen een boodschap van hoop, liefde en verbondenheid uitdragen aan de stad en omgeving.

Programma voor 5 mei:

  • 30 uur Korte bezinningsbijeenkomst in de Grote of Sint Laurenskerk
  • 45 uur Start processie
  • 15 uur Eucharistieviering Sint Laurentius Verdronkenoord, Alkmaar (Regio viering).

We kijken ernaar uit om samen met jullie de straten van Alkmaar te vullen met ons geloof en onze dankbaarheid. Laten we samen een onvergetelijke en inspirerende dag van maken!

Meer informatie over het Mirakel van Alkmaar vindt u/vind je hier.

Featured Image

Verkoop Lourdesloten op zondag 21 april

Op zondag 21 april a.s. worden na de vieringen Lourdesloten á € 0.50 per lot te koop aangeboden. Met de opbrengst worden financieel minder draagkrachtige mensen in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een van de bedevaarten naar Lourdes.

De trekking van de loterij vindt plaats op zondagavond 21 april 2024 om 19.30 uur in de pastorie van de Laurentiuskerk te Oudorp. De uitslag wordt nadien in de parochiekerken van Alkmaar en omstreken bekendgemaakt. U kunt de uitslag ook teruglezen op www.lourdesactiealkmaar.nl

Het prijzenpakket wordt voor een deel samengesteld uit goederen, die verkregen zijn met behulp van bonnen en spaarzegels van allerlei soort. Te denken valt o.a. aan bonnen van Douwe Egberts, Gouda’s Glorie, Het Stoepje etc. U kunt voor dit doel uw  gespaarde bonnen en zegels kwijt in de daarvoor bestemde tonnen achter in de parochiekerken van Alkmaar.

Van harte aanbevolen!

Featured Image

Nieuwsbrief 8 april 2024 is verschenen

Nieuwsbrief 8 van 5 april 2024 is verschenen. 

Alstublieft, hier is de achtste nieuwsbrief van 2024.

Er is op 7 april een Engelstalige viering. In de cathechese-groepen voor communie en vormsel zijn weer flinke stappen gezet. Liesbeth van Gool schrijft daarover. 5 Mei komt dichterbij en dan is de processie “Mirakel van Alkmaar”. Wilt u ons helpen. Op 17 april is er een filmmiddag. Aandacht voor het reliek van de H. Bernadette in Heiloo.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 19 april 2024.

Veel leesplezier en hartelijke groeten van de redactie!

Voor de vaste abonnees: geen nieuwsbrief in uw mailbox? Kijk in de spambak van het emailprogramma.

Featured Image

Nieuws vanuit de Catechesegroepen Eerste Communie en Vormsel (Update met blog van 5 april)

Liesbeth van Gool schrijft regelmatig een blog voor de website en nieuwsbrief over de voorbereidingen voor de Eerste Communie en Vormsel.

5 april 2024

Er is weer veel gebeurd. Na Palmpasen was de eerste activiteit voor de communicanten de Kruisweg. Samen met pastoor Jan-Jaap liepen ze samen met ouders en andere kinderen die de Kruisweg wilden lopen, langs de staties. Zo hoorden ze het Lijdensverhaal. Het is niet mooi maar we kunnen het niet mooier maken. En zonder de pijn te voelen, is de blijdschap van Pasen niet zo sterk. We beten door de zure appel heen, en wisten; het wordt altijd weer Pasen.

Op de zaterdagavond voor Pasen stonden de deuren van de Laurentiuskerk Alkmaar open voor alle kinderen van regio Alkmaar. De uitnodiging was op de scholen gedeeld. Vol afwachting zaten kinderen en hun ouders klaar om naar het verhaal te luisteren en kijken. Wat was er hard gewerkt door de kinderen van het projectkoor Pasen. Zij hadden onder leiding van Vera van Tol liedjes ingestudeerd, Henny Slooten speelde prachtig piano en drie vormelingen beelden scenes uit. Ze lieten zien hoe Jezus brood en wijn deelde, Pilatus moeite had om Jezus te veroordelen, hoe zwaar het kruis was dat Jezus moest dragen en hoe verbijsterd en blij de vrouwen waren toen het graf leeg bleek te zijn. Een engel stelde hen ten slotte gerust en zo werd het Pasen. Omdat er veel kinderen in de kerk waren die Jezus niet goed kennen, begonnen we met Kerstmis. Dat gaf herkenning en zo zaten ze snel in het verhaal.

De communicanten zullen op 20-4 hun 1e H Communie doen. Dat wordt een heel drukke viering want naast de 18 kinderen van de catechesegroep, zijn er 2 tieners en 14 leerlingen van de Europese School. Maar goed dat de Sint Laurentius zo groot is, anders zou het misschien niet passen.

