Featured Image

Nieuwsbrief 19 van 1 september 2023 is verschenen

Nieuwsbrief 19 van 1 september 2023 is verschenen. 

Het laatste orgelconcert van dit seizoen vindt plaats op maandag 11 september. Una Cintina bespeelt dan het orgel in de Sint Laurentiuskerk. Het programma vindt u via een link in deze nieuwsbrief op de website van de parochie.

Verder onder andere in deze nieuwsbrief:
Het ochtendgebed start weer op 4 september. Op 15 oktober wordt het Sint Matthiasbeeld in de St. Laurentiuskerk onthuld en ingezegend. Pastor Van der Plas is naar Heemstede verhuisd en laat dat via deze nieuwsbrief weten. Op 9 september is de Sint Laurentiuskerk open tijdens Open Monumentendag.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 15 september 2023.

Voor de vaste abonnees: geen nieuwsbrief in uw mailbox? Kijk in de spambak van het emailprogramma.

Featured Image

Nieuwsbrief 18 van 4 augustus 2023 is verschenen

Nieuwsbrief 18 van 4 augustus 2023 is verschenen. 

Alstublieft, hier is nieuwsbrief 18 voor u.

In augustus gedenken wij de naamgevers van onze parochie en kerken. Tijdens de vieringen is daar aandacht voor.

Verder onder andere in deze nieuwsbrief:
Op 14 augustus geeft Gijs Boelen een orgelconcert en de Paus vraagt ons te bidden voor de Wereldjongerendagen (en de mensen die daar zijn).

De redactie van deze nieuwsbrief doet het de komende maand rustiger aan. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 1 september 2023.

Veel leesplezier en hartelijke groeten van de redactie!

Voor de vaste abonnees: geen nieuwsbrief in uw mailbox? Kijk in de spambak van het emailprogramma.

Featured Image

Nieuwsbrief 17 van 7 juli 2023 is verschenen

Nieuwsbrief 17 van 7 juli 2023 is verschenen. 

Alstublieft, hier is nieuwsbrief 17 voor u.

Op 20 juni overleed Henk Smit. Een schokgolf ging door de gemeenschap van de St. Laurentiuskerk heen. Het is niet te bevatten dat Henk er niet meer is. In deze nieuwsbrief een In Memoriam.

Verder onder andere in deze nieuwsbrief:
Parochieblad “Het Mirakel” voor de maanden juli-september sturen we nog een keer mee. Een terugblik op de viering van het 55-jarig priesterjubileum van Pastor Henny Slot. Een terugblik op het Multi-culti hapjesfestijn in de H. Mariakerk. Een donatie vanuit de Kerstpakkettenactie voor de nachtopvang en een vooruitblik op de voorgenomen start van de bouw van de Don Boscozaal bij de St. Laurentiuskerk. Via deze nieuwsbrief kunt u een zomerse editie van het Bisdomblad “SamenKerk” lezen.

De redactie van deze nieuwsbrief doet het de komende maanden wat rustiger aan. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 4 augustus 2023.

Veel leesplezier en hartelijke groeten van de redactie!

Voor de vaste abonnees: geen nieuwsbrief in uw mailbox? Kijk in de spambak van het emailprogramma.

Featured Image

Verslag 55-jarig priesterjubileum Pastor Henny Slot

Zondag 2 juli vierde Pastor Henny Slot zijn 55-jarig priesterjubileum in de H. Pius X.

Voorafgaande aan de viering werd het lied  “Aan welke kant sta jij ?”gezongen en de liederen “Dat nog duizend dagen komen” en “ Over de horizon”.

Het was de grote wens van de jubilaris dat er veel gezongen werd, want zoals men zegt “zingen is 2x bidden”.

Een welkomstwoord werd gehouden door de heer Jan Nagengast, vertegenwoordiger van het parochiebestuur in de locatieraad, waarbij bloemen overhandigd werden.

