Wilt u uw kind aanmelden voor de catechese voor de 1e Heilige Communie van 2023? Hier leest u hoe dat kan.

De 1e H. Communie catechese wordt gegeven aan leerlingen van groep 4 of hoger van de basisschool. Vorig jaar bestond de groep uit kinderen van verschillende leeftijden. Dat bleek eerder een voordeel dan een nadeel. Daarom; Heeft de oproep u door omstandigheden vorige keer niet bereikt, geef uw kind dan dit seizoen op.

Het programma voor de 1e Heilige Communiecatechese bestaat uit

  • Bijeenkomsten op donderdagmiddag 16.00-17.00 uur.
  • Start 17-11-2022
  • 12 gewone bijeenkomsten
  • 3 vieringen (Kerstmis, Palmpasen en Pasen)
  • Vastenmaaltijd
  • Kinder-Kruisweg
  • 1 speciale middag bij ‘Onze Lieve Vrouw ter Nood’, Heiloo
  • 4 ouderavonden.
  • Generale 15-4-2023
  • 1e H Communie viering 16-4-2023

De parochies van onze regio, te weten de H. Dominicusparochie, de H. Michaelparochie, de HH Petrus en Paulusparochie en parochie van de H. Johannes de Doper werken samen.
De locatie voor de bijeenkomsten op donderdag is de pastorie van de H. Laurentiuskerk in Oudorp aan de Herenweg. De pastorie is gelegen naast de kerk. Tegenover de kerk is een parkeerplaats.

Ter dekking van de kosten, vragen wij een vrijwillige bijdrage van € 37,50. Mocht u vinden dat u financieel of anderszins al bijdraagt aan een van de parochies, kunt u deze bijdrage geheel of gedeeltelijk achterwege laten.

Mocht u twijfelen of uw kind er al aan toe is of meer willen weten, neem dan contact op met Liesbeth van Gool via lvg@xs4all.nl

Aanmelden voor de catechese kan via

Met vriendelijke groet, Liesbeth van Gool