Ook de vormelingen zaten niet stil. Op 17 maart waren ze allemaal aanwezig in de Sint Laurentius Alkmaar voor de Eucharistieviering. Daarmee startten ze hun Diaconale zondag. Tijdens het tweede weekend was het vooral gegaan over het Grote gebod en deze dag konden ze dat wat ze hadden geleerd in praktijk brengen. Na de viering genoten ze van een heerlijke en gezellige lunch in de Matthiaszaal. Gelukkig bleef het droog want ze werden verwacht bij de Daalder, een kleinschalige opvang voor dementerende ouderen in Alkmaar Noord. Ze fietsten er heen. Niet iedereen wist de weg dus kwamen ze laten aan dan verwacht. De ouderen zaten al klaar aan tafel. Ze gingen samen paaseieren schilderen. Dat was wel even wennen. Hoe doe je dat als het lijkt alsof iemand niet helemaal begrijpt wat je zegt. Of voor zich uit zit te staren en geen initiatief neemt. Het duurde even maar toen snapten de vormelingen hoe je kunt communiceren met deze mensen. Iedereen genoot. Alleen niet van de warmte. De verwarming stond erg hoog. Na een prachtige middag fietste iedereen naar huis.

Op 5-6-7 april houden de Vormelingen hun derde catecheseweekend in het gastenhuis van Onze Lieve Vrouw ter Nood. Deze keer zal het gaan over onze relatie met God en in het bijzonder over bidden en devotie. Hoe mooi is het dan, dat precies tijdens ons weekend de relieken van St Bernadette in Heiloo zijn. Het weekend eindigt met de doop van een van de vormelingen. We hebben er veel zin in. Hoe het allemaal verliep, beschrijf ik de volgende keer.

Ik geloof dat er veel is om dankbaar voor te zijn. Wij merken een enthousiasme en energie bij ouders, dopelingen, communicanten en vormelingen. Ik bid dat ze het vast kunnen houden in onze samenleving.

7 maart 2024

Vastenmaaltijd Op zaterdag 23 februari zaten de Communicanten met ouders en sommigen zelfs met broer of zus aan tafel in de koffieruimte van de Pius X in het Hoefplan, Alkmaar. De tafels waren gezellig gedekt met vrolijke placemats, kleurrijke servetten en heerlijk beleg. Uiteraard geen vleeswaren want ze waren bij elkaar gekomen voor de Vastenmaaltijd. Al eerder hadden ze tijdens de catechese gehoord over Vasten en wat je kunt doen. Dat het niet alleen met eten te maken heeft. Ook minder gamen of meer helpen zijn goede uitdagingen.Op die middag bleek dat vasten van Moslims veel bekender is dan de katholieke traditie van vasten. We herhaalden het deze middag nog even. Voor sommige ouders was het een eyeopener dat je op zondag niet vast. De kinderen maakten de grap dat ze dan alle snoepjes zouden opeten. Maar nee, ook op zondag alles met mate natuurlijk. We vertelden het Bijbelverhaal over de werken van Barmhartigheid en daarna werd het schilderij ‘De Werken van Barmhartigheid’ van de Meester van Alkmaar (uit de 15e eeuw) op het scherm geprojecteerd. We keken er goed naar en zagen dat er op ieder paneel eenzelfde man staat afgebeeld. Wat je voor je naaste doet, doe je ook voor Hem.

Voor het eten praatten we over wat Jezus zegt over Vasten. Je kijkt vrolijk en laat niet merken dat het moeite kost. En waarom zou je niet vrolijk zijn, we bereiden ons voor op een prachtig feest, Pasen. En vrolijk was het aan tafel. Iedereen zat lekker te praten en te lachen. Nadat iedereen was uitgegeten, speelden we het kwartet ‘Werken van Barmhartigheid’. Er werd fanatiek gespeeld en er waren winnaars maar zoals het gaat in de kerk; ‘de eersten zullen de laatsten zijn’. De kinderen die geen kwartet hadden bemachtigd mochten als eerste kiezen van de tafel. Daarop alle lekkers dat over was gebleven van de maaltijd. Vrolijk namen we afscheid, vrolijk gingen we de wereld weer in.

(Klik op afbeelding om grotere afbeelding te bekijken.)

 

8 februari 2024

Er gebeurt veel op het gebied van catechese.

De Communicanten hebben nagedacht over belangrijke dagen in het jaar. Dat is natuurlijk hun verjaardag. De feestdagen horen daar ook bij. Via de feestdagen hoorden ze weer meer over het leven van Jezus.  Eerder hadden ze al gehoord over Jezus in het verhaal van Zacheus. De conclusie is en blijft; wees aardig tegen elkaar. En als je dat doet, wie weet wat er dan kan gebeuren.

De ouders van de Communicanten hebben elkaar ook weer gesproken. Dit maal over de Doopbelofte die ze ooit hebben gedaan. Hoe kijken ze er nu naar. Is het lastig om alle narigheid en verleiding een beetje bij de kinderen weg te houden? In onze tijd valt het soms niet mee maar misschien is dat gevoel van alle tijden.

