Informatie over aanmelden 1e H. Communie 2023

9 oktober 2022

Wilt u uw kind aanmelden voor de catechese voor de 1e Heilige Communie van 2023? Hier leest u hoe dat kan.

De 1e H. Communie catechese wordt gegeven aan leerlingen van groep 4 of hoger van de basisschool. Vorig jaar bestond de groep uit kinderen van verschillende leeftijden. Dat bleek eerder een voordeel dan een nadeel. Daarom; Heeft de oproep u door omstandigheden vorige keer niet bereikt, geef uw kind dan dit seizoen op.

Het programma voor de 1e Heilige Communiecatechese bestaat uit

  • Bijeenkomsten op donderdagmiddag 16.00-17.00 uur.
  • Start 17-11-2022
  • 12 gewone bijeenkomsten
  • 3 vieringen (Kerstmis, Palmpasen en Pasen)
  • Vastenmaaltijd
  • Kinder-Kruisweg
  • 1 speciale middag bij ‘Onze Lieve Vrouw ter Nood’, Heiloo
  • 4 ouderavonden.
  • Generale 15-4-2023
  • 1e H Communie viering 16-4-2023

De parochies van onze regio, te weten de H. Dominicusparochie, de H. Michaelparochie, de HH Petrus en Paulusparochie en parochie van de H. Johannes de Doper werken samen.
De locatie voor de bijeenkomsten op donderdag is de pastorie van de H. Laurentiuskerk in Oudorp aan de Herenweg. De pastorie is gelegen naast de kerk. Tegenover de kerk is een parkeerplaats.

Ter dekking van de kosten, vragen wij een vrijwillige bijdrage van € 37,50. Mocht u vinden dat u financieel of anderszins al bijdraagt aan een van de parochies, kunt u deze bijdrage geheel of gedeeltelijk achterwege laten.

Mocht u twijfelen of uw kind er al aan toe is of meer willen weten, neem dan contact op met Liesbeth van Gool via lvg@xs4all.nl

Aanmelden voor de catechese kan via

Met vriendelijke groet, Liesbeth van Gool

Meer nieuws

Ochtendgebed van maandag 5 december

Op maandag 5 december wordt het ochtendgebed weer gebeden. Ochtendgebed van […]

5 dec

Wijziging vieringen in Sint Laurentiuskerk en Pius X

Met ingang van zondag 11 december wijzigt de aanvangstijd van […]

30 nov

EXTRA Nieuwsbrief 26 van 30 november 2022 is verschenen

EXTRA Nieuwsbrief 26 van 30 november 2022 is verschenen is verschenen. […]

30 nov

Kerstpakkettenactie 2023

Ook dit jaar wordt er weer een actie opgezet voor […]

28 nov

Het Mirakel van december 2022 t/m februari 2023 is verschenen

Het Mirakel voor de maanden december 2022 t/m februari 2023 […]

25 nov

Nieuwsbrief 25 van 25 november 2022 is verschenen

Nieuwsbrief 25 van 25 november 2022 is verschenen is verschenen. Veel […]

25 nov

Nieuwsbrief 24 van 11 november 2022 is verschenen

Nieuwsbrief 24 van 11 november 2022 is verschenen is verschenen. Veel […]

11 nov