H. Pius X Kerk

Bij het ontwikkelen van de wijk Hoefplan in 1962 kwam ook de wens voor een eigen kerk in deze wijk. Bouwpastoor Tromp zamelde geld in voor een noodkerk. Voor het zover was, kerkte men alvast in een school en met Kerst i.v.m. de ruimte in de werkplaats van een autoplaatwerkerij en later in de tot stand gekomen noodkerk. In 1968 werd de grote Pius X (met de toren in de zijkapel) in gebruik genomen. Het gebouw heeft over de gehele breedte een glas-in-loodraam, dat gemaakt is door de Bergense expressionistische kunstschilder Jaap Min (1914-1987). Voor meer informatie over het glas-in-loodraam kijk onder “Extra Informatie”.

In het kerkgebouw bevonden zich ook spreekkamers, koffieruimten en vergaderzalen. Het gebouw werd jaren bewoond door pastor Niek van Kan en pastor Jan Adolfs. Daarna werd het dekenaat in het gebouw gevestigd.

De huidige H. Pius X kerk is een liturgisch steunpunt. Daarom kunnen er geen sacramenten (Doop, Eerste Communie, Vormsel en Huwelijk) worden toegediend op deze locatie. Uitvaarten kunnen er wel plaatsvinden.

(Foto’s in viewer zijn gemaakt door kerkfotografie.nl,
Klik op een van de foto’s om de hele fotogalerij als diavoorstelling te bekijken.
)

Activiteiten

Extra informatie

Contact

Adres kerk:
Blanckerhofweg 15,
1816 HG Alkmaar

Rekeningnummer NL11 RABO 0149 8477 85 t.n.v. R.K. St. Dominicusparochie Alkmaar

Voor contact met het secretariaat, met een priester of om algemene informatie, kijk bij contact.

Locatieraad

Locatie HH. Matthias-Laurentius (kerkgebouwen Sint Laurentiuskerk en Pius X-kerk) 

Dhr. Sverre Klarenbeek, voorzitter

Mevr. Gitta Botman, secretaris

Dhr. Jos Olbers, gebouwen

Dhr. Ruud Scheltinga, financiën

Dhr. Wim van der Laan, beheer H. Pius X

Dhr. Kees Pater, beheer St. Laurentiuskerk

Kijk op de pagina Locatieraden om meer te lezen over de taken van de locatieraad.

Situatie op dit moment

In 2005 is de kerk deels aan de eredienst onttrokken. Het gebouw werd verkocht aan de Piusstichting en het dekenaat verhuisde naar elders. Na een grondige verbouwing bevindt zich nu in het grootste deel van het gebouw het hospice. De Pius X is gereduceerd tot twee-vijfde van de oorspronkelijke kerkruimte met bijbehorend twee-vijfde deel van het glas-in-loodraam. Het tabernakel staat in de zijkapel. De Pius X heet nu officieel een liturgisch steunpunt, maar voor het gemak wordt toch vaak het woord kerk gebruikt. Er wordt immers nog steeds in ‘gekerkt’.

Glas in lood-ramen

Glas-in-loodraam H. Pius x kerk

In 1968 werd de grote H. Pius X kerk in gebruik genomen. Het gebouw heeft over de gehele breedte een glas-in-loodraam, dat gemaakt is door de Bergens expressionistische kunstschilder Jaap Min. (1914-1987). De kunstenaar is uitgegaan van een gedachte van bouwpastoor Tromp, hetgeen hij ook heeft willen vastleggen daar hij diens naam in het linker paneel heeft gezet. Deze gedachte was als volgt: De betekenis en zending van de mens: De mens in het gezin, kantoor, fabriek enz. en de medemenselijkheid.

Van links naar rechts:

Vak 1

In den beginne: God scheidde het licht van de duisternis, afgebeeld door het onvoltooid aangeven van zon maan en sterren, daaronder de wateren (dit is een der vier elementen: licht, lucht, water, vuur).
Links beneden: ontwikkeling der natuur; de bloem, de boom (paradijs), het graan: brood in eucharistie.

Vak 2

De duif: het is de geest die levend maakt, de genadestroom van de H. Geest als bezieling van het leven. De eerste mens.

Vak 3

Het element vuur, het offer: het offer van Abel gaat recht omhoog door God aanvaard, ’t offer van Kaïn, afgewezen naar rechts omlaagbuigend (leven, dood) De menswording: de verlossing door het Kruis, het bloed van Christus stroomt in de kelk ( dit betekent tegenover het graan, brood en wijn)

Vak 4

Het gezin in het dagelijks leven, moeder en kinderen in huis aan tafel bij de maaltijd en vader komt thuis van het dagelijks werk.

Vak 5

De barmhartige Samaritaan. Dit is de opgave voor alle Christenen: “De werken van barmhartigheid”.

De Librije

U bent vrij om een boek te lenen
en op zeker moment terug te zetten,
zodat iemand anders ook nog dat boek kan inzien.
Er wordt geen administratie van bijgehouden.

Misschien is het ook prettig om met het door u uitgekozen boek
even rustig te gaan zitten in de Mariakapel,
die dagelijks open is van 10.00 uur-16.00 uur.
Echt een moment voor uzelf.