Heel bijzonder is dat er 4 communicanten zullen worden gedoopt. En niet alleen zij. Ook de jongeren broertjes- zusjes van 3 communicanten en de oudere broer van een andere communicant. Hij doet mee in de vormselcatechese.

Leerlingen van de Europese school krijgen catechese van Stijn Krooshof, hun docent religion. Stijn en ik werken samen met pastoor Jan Jaap binnen de catechese. De Nederlandstalige kinderen en de Engelstalige  doen ook wat activiteiten samen. Op 20 april doen ze allemaal samen hun 1e H Communie in de St Laurentius in de stad.  Op deze zaterdagmiddag. Met 25 Communicanten is de kerk te vol om dat op een gewone zondagochtend te doen.

De vormelingen waren afgelopen weekend bij elkaar in het gastenhuis van OLV ter Nood. Alle 12 tieners hadden er zin in. Dit weekend stond in het teken van goed leven; 10 geboden, deugden, zonden, het grote gebod en vooral ook keuzes maken. We hebben onze vrije wil en wat doen we er mee? Om daar achter te komen luisterden naar pastoor Jan Jaap en naar mij als we spraken over lastige en ingewikkelde onderwerpen. En ze gaven hun mening en stelden hun vragen. Ze keken ze een film en gingen op bezoek bij Br. Geerard in de Abdij. En er werd tussendoor lekker gevoetbald op het grasveld achter het huis. Grote verassing op zondagmorgen in de kapel  toen ze pastoor Franklin ineens op het altaar zagen. Na de Mis kregen ze van hem allemaal de Blasiuszegen.

Er  komt nog veel meer de komende weken en via de nieuwsbrief houd ik u graag op de hoogte.

Hartelijke groet

Liesbeth

4 januari 2024

Misschien was u er bij tijdens de viering op Kerstavond om 19.00 uur. De kinderen die zich voorbereiden op de 1e H Communie waren de acteurs en actrices die het Kerstverhaal tot leven brachten. Dat deden ze vanuit een bijzonder perspectief; 800 jaar Kerststal. St Franciscus bedacht in 1223 dat een kerststal mensen kon helpen de geboorte van Jezus nog dieper te ervaren. In de viering werden ze bijgestaan door een Kinder-Kerstprojectkoor. Leerlingen van de basisscholen waren uitgenodigd om zich aan te melden. Het koor zong vol overgave en dat maakte de viering extra feestelijk. Op 13 januari gaat de 1e Communiecatechese weer verder. Er zijn inmiddels 18 communicanten uit Alkmaar en Bergen en tijdens de viering op 20 april zullen ook de 7 communicanten van de Europese School aansluiten. Tot die tijd staat er nog veel op het programma. Er zullen zelfs drie communicanten worden gedoopt. We hebben zin in wat gaat komen.

De catechese voor het Vormsel start op 6 januari. Dit jaar is de locatie Onze Lieve Vrouw ter Nood. Tijdens drie weekenden zullen de vormelingen zich voorbereiden op dit Sacrament. Dus dat betekent slaapzakken en tandenborstel mee want we blijven er slapen. Er zijn 12 Vormelingen uit Alkmaar en Bergen en zelfs een uit Nieuw Vennep, 4 meiden en 8 jongens. Dat wordt vast gezellig maar er moet ook gewerkt worden. In het eerste weekend verdiepen we ons in de Sacramenten, het kerkelijk jaar, de bijbel en de liturgie. Maar eerst maken we kennis met elkaar want de meesten hebben elkaar nog nooit gezien. Pastoor Jan Jaap rijdt heen en weer tussen de vormelingen en de vieringen. Deze keer meer dan normaal omdat Pastoor Franklin er niet is. Dus als hij niet blijft om na te praten, weet u waar het door komt.

We vragen uw gebed voor Communicanten en Vormelingen. Dat ze als vruchtbare grond mogen zijn, voor de zaadjes die we zaaien, dat ze geraakt mogen worden en hun hart openen voor wat God hen geeft. We vragen uw gebed ook voor de families van deze kinderen. Dat zij kunnen blijven stimuleren en motiveren. Zij zijn onze toekomst.

Featured Image

Nieuwsbrief Goede Week van 27 maart 2024 is verschenen

Nieuwsbrief Goede Week van 27 maart 2024 is verschenen. 

Een korte nieuwsbrief om u te attenderen op de vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen en aandacht voor de Kerkwake op Goede Vrijdag. De vieringen in de St. Laurentiuskerk worden via de livestream uitgezonden. In deze nieuwsbrief vindt u de links naar de livestreams.

Voor de vaste abonnees: geen nieuwsbrief in uw mailbox? Kijk in de spambak van het emailprogramma.

Nieuwsbrief