Engelstalige viering

Iedere eerste zondag van de maand is er een Internationale H. Mis in de Sint Laurentiuskerk in Alkmaar. Over de achtergrond van de viering schreef Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten een artikel in Het Mirakel van oktober-november 2021. Net zoals alle vieringen vanuit de Sint Laurentiuskerk wordt ook deze viering via de livestream uitgezonden.

“Onze samenleving verandert en dat is ook in de kerk goed te zien. We zien steeds meer mensen uit alle windstreken opduiken in onze kerken. Vaak zijn dit mensen die hier al langer wonen, maar er is ook een steeds grotere groep expats. In Bergen boden we al langer een Engelstalige mis aan die gedragen werd vanuit de Europese School. We zien echter dat de groep expats zich steeds meer verbreedt – en steeds vaker in en rond Alkmaar wonen.

Ook zijn we als pastores van mening dat er minder afzonderlijke vieringen moeten komen, maar parochianen gestimuleerd moeten worden om met elkaar te vieren. Tevens is het in de praktijk steeds moeilijker geworden om aparte vieringen goed aan te blijven bieden met een steeds kleiner aantal actieve priesters. Ook de Spaanstalige mis, die tot vorig jaar in de
Mariakerk werd aangeboden, kan helaas om deze reden geen voortgang meer vinden. De pastores zien deze internationalisering niet alleen als uitdaging, maar ook als kans en hebben besloten om voortaan de viering op de eerste zondag van de maand in de Laurentiuskerk Alkmaar als internationale mis in te richten.

Deze viering zal Engelstalig zijn, maar Nederlandstalige parochianen kunnen de lezingen natuurlijk blijven meelezen vanuit de bekende boekjes – en ook de tekst van de preek zal van te voren worden gekopieerd, zodat parochianen altijd in het Nederlands mee kunnen lezen.
Het is de bedoeling dat de Internationale Mis een moment wordt waarop mensen elkaar kunnen ontmoeten, ongeacht waar ze vandaan komen! We hopen dat dit initiatief veel vrucht zal dragen.”

Short summary in English

Our community is evolving, reflecting the diverse tapestry of people from all walks of life who come together to participate in the services across our churches. We welcome individuals who have been part of our community for an extended period, as well as expatriates, a community that is growing and choosing to make Alkmaar and its surroundings their home.

Pastor Jan-Jaap van Peperstraten will lead this service every first sunday of the month, starting at 11:15 a.m. The service will be livestreamed, and translations of the spoken texts will be provided during the broadcast.

Nieuwsbrief