Featured Image

Aanmelden Eerste H. Communie 2024

Bericht 5 december:

Op 25 november was het gezellig druk in de Pius X kerk in het Hoefplan. Ouders en kinderen waren gekomen om samen de catechese te starten. Op dit moment zijn er 14 kinderen maar het is mogelijk om nog mee te doen. We gaan verder op 16 december om 16.00 uur in de Pius X aan de Blanckerhofweg 15 te Alkmaar. Waarom daar? Omdat deze ruimte zeer geschikt is en voor de deur geparkeerd kan worden. Wil je jouw kind nog opgeven? Doe dat via de website.

Heb je vragen? Mail naar Liesbeth van Gool: lvg@xs4all.nl

Bericht 26 oktober:

De 1e H. Communie catechese wordt gegeven aan leerlingen van groep 4 of hoger van de basisschool. Er waren vorig jaar ouders, die de uitnodiging door omstandigheden niet hadden ontvangen. Zij hebben zich al eerder gemeld en hun kind aangemeld. Daarom zal de groep kinderen die in 2024 hun 1e H Communie zullen doen, divers van leeftijd zijn. We hebben daar in het jaar na Corona ervaring mee opgedaan en het bleek dat dit eerder een voordeel dan een nadeel was.

Het bleek ook dat het belangrijk is dat uw kind voldoende kan lezen en schrijven. Doordat er veel les op maat wordt gegeven op de scholen, merken we een groot verschil tussen de kinderen.

De catechese zal worden gegeven door Pastoor Jan Jaap en Liesbeth van Gool. Het vindt plaats op zaterdagmiddag 16.00-17.30 uur. De gewone bijeenkomsten vinden in de Pius X- kerk in het Hoefplan, Blanckerhofweg 15 in Alkmaar.  We starten met kinderen en ouders op 25-11 aanstaande om 16.00 uur.

Ter dekking van de kosten, vragen wij een bijdrage van € 37,50 per communicant. Mocht dit een probleem zijn, kunnen ouders contact met ons opnemen.

De viering van de 1e H. Communie zal worden gehouden in de St Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord, Alkmaar in de middag. De precieze tijd wordt nog vastgesteld. Dus houdt de nieuwsbrief en website in de gaten.

De parochies van onze regio, te weten de H. Dominicusparochie, de H. Michaelparochie, de HH. Petrus en Paulusparochie en parochie van de H. Johannes de Doper werken samen rond de 1e H Communie. Dat betekent dat ook zij de uitnodiging voor deze catechese zullen verspreiden. De communicanten van de Europese School zullen aansluiten tijdens de viering.

Bij aanmelding wordt het schema met alle datums toegestuurd.

Aanmelden graag via het aanmeldingsformulier op de website van de Dominicusparochie.

Featured Image

Aanmelden H. Vormsel 2024

Bericht 5 december 

De catechese voor het Vormsel zal worden gegeven in drie weekenden. Het eerste weekend is op 5 en 6 januari in het gastenhuis van Onze Lieve Vrouw ter Nood. Er zijn uitnodigingsbrieven verstuurd maar misschien hebben we niet iedereen bereikt. Heb je interesse? Wil je meer informatie? Mail naar Liesbeth van Gool: lvg@xs4all.nl

Bericht 26 oktober

Het H. Vormsel wordt voorafgegaan door catechese. Logisch want je moet wel weten en voelen waar je ‘Ja’ tegen zegt. We bieden deze catechese aan in drie weekenden. Dit doen we omdat we weten dat de agenda’s erg vol zijn en een wekelijkse bijeenkomst vaak erg lastig wordt ervaren.

Deze weekenden zullen plaats vinden in het ‘klooster’ van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Dat is een prachtige plek hiervoor, met slaapzalen, een kleine bioscoop en een zolder waar ze naast serieuze catechese ook lekker kunnen ‘chillen’. Zo bouwen ze een band op met elkaar en voelen dat er meer tieners zijn zoals zij, die geloven op de katholieke manier en hier tijd en aandacht aan willen geven.

De uitnodiging voor de Vormselcatechese wordt verspreid in de H. Dominicusparochie, de parochies HH. Petrus en Paulus, H. Johannes de Doper en H. Michael. We hebben de parochies van Heiloo, Limmen, de Egmonden en Akersloot uitgenodigd om aan te sluiten.

De voorbereiding op het H. Vormsel is een volgende fase in het geestelijk leven van jonge mensen. Ze gaan samen verder het avontuur aan en verdiepen zich in wat de katholieke traditie ons meegeeft voor ons leven. Ze denken samen na over wat het betekent om zich te laten Vormen, wat een sacrament is en hoe de Heilige Geest juist met dit sacrament is verbonden. Doordat zij zich samen voorbereiden, delen ze ervaringen die hen helpen om katholiek te zijn in onze tijd.

