160 jaar Sint Laurentiuskerk willen we vieren met een mooi cadeau

22 september 2021

Op zondag 17 oktober 2021 wordt tijdens de hoogmis in de Sint Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord te Alkmaar het feit herdacht dat de kerk 160 jaar geleden op 15 oktober 1861 werd ingezegend en in gebruik werd genomen.

In het verleden werd vaak in het kader van een jubileum door de parochianen en bezoekers van de kerk een geschenk gegeven aan de kerk. Zo werd in 1961 het kruisaltaar/middenaltaar als geschenk gegeven bij het eeuwfeest van de kerkwijding en werd bij het veertig jarig priesterfeest van pastoor deken J.Th. Jacobs geld bijeengebracht voor het nieuwe marmeren hoofdaltaar.

Zou het niet mooi zijn als bij het feest van 160 jaar kerkwijding van de St. Laurentiuskerk er ook een geschenk komt? Gelden die voor zo’n geschenk worden ontvangen zullen dan besteed worden aan het nieuwe project dat de stichting De Alkmaarse Cuyperskerk ter hand heeft genomen, namelijk de ” Restauratie van het Epitaaf met de kerkmeestersbrief “.

In de voormalige doopkapel van de Sint Laurentiuskerk hangt een epitaaf (Reliekhouder) vermoedelijk gemaakt in het jaar 1572, met een tekst uit 1641 die bekend staat als de Kerkmeesters brief waarin het Bloedwonder wordt verklaard. Boven de openingszin ‘Dit is de waerachtige getuychenisse van ’t heilige waerdige bloet van miracelen der stede Alcmaer’ zijn twee wapens en een reliekhouder afgebeeld. Links het wapen met de keizerskroon en keten van het Gulden Vlies en dubbele adelaar van Karel V.

De reliekhouder zelf is een platte kast met gebogen fronton, waarin een wapen met drie wassenaars en een medaillon met drie bloeddruppels in cartouche, omgeven door bladwerk. Het fronton steunt op twee gecanneleerde zuilen met bladkapittelen onderaan een engelenkopje en festoen. In de ruimte tussen de zuilen bevindt zich de kerkmeestersbrief.

Het epitaaf is dringend aan restauratie toe en de kosten daarvan bedragen  € 6.000,–

Stichting De Alkmaarse Cuyperskerk wil het Epitaaf nu met uw hulp laten restaureren. De restauratie zal geschieden door het Alkmaarse bedrijf De Houtkrul, zijnde een ambachtelijke werkplaats,  gespecialiseerd in restauratie. Helpt u ook mee ?

U kunt uw gift overmaken naar Stichting de Alkmaarse Cuyperskerk, rekeningnummer NL09 ABNA 0575 6325 42, onder vermelding van “Epitaaf”.

Wij zijn u bij voorbaat zeer dankbaar.

Het bestuur van de stichting De Alkmaarse Cuyperskerk,

Meer bijzonderheden over Het Epitaaf vind u op  www.alkmaarsecuyperskerk.nl/het-epitaaf

Meer nieuws

Livestream Eucharistieviering op zondag 3 juli

De vieringen kunt u (ook) volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Kies voor […]

30 jun

Ochtendgebed van donderag 30 juni

Op donderdag 30 juni wordt het ochtendgebed weer gebeden. Ochtendgebed […]

30 jun

Nieuwsbrief 14 van 24 juni 2022 is verschenen

Nieuwsbrief 14 van 24 juni 2022 is verschenen is verschenen. Veel […]

24 jun

24 juni 1572: Martelaren van Alkmaar sterven marteldood

Overgenomen van Facebookpagina Regionaal Archief Vandaag is het precies 450 […]

24 jun

Het Mirakel juli, augustus en september 2022 is verschenen

Het Mirakel voor de maanden juli, augustus en september 2022 […]

22 jun

Nieuwsbrief 13 van 11 juni 2022 is verschenen

Nieuwsbrief 13 van 11 juni 2022 is verschenen is verschenen. Veel […]

11 jun

Terugblik Kaaskoppenstad: “Kaarsje opsteken”

Zaterdag 4 juni was ik in de kerk, een van […]

6 jun