Beheer

Gebouw en techniek

De gebouwen, zéker de oude kerken, vragen een constante aandacht van de beheerders. Zij doen hun uiterste best om de kerken in zo goed mogelijke staat te houden. Samen met het bestuur worden er plannen gemaakt om met behulp van provinciale en rijkssubsidie telkens een deel van de kerken onder handen te nemen. Bedrijven van buitenaf worden in de hand genomen om de werkzaamheden te verrichten. Bij de ene Laurentiuskerk nieuw voegwerk, bij de andere nieuwe dakpannen, nieuwe stenen vloer, allemaal klussen die de laatste jaren uitgevoerd zijn of nog uitgevoerd worden.

Het kerkelijk centrum “De Blije Mare” wordt beheerd door de Beheerscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de Immanuelkerk en de H. Mariakerk. De dagelijkse leiding in het centrum berust bij de beheerder. Voor gebruik/huur van de zaaltjes gelieve u altijd eerst met hem contact op te nemen, zie gegevens bij Contact.
Waar mogelijk wordt gestreefd naar samenwerking met de PKN Alkmaar Noord (Immanuelkerk).

Kerkwerken

Eens in de drie à vier weken worden de kerken onder handen genomen. Gestoft, gezogen, gedweild, gezeemd. De beelden hoog in de kerk worden van spinnenwebben verlost. Het koper- en zilverpoetsen gebeurt vóór de hoogtijdagen. Kleine mankementen worden gerepareerd. In alle kerken gezellige bijeenkomsten, nieuwe hulpen altijd welkom! Contact via uw locatiekantoor.

Kerkhof en tuin

Zowel de H. Laurentiuskerk in Oudorp als de St. Michaëlkerk in Zuidschermer hebben een tuin en een kerkhof. De administratie en het onderhoud van het kerkhof hebben beide kerken in eigen hand. Kijk voor meer informatie over het kerkhof onder het tabblad bij de desbetreffende kerk.

Archief

Elke parochiekerk heeft de eigen doop-, vormsel- en overlijdensboeken in beheer. Er komen wel eens vragen vanuit binnen- en buitenland om een kopie van het doopbewijs. Alleen het boek van het doopsel en van de overledenen wordt soms geraadpleegd.
Een doopbewijs is nodig als iemand in de katholieke kerk wil trouwen.
Soms wordt er i.v.m. stamboomonderzoek naar een overledene gezocht. De boeken mogen ingezien worden met afdekking van de andere namen.
Al deze boeken worden ongeveer 100 jaar bewaard in de eigen kerkkluis en gaan daarna naar het Regionaal Archief.

Verder worden huwelijkspapieren, verslagen van vergaderingen, informatie van bouwactiviteiten, in- en uitgaande post etc. bewaard.  De archivarissen houden bij wat weg kan en wat behouden moet blijven voor het regionaal archief.

Nieuwsbrief