De ziekenzalving (bedienen)

Als men ernstig ziek is, een grote operatie moet ondergaan of de kwetsbaarheid van bijvoorbeeld het ouderdom ervaart, dan kan het Sacrament van de Zieken oftewel de Ziekenzalving kracht en troost betekenen om onzekerheid of het naderende levenseinde tegemoet te treden. De priester legt de zieke de handen op en zalft met olie zijn/haar voorhoofd en handen als teken dat God mensen juist in hun zwakheid nabij wil zijn. In de volksmond wordt ook wel gezegd: “hij/zij wordt bediend”.

Vroeger wachtte men met toediening van dit sacrament tot iemand stervende was. Dit doet echter geen recht aan de oorspronkelijke bedoeling van dit sacrament: Gods hulp, nabijheid en kracht toezeggen aan de zieke. Het verdient aanbeveling als de zieke of kwetsbare mens de toediening van dit sacrament bewust kan mee beleven. Daarom is het van belang dat parochianen die dit sacrament willen ontvangen zich tijdig (laten) aanmelden, zodat de toediening hiervan in alle rust besproken en afgesproken kan worden met een van de pastores.

Nieuwsbrief