Geschiedenis Sint Michaëlkerk

De St. Michaëlparochie is toegewijd aan de Aartsengel Michaël, die ook als ‘Schermers beschermer’ het wapen van de Schermer siert.

De kerk is gebouwd in het begin van de 20e eeuw. Het is een driebeukige, basilicale kerk met driezijdig gesloten koor, lagere transept-armen en een uitgebouwd ingangsportaal. Aan de zuidzijde van het middenschip staat een slanke, naar boven toe verjongende toren met vierzijdige naaldspits.

Deze zakelijk-expressionistische kerk kwam in 1930-1931 tot stand naar ontwerp van J. Honekamp.

Tevens zijn de Amsterdamse School elementen nog duidelijk waarneembaar. Het interieur is voorzien van een apsis-schildering en het bevat een  hoofdaltaar, een preekstoel en een communiebank uit die bouwtijd.

De in 1946 gemaakt wandschildering is ter ere van de H. Maagd Maria, als godin van de altijddurende bijstand.

Hiervoor werd destijds op verzoek van het parochiebestuur de Bergense kunstenaar Jaap Min ingeschakeld. Hij maakte daarvoor een prachtige fresco, die ondanks de tand des tijds onbeschadigd is.

Boven het hoofd-altaar prijkt de schildering van God de Vader, wijzend en zeggend: ‘Deze is mijn beminde Zoon, Luistert naar Hem!’ De kunstschilder Jaap Min schilderde de taferelen met ingetogen emoties.

Nieuwsbrief