Het thema van de viering was: Met elkaar verbonden, dat werd kenbaar gemaakt door het schenking  van een prachtige beeltenis van in handen die in elkaar grijpen, geschonken door de jongeren.( Zie foto op de website).

Tijdens de verkondiging benadrukte pastor Slot, dat wij open moeten staan voor elkaar, ongeacht rang en afkomst en waar liefde is, daar is God.

Er werd het vredeslied gezongen , een lied over vriendschap en tot slot een lied over de toekomst. Een Maria-icoon werd overhandigd door Yvonne, daar zij pastor Slot ziet als icoon voor de Pius X en zij bedankte Pastor Slot voor zijn enorme betrokkenheid daarbij.

Een slotwoord werd gedaan door Eleonora Hoekstra, die een terugblik gaf over het priesterschap van de pastor.

Alle aanwezigen bleven lang napraten onder het genot van de koffie!

Het was een mooie viering met het gevoel van terug in de tijd naar aanleiding van de medewerking van het  voormalige Jongerenkoor.

Allemaal blije gezichten en een ontroerde  en dankbare pastor Slot!

Foto’s viering 55-jarig priesterjubileum Pastor Henny Slot (Google Photo’s)

 

Featured Image

Nieuwsbrief 16 van 23 juni 2023 is verschenen

Nieuwsbrief 16 van 23 juni 2023 is verschenen. 

Alstublieft, hier is nieuwsbrief 16 voor u.

Parochieblad “Het Mirakel” voor de maanden juli t/m september is verschenen. In deze nieuwsbrief de link om het blad online te lezen of om het blad als PDF te lezen. Twee keer Pastor Henny Slot op de foto in een bericht en daar is ook wel alle reden toe. Op 2 juli viert hij zijn 55-jarig priesterjubileum. De viering is in de Pius X.

We blikken terug naar 18 juni toen in een pontificale viering de Martelaren van Alkmaar werden herdacht. Op 25 juni is er een gezinsviering in de H. Mariakerk en op 2 juli is er een Engelstalige viering in de St. Laurentiuskerk.

Het eerste orgelconcert op 3 juli staat voor de deur. Het proces voor de zaligverklaring (eerst volgt de eerbiedwaardigverklaring) van ook ons “Heilig Bruurke” Everardus Witte is op 20 juni opnieuw heropend. Voor zover mogelijk blijven we dit volgen. Voor nu een verslag en een mooie fotoserie van de zitting.

Veel leesplezier!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 7 juli 2023.

Voor de vaste abonnees: geen nieuwsbrief in uw mailbox? Kijk in de spambak van het emailprogramma.

Featured Image

Het Mirakel van juli-september 2023 is verschenen

Het parochiemagazine Het Mirakel voor de maanden juli-september 2023 is verschenen. Klik hieronder op de button van uw keuze om de meest recente editie (of een vorige editie via de website) van Het Mirakel te lezen.

In dit nummer van Het Mirakel onder meer:

Nieuws van de locaties:

In week 25 wordt de gedrukte versie thuisbezorgd en in de kerken gelegd om mee te nemen.

  

Featured Image

Nieuwsbrief 15 van 9 juni 2023 is verschenen

Nieuwsbrief 15 van 9 juni 2023 is verschenen. Veel leesplezier!

Alstublieft, hier is nieuwsbrief 15 voor u.

Zondag vieren we Sacramentsdag: in het eerste bericht een uitleg. Op 21 juni is de laatste filmmiddag van dit seizoen in de H. Pius X. Op 18 juni is de Pontificale Hoogmis om de Martelaren van Alkmaar te eren. Een mooie brug naar het laatste bericht in deze nieuwsbrief: het maandelijkse gebed van de Paus, waarin hij ons vraagt om te bidden voor de afschaffing van de marteling. Het is 450 jaar na dato nog steeds een actueel onderwerp!

