Misintenties opgeven

In alle geloofsgemeenschappen binnen de parochie is het mogelijk intenties aan te melden, waarvoor tijdens de vieringen wordt gebeden. De intenties kunnen betrekking hebben op personen, levenden of overledenen, die iemand speciaal in Gods goedheid en ontferming wil aanbevelen. Bijzondere gelegenheden zoals een jubileum of jaargetijde kunnen aanleiding zijn een intentie op te geven. Het is gebruikelijk om het opgeven van een intentie gepaard te doen gaan van een gift voor de kerk en het onderhoud van de voorgangers. Het richtbedrag voor een misintentie is € 10,- . Met onderstaand formulier kan de intentie opgegeven en betaald worden. Let op! Onze parochie draait op vrijwilligers, dat betekent onder andere dat niet elke dag de binnengekomen formulieren voor intenties worden verwerkt. Om zeker te zijn dat uw intentie wordt opgelezen op de door u gekozen datum is het belangrijk dat u deze vijf dagen voor de datum opgeeft!

Het pastorale team behoudt zich het recht voor om de formulering van de voorbede aan te passen in overleg met de indiener.

Let op: het kan zijn dat er op de opgegeven datum geen viering is in de kerk van je keuze! Het secretariaat van de geloofsgemeenschap neemt dan contact op om een alternatieve datum af te spreken.

Nieuwsbrief