Het doopsel

Het Doopsel is het eerste sacrament van de Kerk.
Het is het fundament van heel het christelijk leven en de deur die toegang verleent tot de andere sacramenten.
Door het Doopsel worden we kinderen van God en kinderen van de Kerk. De gedoopte, kind of volwassene, wordt dan met grote vreugde opgenomen in de grote familie die de Kerk is.

Er zijn voorbereidende gesprekken met de pastores voor het laten dopen van uw kind. Het is ook mogelijk als volwassene het Doopsel te ontvangen.
Als u uw kind of uzelf wilt laten dopen, neem dan contact op met het parochiesecretariaat van uw kerk of met de pastores.

Nieuwsbrief