RK Kerk in Alkmaar Noord

Het kerken in Alkmaar Noord begon al in de beginjaren ’70 toen Alkmaar Noord nog maar net opgebouwd was. Kapelaan Ton Cassee ging toen voor in de Jan W. Frisoschool en later, in 1979 als pastoor, in de nieuwgebouwde Hoeksteen – en Theo Thijsenschool in hun gezamenlijke gymzaal, ingewijd door Mgr. Zwartkruis.

Er werden in de beginperiode vieringen gehouden in de school ‘t Kompas en in de Nood Godskerk in Koedijk, en ook in het wijkcentrum “De Rekere” aan de Muiderwaard.

Daar kwam de Emmaüskapel voor de doordeweekse diensten en in de aangesloten grote zaal werden de zondagse protestantse- en katholieke vieringen gehouden. Na de protestantse dienst werd dan elke zondag alles in de ruimte weer geschikt gemaakt om de Heilige mis te kunnen houden.

Op 16 mei 1983 werd de eerste steen van het nieuwe kerkcentrum “De Blije Mare” gelegd door dominee R. Kiers en Ton Cassee. Een prachtig oecumenisch gebeuren, “samen onder één dak”.

De kerk werd toegewijd aan de H. Maria en werd ingewijd door de toenmalige bisschop van Haarlem, monseigneur H. Bomers in september 1984.

Nieuwsbrief