St. Michaëlkerk

Op 20 mei 1929 werd bouwpastoor J. van der Marck aangesteld om in de Schermer een eigen parochie te stichten. Vijftig rooms-katholieke gezinnen hadden daarvoor met succes bij het bisdom gepleit. Zo zouden ze niet meer helemaal naar Akersloot of Alkmaar hoeven te reizen om de mis bij te wonen. Omdat er meteen een lagere school bij kwam, zou dat ook een hoop gereis voor de kinderen schelen. Twee jaar later, op 18 maart 1931, werd de St. Michaëlkerk geconsacreerd. De kerk zou het hart worden van een kleine hechte dorpsgemeenschap en is dat tot op de dag van vandaag gebleven. De kerk, met pastorie, staat op de gemeentelijke monumentenlijst.

Bouwpastoor Van der Marck had een uitgebreide functieomschrijving. Hij gaf leiding aan de bouw en inrichting van de kerk en pastorie, de bouw van een lagere school, een onderwijzerswoning én – alsof dat niet genoeg was – hij gaf ook herderlijke leiding aan zijn nieuwe parochianen. Al spoedig werd architect Jan Honekamp bij het project betrokken. Hij had juist huize Pius aan het Nassauplein in Alkmaar opgeleverd en had daarvoor lovende kritieken gekregen. Het zal dan ook geen toeval zijn dat ook het ontwerp van de St. Michaëlkerk aan hem werd toevertrouwd. Eerst werd een hulpkerk gebouwd. Dat gebouw is gedeeltelijk nog herkenbaar in café ’t Torenerf. En met de inwijding van deze hulpkerk op 27 september 1929 was de parochie van Sint Michaël een feit. Aansluitend werd ook de lagere school gebouwd. In 1930 werd gestart met de bouw van de huidige definitieve kerk en pastorie.

(Foto’s in viewer zijn gemaakt door kerkfotografie.nl,
Klik op een van de foto’s om de hele fotogalerij als diavoorstelling te bekijken.
)

Activiteiten

Nieuws

Extra informatie

Contact

3Adres kerk:
Zuidervaart 65,
1846 LG Zuidschermer

Voor contact met het secretariaat, met een priester of om algemene informatie, kijk bij contact.

Locatieraad

Locatie St. Michaëlkerk:

Rob Luybé, voorzitter

Vacature, secretaris

Jan Konijn, penningmeester

Richard Langedijk, lid

Rein Swart, lid

Jan Weel, administrateur

B. van der Burg, notulist

Kijk op de pagina Locatieraden om meer te lezen over de taken van de locatieraad.

Kerkhof

Het Sint Michaël Kerkhof is gelegen in het hart van Zuidschermer, tussen de Sint Michaëlkerk en het café. De gemoedelijke kleine begraafplaats is bedoeld voor de eigen parochianen en oud-parochianen. De familiegraven worden uitgegeven voor 20 jaar en kunnen steeds verlengd worden met 10 jaar. Nieuwe graven worden voor 2 lagen uitgegeven. Oudere graven zijn soms nog voor 3 lagen uitgegeven. Op het kerkhof is ook een urnenmuur aanwezig, een plek in deze muur wordt ook voor 20 jaar uitgegeven en kan steeds met 10 jaar verlengd worden. Voor informatie over de tarieven kunt u terecht bij de Locatieraad.

Geschiedenis Sint Michaëlkerk

De St. Michaëlparochie is toegewijd aan de Aartsengel Michaël, die ook als ‘Schermers beschermer’ het wapen van de Schermer siert.

De kerk is gebouwd in het begin van de 20e eeuw. Het is een driebeukige, basilicale kerk met driezijdig gesloten koor, lagere transept-armen en een uitgebouwd ingangsportaal. Aan de zuidzijde van het middenschip staat een slanke, naar boven toe verjongende toren met vierzijdige naaldspits.

Deze zakelijk-expressionistische kerk kwam in 1930-1931 tot stand naar ontwerp van J. Honekamp.

Tevens zijn de Amsterdamse School elementen nog duidelijk waarneembaar. Het interieur is voorzien van een apsis-schildering en het bevat een  hoofdaltaar, een preekstoel en een communiebank uit die bouwtijd.

De in 1946 gemaakt wandschildering is ter ere van de H. Maagd Maria, als godin van de altijddurende bijstand.

Hiervoor werd destijds op verzoek van het parochiebestuur de Bergense kunstenaar Jaap Min ingeschakeld. Hij maakte daarvoor een prachtige fresco, die ondanks de tand des tijds onbeschadigd is.

Boven het hoofd-altaar prijkt de schildering van God de Vader, wijzend en zeggend: ‘Deze is mijn beminde Zoon, Luistert naar Hem!’ De kunstschilder Jaap Min schilderde de taferelen met ingetogen emoties.