Op 2 juli viert Pastor Henny Slot zijn 55-jarig priesterjubileum. De viering begint om 09.30 uur en is in de Pius X. Matthieu Wagemaker werd op maandag 5 juni in Vaals geprofest als monnik. Bisschop Hendriks was erbij en een link naar zijn blog is opgenomen in deze  nieuwsbrief.

Veel leesplezier!

Hartelijke groet van de redactie en fijne weken toegewenst!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 23 juni 2023.

Voor de vaste abonnees: geen nieuwsbrief in uw mailbox? Kijk in de spambak van het emailprogramma.

Featured Image

Pastor Henny Slot 55 jaar priester

Op zondag 2 juli zal pastor H.Slot zijn 55-jarig priesterfeest vieren tijdens de eucharistieviering in de H.Pius X kerk. Aanvang 09.30 uur. Op zijn verzoek luistert het (voormalig) Jongerenkoor op met hun eigentijdse liederen.

Pastor Slot wil vooruit kijken naar de verantwoordelijkheid voor de toekomst, mede daarom heeft hij de jongeren gevraagd om op die feestdag aanwezig te zijn.
Na afloop is er tijdens het gezellig koffiedrinken gelegenheid om de jubilaris te feliciteren.

Wanneer u denkt aan een cadeau aan de jubilaris, dan graag een gift of donatie. Dat is zijn liefste wens. De giften zijn bestemd voor het gezondheidscentrum in Cameroon.
U kunt dit deponeren in de bus achter in de Pius X kerk.

Donatie is mogelijk aan: Kardinaal Vaughan Stichting ING NL52 INGB 0001 0669 57  t.g.v. Henny Slot.

Featured Image

Nieuwsbrief 14 van 26 mei 2023 is verschenen

Nieuwsbrief 14 van 26 mei is verschenen is verschenen. Veel leesplezier!

Aan de vooravond van Pinksteren ontvangt u van ons de 14de nieuwsbrief. Er wordt uitgelegd waarom we Pinksteren vieren. Het zesde bericht (gezinsviering H. Mariakerk op 28 mei 2023) van deze nieuwsbrief verraadt het al een beetje: De Heilige Geest komt. In het weekend (4 juni) daarna staat er weer een Engelstalige viering op het programma en voor de kinderen is er de kinderkerk. Zondag 18 juni is er in de St. Laurentiuskerk een speciale viering met aandacht voor de Martelaren van Alkmaar. Onze Bisschop komt dan naar Alkmaar. Op 2 juli hebben we een jubilaris in ons midden: Pastor Henny Slot viert zijn 55 -jarig priesterjubileum.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 9 juni 2023.
Zalig Hoogfeest van Pinksteren toegewenst!

Hartelijke groet van de redactie en fijne weken toegewenst!

Voor de vaste abonnees: geen nieuwsbrief in uw mailbox? Kijk in de spambak van het emailprogramma.

Featured Image

Nieuwsbrief 13 van 12 mei 2023 is verschenen

Nieuwsbrief 13 van 12 mei is verschenen is verschenen. Veel leesplezier!

In deze nieuwsbrief een terugblik op de processie die op 7 mei gehouden werd om het Mirakel van Alkmaar te herdenken. Liesbeth van Gool schreef een bijdrage over de betekenis van de processie. Op 17 mei is er weer een filmmiddag in de H. Pius X. Mei is de Mariamaand bij uitstek en u kunt de Rozenkrans op vrijdagavond meebidden in de St. Laurentiuskerk. Er verscheen een nieuw Samenkerk en het Bisdom Maand Journaal is verschenen. De Paus vraagt ons te bidden voor de kerkelijke bewegingen en groepen.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 26 mei 2023.
Hartelijke groet van de redactie en fijne weken toegewenst!

Voor de vaste abonnees: geen nieuwsbrief in uw mailbox? Kijk in de spambak van het emailprogramma.

Nieuwsbrief