Featured Image

Livestream op zondag 22 mei

De vieringen kunt u (ook) volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Kies voor de provincie: Noord-Holland -> Selecteer plaats: Alkmaar en kies dan voor de  Sint Laurentiuskerk.

  • Via deze livestream kunt u de viering op zondag 22 mei bekijken. Kapelaan Antonio Tocco gaat voor. De stream start omstreeks 10.50 uur.

Bij de livestream kunt u gebruik maken van een missaal. Door de QR-code in de afbeelding op uw mobiele telefoon of tablet te scannen komt u bij het missaal van deze zondag. De gebeden en lezingen kunt u meelezen of later nalezen. Via deze link komt u ook bij het missaal.

Er is een app voor telefoons en tablets:
Appstore van Apple: zoek naar kerkdienstgemist
Google Play store:  zoek naar kerkdienstgemist

Tip: beschikt u over Google Chromecast of Apple TV dan kunt u de viering ook op TV bekijken.

Gebed voor Geestelijke Communie:
Mijn Jezus,
ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen.
Nu ik niet de communie daadwerkelijk  kan ontvangen, vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.
Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.
Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden.
Amen

Featured Image

4 en 5 juni: Kaeskoppenstad

(Foto is afkomstig uit en van de voorafgaande jaren)

Op zaterdag 04 en zondag 05 juni (Eerste Pinksterdag) hebben we weer het feest van Kaeskoppenstad. Na twee jaar kunnen we het eindelijk weer meemaken. Dit jaar is de route weer door de kerk, waarmee we ons gebouw weer kunnen laten zien en er over kunnen vertellen. Er zijn vrijwilligers in de kerk tijdens Kaeskoppenstad en er is ook beeldmateriaal nodig.

Het is dus op zaterdag 04 juni van 12.00 uur tot 17.00 uur en  op zondag 05 juni vanaf dat de viering is afgelopen tot 17.00 uur.

Andere jaren hadden we veel kazuifels neergezet en veel kostbaarheden.

Er is zal wel ruimte zijn om de mensen een kaarsje op te laten steken.

Dit jaar is het de bedoeling om de sacramenten te tonen. Hoe gaan we dat doen?

Het Doopsel: Wij vragen foto’s met een afbeelding dat U of iemand anders is gedoopt in de Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord. We beschikken al over enkele bordjes en andere spulletjes wat met de doop hebben te maken maar doopkleedjes of jurkjes liefst met een foto van iemand, die het aan heeft is ook ontzettend leuk.

De 1e communie: Hier is het ook leuk om foto’s er bij te plaatsen waar u zelf dan ook op staat. Leuk om te laten zien hoe het voorheen ging.

Het vormsel: Foto’s of ander aandenken.

Trouwen: Graag foto’s van vroeger om het verschil van kleding (wit of zwart) te laten zien. Trouwen in de kerk was ook een groot feest, wat U op de foto’s dan kunt laten zien.

Het overlijden: Graag foto’s herinneringen. We zullen hier ook het zwarte drie-stel bij plaatsen.

Nu zijn er ook nog certificaten van: Het Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, diploma’s, dat iemand is aangenomen als lid der congregatie van de Heilige Maagd Maria etc. etc. Er liggen daar een paar van. We gaan kijken wat we hebben over de collectanten en misschien heeft U daar nog een foto van.

Als er een werkgroep is, die wil laten wat zij doen in de parochie dan is dat ook goed. Als we het weten dan maken we daar ruimte voor. Geef het wel vroegtijdig aan.

Dit is de bedoeling voor 2022.

Voor al de voorbereidingen en tijdens de dagen van Kaeskoppenstad hebben we veel vrijwilligers nodig.

DAAROM DOEN WIJ EEN BEROEP OP U.

Tijdens de openings tijden zal u goed verzorgd worden met koffie, thee of een wijntje.

Wij vragen u daarom ook om u aan te melden. Het gaat om twee uur per dag.

Met vriendelijke groet

Kees Pater 0645598912 of keespater@hetnet.nl

Alvast onze dank voor uw aandacht.

Featured Image

1 mei: Processie met Mirakel van Alkmaar en Internationale H. Mis

Eindelijk kunnen we weer een normale Bloedwonderviering houden. Vorig jaar mocht het niet, maar dit jaar wel. En wel op zondag 1 mei. We houden dit keer voorafgaand aan de viering een processie door de oude binnenstad.

Om 10.35 u is het vertrek vanuit de kerk via de tuin in de St. Jacobstraat, we gaan dan via het Fnidsen en de Mient aan de zuidzijde naar de Platte Stenenbrug. Hier wordt halt gehouden.
Om 10.45 uur kan men zieh bij de Gewelfde Stenenbrug aansluiten bij de processie. Daar is een kort gebed en wordt de route vervolgd via de Visbanken en het Verdronkenoord (aan de kant van de kerk) naar het kerkplein.

Via de hoofddeuren en het middenpad gaat de processie naar het middenaltaar en kan men een plek zoeken in de banken! Loopt en viert u mee?

De viering is ook de maandelijkse Internationale Viering. Voor de kinderen is er Kindercatechese met als thema: “Het wonder van Alkmaar”.

Klik hier voor de pagina die gewijd is aan het Mirakel van Alkmaar.

Klik op afbeelding voor grote weergave.

 

 

 

 

 

 

Featured Image

Mei – Mariamaand

“Onze Heilige Moeder Maria is door God geplaatst in de beslissende momenten van de heilsgeschiedenis van de Verlossing; zij antwoordde steeds met volledige beschikbaarheid door haar JA-woord, als vrucht van een diepe band met haar goddelijke Zoon, Jezus Christus, en gerijpt in volhardend en intens gebed. Door een innerlijke luisterende houding erkende zij nederig dat het God is die handelt. Tijdens haar hele leven had ze vertrouwen in de heilige Geest, die zij reeds op jonge leeftijd had ontvangen.” (tekst van Jan & Marga Bijvoet ocds, werkgroep Maria-devotie in Het Mirakel)

In de kerken wordt een Mariameditatie gehouden of de Rozenkrans gebeden:

  • H. Mariakerk, Alkmaar-Noord: Mariameditatie in mei op woensdagavond. Aanvang om 19.15 uur
  • H. Laurentiuskerk, Oudorp: Mariameditatie op woensdagmorgen na de viering van 09.30 uur
  • H. Pius X, Alkmaar-Zuid: Rozenkransgebed op dinsdagavond voorafgaand aan de viering. Aanvang 18.30
  • St. Laurentiuskerk, Alkmaar-Centrum:  Rozenkransgebed op vrijdagavond in mei om 19.00 uur bij het Maria-altaar.
    (Voor het eerst sinds twee jaar na de coronaperiode.)

Nieuwsbrief