H. Mariakerk

De H. Mariakerk werd in september 1984 ingewijd door de toenmalige bisschop van Haarlem, monseigneur H. Bomers .

Het gebouw de Blije Mare wordt samen met de Protestantse Kerk in Nederland (Gereformeerde en Hervormde Kerk) gedeeld. Ook zij hebben in het gebouw een eigen kerkzaal, de Immanuelkerk.

De parochie heet Heilige Mariaparochie en is toegewijd aan de Heilige Maagd Maria, de Moeder van Onze Heer Jezus Christus.

(Foto’s in viewer zijn gemaakt door kerkfotografie.nl,
Klik op een van de foto’s om de hele fotogalerij als diavoorstelling te bekijken.
)

Activiteiten

Extra informatie

Contact

Adres kerk:
Kajakstraat 60,
1826 DN Alkmaar

Voor contact met het secretariaat, met een priester of om algemene informatie, kijk bij contact.

Locatieraad

Locatie H. Mariakerk:

Dhr. Maarten van Ginkel, voorzitter

Mevr. Rini Cano, secretaris

Dhr. Martien Hemels, penningmeester

Dhr. Etienne Alego, kosters

Dhr. Jos Kauw, thema avonden

Dhr. Rogelio Cano en Mevr. Corien Ros, contact werkgroepen

Kijk op de pagina Locatieraden om meer te lezen over de taken van de locatieraad.

RK Kerk in Alkmaar Noord

Het kerken in Alkmaar Noord begon al in de beginjaren ’70 toen Alkmaar Noord nog maar net opgebouwd was. Kapelaan Ton Cassee ging toen voor in de Jan W. Frisoschool en later, in 1979 als pastoor, in de nieuwgebouwde Hoeksteen – en Theo Thijsenschool in hun gezamenlijke gymzaal, ingewijd door Mgr. Zwartkruis.

Er werden in de beginperiode vieringen gehouden in de school ‘t Kompas en in de Nood Godskerk in Koedijk, en ook in het wijkcentrum “De Rekere” aan de Muiderwaard.

Daar kwam de Emmaüskapel voor de doordeweekse diensten en in de aangesloten grote zaal werden de zondagse protestantse- en katholieke vieringen gehouden. Na de protestantse dienst werd dan elke zondag alles in de ruimte weer geschikt gemaakt om de Heilige mis te kunnen houden.

Op 16 mei 1983 werd de eerste steen van het nieuwe kerkcentrum “De Blije Mare” gelegd door dominee R. Kiers en Ton Cassee. Een prachtig oecumenisch gebeuren, “samen onder één dak”.

De kerk werd toegewijd aan de H. Maria en werd ingewijd door de toenmalige bisschop van Haarlem, monseigneur H. Bomers in september 1984.