Featured Image

Nieuwsbrief 23 van 13 oktober 2023 is verschenen

Nieuwsbrief 23 van 13 oktober 2023 is verschenen. 

De nieuwsbrief wordt geopend met een In memoriam voor Jeanne Koelé-Kruijff. Zij heeft veel voor de gemeenschap van de H. Pius X betekend. Ook een In memoriam voor acoliet Frits Jongkind. Hij was heel lang actief aan het altaar als misdienaar en acoliet in de St. Laurentiuskerk.

Mogen beiden rusten in vrede.

Verder in deze nieuwsbrief:
De filmmiddagen in de H. Pius X worden hervat op 18 oktober. De onthulling en zegening van het Matthiasbeeld in de St. Laurentiuskerk vindt plaats op 15 oktober, op 20 oktober geeft het Christelijk Thools mannenkoor Rehoboth een concert in de St. Laurentiuskerk en op 22 oktober is er een gezinsviering in de H. Mariakerk. De redactie werd geattendeerd op het TV-programma “Ons Dorp” over de ophanden zijnde sloop van de Dominicuskerk.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 27 oktober!

Voor de vaste abonnees: geen nieuwsbrief in uw mailbox? Kijk in de spambak van het emailprogramma.

Featured Image

In Memoriam Frits Jongkind

Op vrijdag 6 oktober is acoliet Frits Jongkind overleden op 56-jarige leeftijd. Frits was lid van het Acolietencollege Everardus Witte, het acolieten- en kosterscollege van de Sint Laurentiuskerk in Alkmaar. Sinds 1 juni 1973 (50 jaar!) was Frits actief bij de dienst aan het altaar als misdienaar en acoliet. Frits was altijd vrolijk, zeer behulpzaam en actief als vrijwilliger op een bescheiden manier: niet op de voorgrond, maar zeer trouw! Frits was herkenbaar met zijn grote lijf met zijn AZ-sjaal als een stola om zijn nek. Ook tijdens de acolietenreizen naar Rome, Madrid, Lissabon en Sevilla was Frits een vrolijke en welkome reisgenoot. Frits genoot van de gezelligheid.

De laatste jaren kwam hij regelmatig niet opdagen bij een dienbeurt. Zijn mede-acolieten mopperden hier af en toe op. Achteraf ten onrechte, want Frits was ziek. Na zijn val tijdens een mis bij het hoogaltaar ging het niet goed met Frits. Hij ging snel achteruit. Hij heeft ons hiermee geleerd om, in de geest van het Evangelie, niet te oordelen.

Frits heeft zijn gouden vrijwilligersjubileum niet kunnen vieren. Zijn gezondheid liet dat niet toe. Eén van de acolieten heeft in de week voor zijn overlijden met hem de reis-fotoboeken van de acolieten bekeken. Praten lukte Frits niet meer, maar zijn pretogen straalden bij het zien van deze mooie herinneringen.

Tijdens zijn uitvaart stond zijn tuniek naast het altaar. De acolieten hebben met een grote groep gediend, Frits de kerk uitgedragen en hem tijdens zijn laatste reis begeleid langs het Verdronkenoord. Een eerbetoon voor een bescheiden vrijwilliger en bovenal een goed mens! We gaan hem missen!

Bart Oud, voorzitter acolietencollege Everardus Witte

 

Featured Image

In memoriam Jeanne Koelé-Kruijff

Op 28 september 2023 overleed Jeanne Koelé-Kruijff in het Hospice te Alkmaar. Zij werd overgebracht naar uitvaartcentrum en crematorium Waerdse Landen in Heerhugowaard en naar de begraafplaats aldaar.

Jeanne heeft veel voor de H. Pius X kerk betekend.

Zij leidde jarenlang de maandelijkse Bijbelgroep op donderdagmorgen in de ontmoetingszaal van de H. Pius X en de Stiltekring op de dinsdagmiddag in een zaal van de Vrijheidskerk en later in de Pius X kerk. Tijdens deze bijeenkomsten legde zij de bijbel passages op inspirerende wijze uit. Dit gold ook bij de Stiltekring. Zij liet de groep graag de stilte ervaren door de beheersing van de stilte waaraan het woord voorafging. En wilde ook door loopmeditaties de spiritualiteit overbrengen. Na afloop ging ieder verrijkt naar huis.

Tijdens de bijeenkomsten van de groepen waren er niet enkel parochianen van de locatie H. Pius X aanwezig, maar ook gemeenteleden van de Vrijheidskerk sloten zich aan. Zij droeg de oecumenische gedachte graag uit.

Op 8 juni 2016 spelde pastor H. Slot haar in de H. Pius X kerk het Pro Ecclesia et Pontifice op. Een pauselijke onderscheiding voor bewezen diensten aan de Rooms Katholieke Kerk in eigen regio. Jarenlang was zij districts catecheet en verzorgde toen der tijd ook de Toerustingscursus voor de parochies in Alkmaar.

Onze parochie HH. Matthias-Laurentius is dankbaar dat Jeanne zich zo heeft ingezet voor het geestelijk welzijn van de wijk De Hoef.

Wij wensen haar echtgenoot ds. Wim Koelé en familie veel levensmoed en kracht toe. Liefde blijft in het geheugen.

Heer, zie deze mens en dat zij moge rusten in vrede.

Weet dat zij is geborgen bij God.

Featured Image

Nieuwsbrief 22 van 29 september 2023 is verschenen

Nieuwsbrief 22 van 29 september 2023 is verschenen. 

