Koren

Canticum Novum

Dit koor zingt Latijnse en Nederlandse missen van jongere datum; Latijnse, Duitse en Engelse motetten, vierstemmig, met orgelbegeleiding of a capella. De dirigente, tevens organist is Una Cintiņa. Repetitie op woensdag van 19.30 tot 21.30 uur. Het koor zingt voornamelijk in de St. Laurentiuskerk.
Naast de ondersteuning in de viering heeft het koor – uitgebreid met projectzangers – ook concerten gegeven (en blijft dit doen), zoals het jaarlijks kerstconcert, het Requiem van Gabriel Fauré, ‘Via Crucis’ van Franz Liszt, de Krönungsmesse van Mozart, …

Dominicuskoor

Dit is het Latijns gemengd koor van de Matthias-Laurentius. Het koor zingt de klassieke missen en motetten, o.l.v. dirigent/organist Bart Vervaat. Repetitie op vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur. Het koor zingt in de H. Pius X.

Gemengd Koor St. Michaël

Dit is het koor van de St. Michaëlkerk en zingt o.l.v. Marcel Berkhout liederen via o.a. het misboekje Gooi en Sticht. Repetitie op vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur.

Laudamus

Laudamus ondersteunt de zang in de H. Laurentiuskerk in Oudorp. Het koor zingt o.l.v. Bart Vervaat en repeteert op donderdag, van 19.30 tot 21.30 uur. Organist is Inge Oortwijn.

Laurentius Zangers

De Laurentius Zangers is een project dat is ontwikkeld om meer mensen de kans te geven om te mogen zingen of spelen. Elk project heeft een andere bezetting – gemengd koor, mannenkoor, dameskoor, van twee tot veel zangers. Ook zijn instrumentale uitvoeringen mogelijk. Er wordt o.l.v. Una Cintiņa gerepeteerd op afspraak, de projecten zijn kort en geschikt voor mensen die muziek willen maken maar geen tijd hebben om zich aan een vast koor of orkest te binden. De uitvoering – muzikale ondersteuning bij de H. Mis – is in de St. Laurentiuskerk én een van de andere kerken in de St. Dominicusparochie. Alle contact gaat via Una Cintiņa.

Lux Aeterna

Dit is het meerstemmig rouwkoor van de kerken van de Matthias-Laurentius, begeleid door Bart Vervaat als dirigent en organist, en Inge Oortwijn aan het orgel of piano. De repetitie is eens per twee weken op maandagmiddag.

Mariakoor

Het Mariakoor is van oorsprong het rouw-, trouw- en gelegenheidskoor van de H. Mariakerk. Het repertoire is overwegend Nederlands en Engelstalig, in een ritmische stijl. De laatste jaren zijn daar ook de vieringen op zondag bijgekomen. Gekozen is voor de eerste zondag van de maand. Het koor wordt gedirigeerd door Ellen Popma en repeteert op donderdag, van 10.00 tot 12.00 uur.

Maria Kinderkoor

In november 2022 is in de Mariakerk het Maria Kinderkoor opgericht. Het koor wordt gedirigeerd door Caroline Thomsen. Henny Veldman is daarbij de pianiste. Het koor repeteert op donderdagmiddag van 16.30 tot 17.15 uur in de Mariakerk. Hulpmoeder (en medeoprichter) was Veronica Buijzen. Hulpmoeder nu is Milena Filipska. Het koor zingt iedere maand tijdens de Gezinsviering op de 4e zondag van de maand (11.00-12.00 uur). Nieuwe zangertjes zijn zeer welkom, kom eens een keer meezingen!! Meld je aan via het kantoor van de Mariakerk of kom donderdagmiddag luisteren. Nieuwe zangertjes zijn zeer welkom, kom eens een keer meezingen!! Meld je aan via het kantoor van de Mariakerk, zie Contact.

Ritmisch Koor St. Michaël

Dit koor heeft op het repertoire de liturgische tekst op eigentijdse melodieën en wordt begeleid door Louis Langedijk. Het koor zingt eens per maand in de Michaëlkerk. De repetitie is op vrijdagavond.

Schola Matthiae

Dit is het Gregoriaans koor van de Matthias-Laurentius en wordt begeleid door Una Cintiņa. Het koor repeteert om de week op zaterdag, van 16.00 tot 17.00 uur. Het koor zingt meestal in de St. Laurentiuskerk en op aanvraag ook in de andere kerken van de parochie.

Nieuwsbrief