Featured Image

Paasactie van de ARK 2022: tweevoudig dank

De paasactie van de ARK, waarbij dit jaar opnieuw op bijna 400 adressen bonnen voor supermarkten werden bezorgd, is goed verlopen. De eerste dank betreft die van de ontvangers. Direct of via de organisaties die de aanmeldingen voor de actie verzorgden, bereikten ons blije reacties. Een voorbeeld:  “Lieve mensen, Ik waardeer het enorm dat u een kaartje van de jumbo heeft gegeven om iets (lekkers) te kunnen kopen. Het is niet altijd makkelijk en dan kan zo’n liefdevol gebaar heel veel betekenen. Dus bij deze, ontzettend bedankt!!!”

De tweede dank geldt alle particulieren en instanties die een bedrag overmaakten om de paasactie te kunnen bekostigen. We weten nooit van te voren hoeveel geld hiervoor binnenkomt maar we starten steeds in het vertrouwen dat het met de financiële kant van de actie ook wel goed komt. En het kwam goed.
Hartelijk dank daarvoor.

Namens het paasactieteam van de ARK,
Ria de Rijke

Featured Image

Mei – Mariamaand

“Onze Heilige Moeder Maria is door God geplaatst in de beslissende momenten van de heilsgeschiedenis van de Verlossing; zij antwoordde steeds met volledige beschikbaarheid door haar JA-woord, als vrucht van een diepe band met haar goddelijke Zoon, Jezus Christus, en gerijpt in volhardend en intens gebed. Door een innerlijke luisterende houding erkende zij nederig dat het God is die handelt. Tijdens haar hele leven had ze vertrouwen in de heilige Geest, die zij reeds op jonge leeftijd had ontvangen.” (tekst van Jan & Marga Bijvoet ocds, werkgroep Maria-devotie in Het Mirakel)

In de kerken wordt een Mariameditatie gehouden of de Rozenkrans gebeden:

  • H. Mariakerk, Alkmaar-Noord: Mariameditatie in mei op woensdagavond. Aanvang om 19.15 uur
  • H. Laurentiuskerk, Oudorp: Mariameditatie op woensdagmorgen na de viering van 09.30 uur
  • H. Pius X, Alkmaar-Zuid: Rozenkransgebed op dinsdagavond voorafgaand aan de viering. Aanvang 18.30
  • St. Laurentiuskerk, Alkmaar-Centrum:  Rozenkransgebed op vrijdagavond in mei om 19.00 uur bij het Maria-altaar.
    (Voor het eerst sinds twee jaar na de coronaperiode.)

Nieuwsbrief