Vorige week verscheen een nieuwe edite van Het Mirakel. Dit parochiemagazine vindt u nog een keer in deze nieuwsbrief. Zondag 1 oktober hervatten we de Engelstalige vieringen en kinderkerk.

Verder onder meer aandacht voor: de data van de geloofscursus Sycamore (Mariakerk), een podcast met Pastoor Jan-Jaap en nieuws van de Alkmaarse Raad van Kerken. De Paus vraagt in zijn maandelijkse gebed om te bidden voor de synode, die in oktober begint.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 13 oktober!

Voor de vaste abonnees: geen nieuwsbrief in uw mailbox? Kijk in de spambak van het emailprogramma.

Featured Image

Het Mirakel van oktober-november 2023 is verschenen

Het Mirakel oktober-november 2023 is verschenen
Het parochiemagazine Het Mirakel voor de maanden oktober-november 2023 is verschenen. Klik hieronder op de button van uw keuze om de meest recente editie (of een vorige editie via de website) van Het Mirakel te lezen.

(Voorheen plaatsten wij hier links naar de artikelen in Het Mirakel. Het blijkt dat deze niet bij iedereen goed willen werken.)

In week 39 wordt de gedrukte versie thuisbezorgd en in de kerken gelegd om mee te nemen.

  

Featured Image

Nieuwsbrief 20 van 15 september 2023 is verschenen

Nieuwsbrief 20 van 15 september 2023 is verschenen. 

De Vredesweek begint op 16 september. Het programma kunt via het bericht in de nieuwsbrief raadplegen. In de St. Laurentiuskerk en H. Mariakerk kunt u in oktober (Mariamaand) het Rozenkransgebed bidden.

Verder onder andere in deze nieuwsbrief:
Aandacht voor de doordeweekse Eucharistievieringen en woorddiensten, een terugblik op ziekenzondag, er is een nieuwe aflevering van het Bisdomblad Samenkerk en er is een gezinsviering in de Mariakerk op 24 september 2023.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 20 september 2023 met een de uitgave van Het Mirakel voor de maanden oktober-november 2023.

Voor de vaste abonnees: geen nieuwsbrief in uw mailbox? Kijk in de spambak van het emailprogramma.

Featured Image

Nieuwsbrief 19 van 1 september 2023 is verschenen

Nieuwsbrief 19 van 1 september 2023 is verschenen. 

Het laatste orgelconcert van dit seizoen vindt plaats op maandag 11 september. Una Cintina bespeelt dan het orgel in de Sint Laurentiuskerk. Het programma vindt u via een link in deze nieuwsbrief op de website van de parochie.

Verder onder andere in deze nieuwsbrief:
Het ochtendgebed start weer op 4 september. Op 15 oktober wordt het Sint Matthiasbeeld in de St. Laurentiuskerk onthuld en ingezegend. Pastor Van der Plas is naar Heemstede verhuisd en laat dat via deze nieuwsbrief weten. Op 9 september is de Sint Laurentiuskerk open tijdens Open Monumentendag.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 15 september 2023.

Voor de vaste abonnees: geen nieuwsbrief in uw mailbox? Kijk in de spambak van het emailprogramma.

Featured Image

Nieuwsbrief 18 van 4 augustus 2023 is verschenen

Nieuwsbrief 18 van 4 augustus 2023 is verschenen. 

Alstublieft, hier is nieuwsbrief 18 voor u.

In augustus gedenken wij de naamgevers van onze parochie en kerken. Tijdens de vieringen is daar aandacht voor.

Verder onder andere in deze nieuwsbrief:
Op 14 augustus geeft Gijs Boelen een orgelconcert en de Paus vraagt ons te bidden voor de Wereldjongerendagen (en de mensen die daar zijn).

De redactie van deze nieuwsbrief doet het de komende maand rustiger aan. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 1 september 2023.

Veel leesplezier en hartelijke groeten van de redactie!

Voor de vaste abonnees: geen nieuwsbrief in uw mailbox? Kijk in de spambak van het emailprogramma.

Featured Image

Nieuwsbrief 17 van 7 juli 2023 is verschenen

Nieuwsbrief 17 van 7 juli 2023 is verschenen. 

Alstublieft, hier is nieuwsbrief 17 voor u.

Op 20 juni overleed Henk Smit. Een schokgolf ging door de gemeenschap van de St. Laurentiuskerk heen. Het is niet te bevatten dat Henk er niet meer is. In deze nieuwsbrief een In Memoriam.

Verder onder andere in deze nieuwsbrief:
Parochieblad “Het Mirakel” voor de maanden juli-september sturen we nog een keer mee. Een terugblik op de viering van het 55-jarig priesterjubileum van Pastor Henny Slot. Een terugblik op het Multi-culti hapjesfestijn in de H. Mariakerk. Een donatie vanuit de Kerstpakkettenactie voor de nachtopvang en een vooruitblik op de voorgenomen start van de bouw van de Don Boscozaal bij de St. Laurentiuskerk. Via deze nieuwsbrief kunt u een zomerse editie van het Bisdomblad “SamenKerk” lezen.

De redactie van deze nieuwsbrief doet het de komende maanden wat rustiger aan. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 4 augustus 2023.

Veel leesplezier en hartelijke groeten van de redactie!

Voor de vaste abonnees: geen nieuwsbrief in uw mailbox? Kijk in de spambak van het emailprogramma.

Nieuwsbrief