De weekenden zijn gepland op

  • Zaterdag 6 januari 2024 14.00 – zondag 7 januari 2024 14.00 uur
  • Vrijdag 2 februari 2024 19.00 uur – zondag 4 februari 2024 14.00 uur
  • Vrijdag 5 april 2024 19.00 uur – 7 april 2024 14.00 uur

De viering zelf zal zijn op 1 juni 2024, in de middag. Tijd en plaats wordt nog nader bepaald.

De catechese is voor tieners die in januari 2024 minimaal 12 jaar oud zijn en op het VO zitten en wordt gegeven door pastoor Jan Jaap van Peperstraten en Liesbeth van Gool.

Als tegemoetkoming in de kosten vragen we de ouders/verzorgers €62,50 per vormeling bij te dragen. Mocht dit een probleem zijn, vragen we contact met ons op te nemen.

Aanmelden graag via het aanmeldingsformulier op de website van de Dominicusparochie https://dominicusparochie.nl/levensmomenten/het-heilig-vormsel/

Featured Image

Nieuwsbrief 26 van 24 november 2023 is verschenen

Nieuwsbrief 26 van 24 november 2023 is verschenen. 

Veel berichten deze keer, maar er gaan ook mooie dingen gebeuren in de komende tijd. Het Mirakel voor de komende drie maanden is verschenen. Bart Oud geeft op 26 november een lezing over Sint Nicolaas. De kerstpakkettenactie 2023 komt er aan en ook voor de Adventsactie wordt uw aandacht gevraagd.

Verder onder meer in de nieuwsbrief:
Via de website van KRO/NCRV wordt uitgelegd wat het Hoogfeest van Christus Koning inhoudt. Er is een Gezinsviering in de H. Mariakerk en we kijken terug naar de Sint Maartenviering op 11 november. Nodigt de mooie poster u uit voor het kerstconcert op 18 december?

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op 8 december!

Voor de vaste abonnees: geen nieuwsbrief in uw mailbox? Kijk in de spambak van het emailprogramma.

Featured Image

Het Mirakel van december 2023-februari 2024 is verschenen

Het Mirakel december 2023-februari 2024 is verschenen
Het parochiemagazine Het Mirakel voor de maanden december 2023 t/m februari 2024 is verschenen. Klik hieronder op de button van uw keuze om de meest recente editie (of een vorige editie via de website) van Het Mirakel te lezen.

(Voorheen plaatsten wij hier links naar de artikelen in Het Mirakel. Het blijkt dat deze niet bij iedereen goed willen werken.)

In week 48 wordt de gedrukte versie thuisbezorgd en in de kerken gelegd om mee te nemen.

 

 

Featured Image

Kerstpakkettenactie 2023

Allereerst willen we vermelden dat onze groep versterkt is met Jackeline Stam. Heel fijn dat zij met ons mee wil werken aan deze mooie activiteit!

Vele jaren dragen wij met onze parochie zorg voor een extraatje met de Kerst voor de dak- en thuislozen en Stichting dnoDOEN in Alkmaar (deze stichting zorgt voor gezinnen in crisissituaties).
De nieuwe methode om alleen geld aan u te vragen beviel vorige jaren goed. Van uw geld hebben we veel kerstboodschappen kunnen kopen, zoals toiletartikelen, koek, snoep en levensmiddelen.
Doet u mee?

U kunt uw bijdrage overmaken op:
NL49 ABNA 0567 3399 71
t.n.v. R.K. St. Dominicusparochie Alkmaar
o.v.v. kerstpakkettenactie ’23

Bij voorbaat heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage namens de dankbare ontvangers.
Leny, Joke, Marion en Jackeline

Featured Image

Sint Maarten in de Sint Laurentiuskerk te Alkmaar

Ook dit jaar werd de Kerk weer open gedaan voor Sint Maarten. De Kerk werd verlicht met lichtjes en lampionnen. Daarnaast werd er een vuur gestookt en uiteraard was er ook snoep!

De kinderen moesten hier wel voor zingen. Dat deden ze uit volle borst. Leuke, grappige en unieke liedjes kwamen voorbij.

Het vuur hield de bezoekers warm en het licht van de Kerk straalde. Het deed de bezoekers glimlachen en zelfs één kindje deed een gebedje.

De avond was dus weer een succes!

