Locatieraad

Locatie St. Michaëlkerk:

Rob Luybé, voorzitter

Vacature, secretaris

Jan Konijn, penningmeester

Richard Langedijk, lid

Rein Swart, lid

Jan Weel, administrateur

B. van der Burg, notulist

Kijk op de pagina Locatieraden om meer te lezen over de taken van de locatieraad.

Nieuwsbrief