Over ons

Welkom op de website van de St. Dominicusparochie!

De St. Dominicusparochie is een fusieparochie voortkomend uit de voormalige HH. Matthias-Laurentiusparochie te Alkmaar, de H. Mariaparochie te Alkmaar Noord en de H. Laurentiusparochie te Oudorp/St. Pancras. Deze fusie is per 1 januari 2020 tot stand gekomen.

Er wordt nauw samengewerkt met de parochie van de St. Michaël te Zuidschermer, waarvan u de informatie ook kunt vinden op deze website.

Voorts wordt er nauw samengewerkt met de parochies van de HH. Petrus en Paulus / H. Benedictus te Bergen en de H. Joannes de Doper te Schoorl. Voor de informatie van deze parochies kunt u doorlinken naar de website van de betreffende parochie. Wel kunt u hier het overzicht van de vieringen in deze parochies zien.
Een samenwerkingsverband tussen alle bovengenoemde parochies, in de vorm van een overkoepelend parochiebestuur, is per dezelfde datum een feit.

Op de website vindt u, naast algemene informatie over de locaties van de parochie, tal van informatie over actuele zaken, vieringen, toediening van sacramenten en het algemeen bestuur.

Heeft u suggesties of opmerkingen over onze website dan kunt u met ons in contact treden via het contactformulier. U vindt het formulier onder de knop contact.

AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

Volgens de richtlijnen van de AVG is het niet toegestaan om persoonsgegevens van vrijwilligers te plaatsen op de website tenzij men uitdrukkelijk – met handtekening – toestemming heeft gegeven op een formulier. Bestuur en locatieraadsleden hebben hun toestemming al gegeven. Voor de overige contactpersonen wachten we op de ondertekende formulieren. Wil men in contact komen met een van de vrijwilligers dan kan dat via contact per e-mail of telefoon met het kantoor van de desbetreffende locatie.

Waar gaat het om in de parochie? Kerk is niet alleen een stapel stenen op elkaar, kerk is veel meer:

Kerk …
een plek voor vieren
voor bidden, zingen

en stil zijn
God tot ons krijgen

Kerk …
een plek voor leren
voor dopen, vormen

trouwen en rouwen
God bij ons weten

Kerk …
een plek voor dienen
zorg voor elkaar

binnen en buiten de groep
je gedragen voelen door God

Kerk …
een plek voor ontmoeten
van gedachten wisselen

luisteren naar muziek
je verbonden voelen met God

Nieuwsbrief