Wellicht wilt u volgend jaar er ook bij zijn? We kunnen hulp gebruiken. Daarnaast is het ook gewoon gezellig!

Als u wilt helpen, stuur maar even een whatsapp berichtje naar Sverre Klarenbeek op 06 211 44 733.

Featured Image

Nieuwsbrief 25 van 10 november 2023 is verschenen

Nieuwsbrief 25 van 10 november 2023 is verschenen. 

Nog één nachtje slapen en dan is het Sint Maarten. De kinderen zingen dat de koeien staarten dragen en denken dat er overal een rijk mens woont. De dames op het filmpje (kleinkinderen van een parochiaan) hebben hun eigen versie, maar het filmpje (onder deze tekst) is te leuk.

Verder onder meer in de nieuwsbrief:
Wie was Sint Maarten? Bart Oud verdiepte zich in zijn leven en schreef het op. Op 15 november is er een filmmiddag in de Pius X. Aandacht voor #Redwednesday op 22 november en in de H. Mariakerk is op 26 november weer een gezinsviering. Het acolietencollege trad in de voetsporen van Paulus.

De volgende nieuwsbrief delen wij met u op 24 november!

Voor de vaste abonnees: geen nieuwsbrief in uw mailbox? Kijk in de spambak van het emailprogramma.

Featured Image

Acolietencollege Everardus Witte reist naar Malta

Het acolieten- en kosterscollege (en hun partners) van de Laurentiuskerk in Alkmaar heeft een reis gemaakt naar Malta. Malta bestaat uit verschillende eilanden en is ongeveer anderhalf keer zo groot als het eiland Texel. Malta is het meest katholieke land van Europa en telt maarliefst 365 kerken. Malta heeft een rijke geschiedenis met bouwwerken uit de pre-historie, sporen van de kruisvaarders en de tweede wereldoorlog. Daarnaast is Malta bekend om de schipbreuk van de apostel Paulus. Tijdens zijn verblijf is Paulus gebeten door een slang. Toen hij hiervan niet ziek werd geloofden de Maltezen dat Paulus door God was gezonden en lieten zij zich bekeren. Paulus verbleef in een eenvoudige grot. Vele beelden en kerken verwijzen naar Paulus. Daarnaast heeft het acolietencollege een aantal Laurentiuskerken bezocht.

De acolieten hebben een speciale mis bijgewoond in de ‘kerk van de schipbreuk van Paulus.’ Deze mis was opgedragen aan de recentelijk overleden acoliet Frits Jongkind. Na de mis heeft de priester het college rondgeleid.

Naast al deze bijzonderheden stond het kameraadschap en de gezelligheid centraal gedurende de reis. Wilt u meer weten? Vraag het één van de acolieten / kosters.

Bart Oud
Voorzitter Acolietencollege Everardus Witte

 

Featured Image

Nieuwsbrief 24 van 27 oktober 2023 is verschenen

Nieuwsbrief 24 van 27 oktober 2023 is verschenen. 

In deze nieuwsbrief starten we met een overzicht van de vieringen op Allerheiligen (1 november) en Allerzielen (2 november).

Verder onder meer in de nieuwsbrief:
De onthulling van het Matthiasbeeld sturen we nog een keer mee in deze nieuwsbrief. Op 5 november is er weer een Engelstalige viering en kinderkerk. De voorbereidingen voor de eerste heilige communie en het Heilig Vormsel beginnen binnenkort. Wilt u met kerst een kerstengel zijn? Stichting Present weet hoe u dat kunt worden.

De volgende nieuwsbrief delen wij met u op 10 november!

Voor de vaste abonnees: geen nieuwsbrief in uw mailbox? Kijk in de spambak van het emailprogramma.

Featured Image

Foto’s onthulling Matthiasbeeld en viering kerkwijding

Vanmorgen werd in een mooie en plechtige viering het Matthiasbeeld onthuld. Ook werd gevierd dat de St. Laurentiuskerk 162 jaar geleden werd ingewijd.

Het beeld werd onthuld door de heer en mevrouw Moglestue namens de parochianen en donateurs.

Kapelaan Antonio Tocco ging voor het koor Canticum Novum zong de Kleine Orgelmesse van Joseph Haydn.

Een toelichting op de foto’s: de beelden op de pilaren zijn niet de enige beelden van Matthias en Laurentius in de kerk. Op de kandelaren naast het tabernakel, in de glasin loodramen en aan weerszijden van het bloedaltaar (rechts) zijn ook beeltenissen van Matthias en Laurentius te vinden.

Artikel Alkmaarsche Courant Matthias is na ruim vijftig jaar weer terug in Alkmaarse kerk

Nieuwsbrief