Woorddiensten/Meditatie

Naast de eucharistievieringen zijn er diverse andere vormen van samen komen en samen zijn in de kerken.

Ochtendgebed

In de St. Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord is er elke maandag en donderdag om 09.30 u. een woorddienst van ongeveer 15 minuten. Leidraad zijn de dagelijkse lezingen, meestal uit het Nieuwe Testament, waarbij passende teksten gemaakt en gevonden zijn. Na deze woorddienst is er gelegenheid om aan de lange tafel koffie te drinken. Het gesprek met elkaar is een belangrijk onderdeel van dit ochtendgebeuren. Iedereen is welkom!

Sacrament aanbidding

Eucharistische aanbidding is een gebedsvorm binnen de Katholieke Kerk waarbij het Allerheiligste wordt aanbeden. Vaak gebeurt dat geknield voor een Hostie in een monstrans op een altaar. Deze aanbidding wordt ook Sacrament aanbidding genoemd.

In de H. Mariakerk is er elke eerste donderdag van de maand Sacrament aanbidding aansluitend aan de viering van 09.30 u.

In de H. Laurentiuskerk in Oudorp is er op elke eerste woensdag van de maand aanbidding van het Sacrament om 09.00 u. voorafgaand aan de ochtendviering. Op de andere woensdagen is het ná de viering. 

In de St. Laurentiuskerk is er Sacrament aanbidding na afloop van de avondviering op Witte Donderdag.

Gebed tot de H. Maria

“In de Katholieke Kerk wordt, wereldwijd, extra aandacht gegeven aan het bidden van de Rozenkrans. Een veelgehoorde opmerking is dat mensen het Rozenkransgebed eentonig vinden. Maar als we, tussen de vijfmaal tien Weesgegroeten, de grote gebeurtenissen uit het leven van Jezus overwegen – soms in relatie met Maria als de Moeder van het Heil – dan wordt het een levendige uiting van innerlijke bezieling. Als we de Rozenkrans (weer) leren waarderen, dan kunnen we die, onder alle omstandigheden en op elke willekeurige plaats, ter hand nemen en maken tot een krans van gebed. De kralen die we door onze vingers laten gaan maken tastbaar dat wij op God betrokken zijn en samen met Maria, vol geloof en overgave, stilstaan bij de Kribbe en standhouden tot onder het Kruis. Een van de kinderen van Fatima, Zuster Lucia, sprak over de Rozenkrans als een mogelijkheid om alle rijkdommen van Gods waarheden te overwegen of anders gezegd, de Openbaring van God aan de mensen te overdenken.” (Tekst: J. & M. Bijvoet)

In de H. Laurentiuskerk in Oudorp is er elke woensdagochtend na de viering (op de 2e woensdag van de maand om 9.00 uur vóór de viering) Rozenkrans bidden, het hele jaar door.

De Kapel van de H. Pius X kerk is elke dinsdagavond vanaf 18.00 u. open voor stil gebed, bezinning, meditatie of het meezingen van Marialiederen, die vanaf een CD te horen zijn. Om 18.25 u. wordt er begonnen met het bidden van het Rozenhoedje, Litanie voor de tijd van het jaar, Gebed tot Maria, Gebed uit de bundel ‘Bid om Vrede’, enz. totdat om 19.00 u. de eucharistieviering in de kerk begint. Na deze viering begint de Gebedsgroep weer in de Kapel. Zowel het Rozenkrans bidden als de Gebedsgroep wordt door leken verzorgd.

In de H. Mariakerk is er op elke woensdag van de mei- en oktobermaand om 19.15 u. een Mariameditatie.

In de St. Laurentiuskerk is er gebed, meditatie en zang op de vrijdagavonden in de Mei-Mariamaand en Oktober-Rozenkransmaand. Wie de Rozenkrans bidt toont niet alleen zijn/haar toewijding aan God, maar krijgt er ook de bijzondere aandacht van ons aller Moeder Maria door. In Maria toont God ons wat Hij ook eens in óns allen wil realiseren.

Op een van de laatste dagen in mei fietst de gebedsgroep van het Ochtendgebed HHML naar ’t Putje, O.L.V. ter Nood, om daar een korte Mariadienst te houden. Iedereen is welkom om mee te fietsen. Kunt u niet fietsen dan is meerijden met een auto is mogelijk. Deze fietstocht wordt op tijd doorgegeven. We verzamelen bij De Joseph(kerk), hoek Nassaulaan-Kennemersingel. Na afloop koffie in het Oesdom.

Vastenoverdenking op de woensdagen in de Veertigdagentijd

Voorafgaand aan het Broodje Tevredenheid organiseert de gebedsgroep van het Ochtendgebed een Vastenoverdenking. Elk jaar is er een ander thema. Na afloop staat er een collecteschaal klaar voor uw bijdrage aan de Vastenactie.

Kerkwake op Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag wordt op eigentijdse wijze stil gestaan bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Er wordt een Kerkwake gehouden, een combinatie van woord, beeld en muziek. Er worden beelden vertoond van een of meer kruiswegstaties, er worden teksten gesproken bij elke statie, alles met een muzikale omlijsting. De Kerkwake wordt om 11.00 uur gehouden en herhaald om 13.00 uur. Na de Kerkwake staat men met een schaal voor een vrijwillige bijdrage om de onkosten te dekken.

Gebed om Vrede in de Vredesweek

In 2019 heeft de HH. Matthias-Laurentius zich aangesloten bij de Ambassade van Vrede in Alkmaar. De hele Vredesweek zijn er activiteiten in Alkmaar, ook in Alkmaar Noord en Oudorp. In de St. Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord werd aan de Nieuwstraatkant op de vrijdag in die week het gebed om vrede gehouden.
Voor 2020 is de wens dat er in elke kerk van de Dominicusparochie een themaviering is op de eerste zondag van de Vredesweek. De voorbereidingsgroep is hiermee bezig.
In 2021 weer bidden en zingen op de vrijdag?

Avondwake

Binnen onze parochies zijn er werkgroepen actief die de verzorging van een avondwake op zich neemt.
Door de pastoor worden de contactpersonen in kennis gesteld als er een parochiaan overleden is waarvoor een avondwake gewenst is.
Bij een avondwake wordt er gebeden rondom de overledene. Deze samenkomst heeft een persoonlijk karakter waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met wensen van de overledene en de nabestaanden.
In overleg worden gebeden, lezingen, gedichten en muziek uitgekozen. Men krijgt zo de gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen en de aanwezigen kunnen de nabestaanden condoleren.
De wake vindt meestal plaats in de kerk, soms in een uitvaartcentrum.

Nieuwsbrief