Featured Image

Nieuwsbrief 14 van 26 mei 2023 is verschenen

Nieuwsbrief 14 van 26 mei is verschenen is verschenen. Veel leesplezier!

Aan de vooravond van Pinksteren ontvangt u van ons de 14de nieuwsbrief. Er wordt uitgelegd waarom we Pinksteren vieren. Het zesde bericht (gezinsviering H. Mariakerk op 28 mei 2023) van deze nieuwsbrief verraadt het al een beetje: De Heilige Geest komt. In het weekend (4 juni) daarna staat er weer een Engelstalige viering op het programma en voor de kinderen is er de kinderkerk. Zondag 18 juni is er in de St. Laurentiuskerk een speciale viering met aandacht voor de Martelaren van Alkmaar. Onze Bisschop komt dan naar Alkmaar. Op 2 juli hebben we een jubilaris in ons midden: Pastor Henny Slot viert zijn 55 -jarig priesterjubileum.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 9 juni 2023.
Zalig Hoogfeest van Pinksteren toegewenst!

Hartelijke groet van de redactie en fijne weken toegewenst!

Voor de vaste abonnees: geen nieuwsbrief in uw mailbox? Kijk in de spambak van het emailprogramma.

Featured Image

Nieuwsbrief 13 van 12 mei 2023 is verschenen

Nieuwsbrief 13 van 12 mei is verschenen is verschenen. Veel leesplezier!

In deze nieuwsbrief een terugblik op de processie die op 7 mei gehouden werd om het Mirakel van Alkmaar te herdenken. Liesbeth van Gool schreef een bijdrage over de betekenis van de processie. Op 17 mei is er weer een filmmiddag in de H. Pius X. Mei is de Mariamaand bij uitstek en u kunt de Rozenkrans op vrijdagavond meebidden in de St. Laurentiuskerk. Er verscheen een nieuw Samenkerk en het Bisdom Maand Journaal is verschenen. De Paus vraagt ons te bidden voor de kerkelijke bewegingen en groepen.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 26 mei 2023.
Hartelijke groet van de redactie en fijne weken toegewenst!

Voor de vaste abonnees: geen nieuwsbrief in uw mailbox? Kijk in de spambak van het emailprogramma.

Featured Image

In processie door Alkmaar op 7 mei

Op zondag 7 mei waren wij verzameld in de Grote Kerk. De plaats waar het reliek is ontvangen in 1429. Het reliek dat ons nog steeds herinnert aan belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van de katholieke gemeenschap in onze stad. Het is een wonder dat we het reliek nog steeds mogen koesteren in onze kerk. Het is een wonder dat het in de chaos in 1573 is meegenomen en bewaard in een van de schuilkerken. Het is een wonder dat het niet kwijt is geraakt tot het moment dat het weer in handen werd gegeven aan de zilveren engel en een eigen altaar kreeg in onze kerk. Het is een wonder dat we in vrijheid een lied voor Maria mogen zingen in een gebouw dat dankzij de gemeente Alkmaar in de jaren ’90 van de vorige eeuw neutraal is geworden als huiskamer van de stad.

De viering van het Mirakel begon met een korte viering. Het koor zong, de priesters lazen uit het Evangelie en de lichtdragers stonden met hun brandende kaarsen om het moment extra bijzonder te maken. Allen stelden zich op. Voorop een acoliet met het zilveren kruis, daarachter wierook, lichtdragers en daarna pastoor Franklin met de engel in zijn handen. Hij liep onder het prachtige antieke baldakijn die speciaal hiervoor bestemd is. Daarachter liep het koor, dat liederen zong. De mensen die meeliepen in de processie volgden en zongen mee. Een prachtige stoet liep door de binnenstad richting de St. Laurentiuskerk. De klokken luidden toen de stoet naderbij kwam. Daar werden we opgewacht door parochianen om samen de Eucharistie te vieren. De engel werd op een baar met rode bloemen door de kerk gedragen en stond de gehele viering voor het altaar. Aan het eind van de viering werd de engel weer teruggezet op haar eigen plek.

We zijn dankbaar dat we in een tijd leven waarin dit mogelijk is en we mogen laten zien wat ons dierbaar is. Laten we bidden dan dat zo blijven zal.

Tekst geschreven door Liesbeth van Gool

 

Featured Image

Nieuwsbrief 12 van 28 april 2023 is verschenen

Nieuwsbrief 12 van 28 april is verschenen is verschenen. Veel leesplezier!

Hierbij treft u de twaalfde nieuwsbrief van dit jaar aan. De link naar de online-versie en PDF van het parochieblad Het Mirakel sturen wij nog een keer mee. Graag uw aandacht voor de processie “Bloedwonder van Alkmaar” op 7 mei. Onze 16 communicanten zijn misschien nog in de wolken en de foto’s van de viering van de Eerste H. Communie vindt u ook in de wolken… De foto’s kunt u terugkijken. Aandacht voor de uitvoeringen Muziektheater “De Vrijheid”op 4, 5 en 6 mei. Op 23 april werd de trekking gehouden van de jaarlijkse Lourdesloterij. In deze nieuwsbrief vindt u de trekkingslijst. Op zondag 30 april is er in de Vrijheidskerk in Hoefplan (Alkmaar) een nagedachtenisviering voor Huub Oosterhuis.

De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt op 12 mei 2023.
Hartelijke groet van de redactie en fijne weken toegewenst!

Voor de vaste abonnees: geen nieuwsbrief in uw mailbox? Kijk in de spambak van het emailprogramma.

Featured Image

Het Mirakel van mei-juni 2023 is verschenen

Het Mirakel mei – juni 2023 is verschenen
Het parochiemagazine Het Mirakel voor de maanden mei – juni 2023 is verschenen. Klik hieronder op de button van uw keuze om de meest recente editie (of een vorige editie via de website) van Het Mirakel te lezen.

In dit nummer van Het Mirakel onder meer:

Nieuws van de locaties:

In week 17 wordt de gedrukte versie thuisbezorgd en in de kerken gelegd om mee te nemen.

  

Featured Image

Nieuwsbrief 11 van 21 april 2023 is verschenen

Nieuwsbrief 11 van 21 april is verschenen is verschenen. Veel leesplezier!

Deze week een nieuwsbrief omdat parochieblad Het Mirakel verschijnt. Nu al online te lezen en volgende week is de papieren versie beschikbaar. We blikken alvast vooruit naar de Processie ‘Bloedwonder van Alkmaar’ op 7 mei en nogmaals aandacht voor ‘Liederen zingen van Huub Oosterhuis’ op 28 mei.

Voor de vaste abonnees: geen nieuwsbrief in uw mailbox? Kijk in de spambak van het emailprogramma.

Nieuwsbrief