Een periodieke gift doen

Periodieke gift

De Nederlandse overheid maakt het mogelijk om periodieke giften in geld te doen aan instellingen met een zogenaamde ANBI-status. Deze giften mogen voor 100 procent worden afgetrokken van het inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting. Er geldt geen drempel en geen maximum. De overeenkomst moet minimaal 5 jaar betreffen. De parochie heeft zo’n ANBI-status (= Algemeen Nut Beogende Instelling) onder de koepel van de Nederlandse Rooms-katholieke Kerkprovincie.

Als u het werk van de parochie wilt (blijven) steunen en dat (ook) wilt doen door een periodieke gift, dan hoeft u slechts een overeenkomst uit te printen, in te vullen, te ondertekenen en deze vervolgens door onze parochie (via het secretariaat van uw locatie) te laten ondertekenen. Het formulier met de overeenkomst is hier te downloaden.

De gift komt ten goede aan de parochie die in het formulier is aangegeven. De parochie draagt zorg voor o.a. de liturgie, muziek, salarissen, verwarming, onderhoud van de kerken, drukwerk, diaconie, cursussen en vele andere zaken. Zij wil dit voor en met u blijven doen en is daarvoor volledig afhankelijk van de bijdragen via collectes en giften.
We zijn dankbaar voor alles wat u gedaan en gegeven hebt en we hopen dat u dit ook in de toekomst blijft doen.

Legaat/nalatenschap

Behalve door het doen van schenkingen/giften kunt u onze parochie ook financieel steunen door haar te begunstigen in uw testament. Dit kan in de vorm van een legaat (= vast bedrag) of een deel/percentage van de erfenis.

Vrijstelling

Als kerkelijke instelling zijn wij vrijgesteld van schenkings- en successierecht. Hierover kan de notaris u advies geven.

Nieuwsbrief