Featured Image

Blog i.v.m het corona-virus

Per viering zijn nog steeds 30 personen (exclusief medewerkers) welkom!

Voor de St. Laurentiuskerk (Alkmaar), de H. Laurentiuskerk (Oudorp) en H. Pius X-kerk (Alkmaar zuid) kan worden volstaan met het zich voorafgaand aan de viering laten registreren (naam en telefoonnummer). Natuurlijk kunt u ook thuis een briefje met uw naam en telefoon schrijven en deze in een van de kerken inleveren.

Voor de H. Mariakerk (Alkmaar Noord) geldt dat men zich wel van te voren moet aanmelden via info@rkmariaparochiealkmaar.nl of telefoonnummer 072-5628401.

Doel van registreren of aanmelden is om de gegevens te gebruiken bij een bron- en contactonderzoek in geval van besmetting. De gegevens worden 14 dagen bewaard en daarna vernietigd.

Voor alle kerken geldt:

 • Als u door de kerk loopt, draagt u een mondkapje!
 • Kom bij hoesten en/of gezondheidsklachten niet naar de viering
 • Houd anderhalve meter afstand
 • Schud geen handen, maar knik elkaar vriendelijk toe
 • Volg de aanwezige routes in de kerken
 • Ontsmet voorafgaand aan de viering uw handen met de daarvoor aanwezige middelen
 • Ga alleen zitten op de daarvoor bestemde plaatsen (personen uit een gezin mogen bij elkaar zitten)
 • Volg de aanwijzingen op van de aanwezige personen namens de kerk.
 • Bij de vredeswens geen handen schudden, maar elkaar vriendelijk toeknikken
 • De communie wordt alleen uitgereikt door een priester met behulp van een communiepincet.
 • Tussen de ontvanger van de communie en de priester is een communiescherm geplaatst.
 • Zingen is niet toegestaan, behalve door de eventueel aanwezige cantor
 • Helaas er is geen koffie na de viering

Vieren in onze parochie de komende weken
Het corona-virus is weer nadrukkelijk aanwezig in de samenleving. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, worden grote groepssamenkomsten beperkt tot 30 personen. Dit geldt ook voor de vieringen binnen onze parochie. De medewerkers aan deze viering vallen buiten dit aantal. Het aanmelden en/of registreren blijft. Wij verzoeken u zeer dringend om u aan de voorschriften te houden (afstand houden, niezen in elleboog, thuisblijven bij klachten) en draag tijdens het lopen door de kerk een mondkapje! In het bericht op de website (via de blauwe knop te vinden) leest u alle maatregelen die in de kerken van de parochie van kracht zijn! 

De parochie zorgt er voor dat de verbinding met u blijft nu u op zondag minder naar de kerk kan. Zoals pastoor Franklin schreef in zijn blog, kunt u ook zelf thuis een plaats voor God creëren. Wij helpen u door de livestream voort te zetten, de lezingen van de dag staan op de website en bidt op maandag of donderdag thuis het ochtendgebed mee en natuurlijk de wekelijkse nieuwsbrief. 


Een misboekje bij de livestream of de TV-mis
Het is mogelijk om op vrijdag na de viering van 09.30 uur in de Sint Laurentiuskerk (om plm. 10.00 uur afgelopen) of doordeweeks als de kerk open is een misboekje af te halen voor thuisgebruik. Het misboekje kunt u dan thuis gebruiken tijdens de livestream van de H. Mis of de H. Mis op televisie (zondag NPO2 om 10.00).

Featured Image

Vastenactie 2021: beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd2021 – van 17 februari tot en met 4 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelings landen. Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van werkloosheid en armoede. Jongeren lopen daarbij drie keer zoveel risico op werkloosheid als volwassenen. In 2019 had vijftien procent van alle jongeren geen werk.

Lees meer over de actie in Het Mirakel

Featured Image

Vastencatechese door Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten

In de Vastentijd is er gelegenheid tot deelnemen aan een online catechesegroep via vergaderplatform Zoom.
We zullen de lezingen van de zondagen van de Vastentijd en Goede Week samen lezen en hierop reflecteren, de bijeenkomsten duren een half uur.
Er kunnen maximaal twintig mensen deelnemen zodat het mogelijk blijft met elkaar van gedachten te wisselen.
De catecheses vinden, tot de Goede Week, plaats vanaf vrijdag 19 februari van 19 uur tot 19 uur 30.
In de Goede Week vindt de catechese plaats op woensdag  van 19 uur tot 19 uur 30.
Aanmelden kan door een e-mailtje te sturen naar pastoor van Peperstraten
( peperstraten@gmail.com )
Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten

Op dit moment zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar!

Featured Image

Aangepast ritueel van Aswoensdag

De corona-pandemie stelt de kerk bij herhaling voor de vraag op welke wijze veilig gestalte kan worden gegeven aan de vieringen en liturgische handelingen. Voor Aswoensdag kan je de vraag stellen hoe je veilig de asoplegging kan laten plaatsvinden.

In alle parochiekerken wordt tijdens de asoplegging het as boven het hoofd gestrooid. Wel een vriendelijk maar zeer dringend verzoek om tijdens deze vorm van asoplegging een mondkapje te dragen. 

Meer informatie op de website van het Bisdom.

Featured Image

Betalen met Ideal nu voor alle locaties mogelijk

Uw giften, donaties, bijdragen in de collecte blijven hard nodig. Zeker in deze tijd waarin wij nog steeds beperkt samen de Eucharistie kunnen vieren, blijft uw bijdrage meer dan welkom.
Voor de locatie HH. Matthias-Laurentius is het al een tijdje mogelijk om online te doneren d.m.v. een Ideal betaling.
Vanaf nu zijn ook de locatie H. Laurentiuskerk in Oudorp/St. Pancras en de locatie H. Mariakerk aangesloten. Uw betaling kom terecht op de rekening die bij de geselecteerde kerk hoort.

(Scan de QR-code met uw mobiele telefoon om een betaling te doen of ga naar de doneerpagina)

In deze handleiding vindt u hoe het online betalen via ideal via de website in zijn werk gaat.

Featured Image

Vieringen 7 februari vervallen ivm wersomstandigheden

Vanwege het te verwachten winterweer vervallen op zondag 7 februari de vieringen in de HH. Petrus en Pauluskerk in Bergen, H. Pius X-kerk en de H. Mariakerk in Alkmaar. De vieringen in de H. Laurentiuskerk (09.30 uur) in Oudorp en St. Laurentiuskerk (11.00 uur) in Alkmaar gaan wel door.

Om 11.00 kunt u de livestream volgen vanuit de St. Laurentiuskerk in Alkmaar.

Nieuwsbrief