Pastoraal team

Het pastoraal team bestaat uit (in volgorde van de foto’s):

  • Franklin Brigitha (pastoor en moderator van de regio)
  • Jan-Jaap van Peperstraten (pastoor in solidum)
  • Antonio Tocco (parochievicaris)

Het pastoraal team heeft naast de algemene taken, ieder een specifiek aandachtsgebied: Franklin heeft gemeenschapsopbouw als taakgebied; Jan-Jaap geloofsopbouw en Antonio heeft individueel pastoraat als taakgebied. Zij hebben geen eigen kerk om in voor te gaan.

Het pastorale team fungeert als één team met ondersteuning van elkaar, en in samenwerking met het bestuur en de werkgroepen en/of vrijwilligers.

De pastores zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het door henzelf ontwikkelde beleid, en zullen er voor zorgdragen dat hetgeen wat er in de geloofsgemeenschap leeft, wordt bemiddeld naar het niveau van het pastorale beleid.

Zij zijn een schakel tussen de parochie en het pastorale team door het verzamelen en bemiddelen van vragen om begeleiding van b.v. werkgroepen; door het onderhouden van contacten met werkgroepen; door bij te dragen aan goede voortgang van de pastorale zorg en het organiseren van pastorale nabijheid; en door pastorale activiteiten op elkaar af te stemmen en in overleg af te stemmen wie wat doet.

Verder zullen zij initiatieven ontplooien die nodig zijn op het gebied van pastorale zorg aan individuele parochianen of groepen resp. instellingen waar pastorale zorg aan de orde is. Als laatste maar niet minder belangrijk houden zij zich bezig met het vieren en bedienen van de sacramenten.

 

Franklin Brigitha

Pastoor en moderator

Verdronkenoord 66, 1811 BG Alkmaar
Tel.072-5112396
E-mail: info@dominicusparochie.nl

Jan-Jaap van Peperstraten

Pastoor-In Solidum

Antonio Tocco

Parochievicaris