Uitschrijven als parochiaan

Misschien gaat u verhuizen of heeft u niet gevonden wat u zocht binnen onze parochie. Als u zich wilt inschrijven in een andere parochie dan geeft u dit aan bij de parochie van uw keuze. Zij nemen dan contact op met ons voor de overdracht van gegevens.

Geen contact met de parochie

Het is ook mogelijk dat u aangeeft geen contact te willen hebben met de parochie. Dit is niet hetzelfde als de kerk verlaten. U blijft gewoon lid van de rooms katholieke kerk met alle rechten, verwachtingen en verplichtingen die daarmee samenhangen. In die gevallen blijft u ingeschreven in de registratie (SILA) met de opmerking ‘geen interesse’. U kunt dit aangeven door een mail te sturen naar de administratie van uw locatiekerk. Op het moment dat u weer wel prijs stelt op contact, kan dit eenvoudig gemeld worden en wordt de registratie hersteld.

De kerk verlaten

Het doopsel kan niet geannuleerd worden en een inschrijving in het doopboek kan niet ongedaan gemaakt worden. U kunt u wel uit de registratie van de kerk laten schrijven of de kerk verlaten.
Als u de kerk wil verlaten wordt de kerkverlating verwerkt in de parochiële ledenadministratie én door aantekening in het doopboek van de parochie waar u gedoopt bent. Wanneer u formeel de kerk hebt verlaten heeft u geen rechten of verplichtingen meer in de rooms katholieke kerk.

Het is mogelijk om, na kerkverlating, opnieuw toe te treden. Hiervoor is een formeel schrijven gericht aan de parochie nodig. Ook gaat de pastoor dan graag met u in gesprek om de achtergronden van de persoonlijke ontwikkelingen die u doormaakt te bespreken.

Nieuwsbrief