Liturgie Ondersteunende Groepen

De taken in de kerk

Kosters

De koster maakt het kerkgebouw gereed voor de liturgie en zet alle benodigdheden daarvoor klaar. Hij zorgt ervoor dat de kerkgangers hartelijk ontvangen kunnen worden: hij doet de kerk open, legt de boekjes klaar, doet het licht aan, luidt de klokken en steekt de kaarsen aan. Ook zorgt hij ervoor dat de priester de mis kan opdragen: hij legt de kazuifels en de liturgische boeken klaar, zet het liturgisch vaatwerk en de offergaven op de credenstafel en steekt de kooltjes in het wierookvat aan.

(Bloem)versiering

Wekelijks worden de bloemen en planten verzorgd of vervangen, zodat het er op en rond de altaren altijd netjes versierd bij staat. Hierbij wordt qua kleur gelet op de tijd van het kerkelijk jaar. In de Mariamaanden krijgt Maria altijd extra aandacht.
Met Kerstmis, Pasen en Pinksteren helpt de hele ploeg om de kerk te versieren, zodat alle parochianen kunnen genieten van de bloemversiering of ornamenten. Een feest om naar te kijken.

Misdienaars

Kinderen die hun eerste Communie gedaan hebben kunnen zich als misdienaar opgeven bij de priesters of bij de koster van de kerk. Zij helpen bij het klaarmaken van het altaar, en het opruimen daarvan na afloop. In sommige kerken loop je bij het halen en terugbrengen van het evangelieboek mee met kaarsen/toortsen.

Acolieten

Jongelui en volwassenen die gevormd zijn kunnen zich opgeven als acoliet, eveneens bij de priesters of de koster.
De acoliet assisteert de priester tijdens de viering van de liturgie. Hij reikt hem verschillende zaken aan, zoals het wierookvat, de wijwaterkwast, de offergaven en het water voor de handwassing. Ook heeft hij zelfstandige taken zoals het dragen van het processiekruis of de toortsen, het bewieroken van de priester en het volk en, indien nodig, meehelpen bij het uitreiken van de communie.
Niet alle kerken hebben misdienaars en/of acolieten. Dan helpt de lector aan het altaar en bij het uitreiken van de communie.
De acolieten in de St. Laurentiuskerk in Alkmaar Zuid hebben zich verenigd in het Acolietencollege ‘Everardus Witte’.

Lectoren

De lectoren lezen de 1e lezing, de antwoordpsalm, de 2e lezing en de voorbeden. Ook kondigen zij de liederen aan, die tijdens de viering gezongen worden. Bij afwezigheid van een acoliet assisteert de lector indien nodig bij het communie uitreiken tijdens een eucharistieviering. Als er mededelingen zijn, worden die vermeld na het slotgebed. 

Collectanten

De collectanten halen tijdens de vieringen offergaven op in de kerk en dragen deze af aan de koster / penningmeester. Het doel voor de giften is wisselend, van eigen parochie tot goed doel. Van het betreffende doel wordt tijdens de vieringen melding van gemaakt. Soms zijn er speciale collectes achter in de kerk.
De collectanten in de H. Laurentiuskerk in Oudorp hebben zich verenigd in het Collectantencollege ‘St. Theodorus’. (Deze naam was gekozen omdat een lid van het eerste uur Theodorus (Dick) de Goede heette. Hij overleed een jaar na de oprichting op 41-jarige leeftijd.)

Koffieploegen

Koffie/thee na de viering, zeker overdag, is haast onmisbaar. Het praten met elkaar, het kennismaken met nieuwe mensen in de kerk, een gesprekje met de priester, dit alles komt de gemeenschapsopbouw ten goede! Ook voor de kinderen is het belangrijk om nog even ‘na te blijven’. Zo leren zij elkaar kennen, en zich thuis te voelen in de kerk.

 

 

Nieuwsbrief