Catechese

Volwassencatechese in de H. Mariakerk

Er wordt in de Mariakerk catechese aangeboden zoals:
CaFE, CATHOLICISM, films en thema-avonden rond bijbel en geloof.

Contactpersoon is Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten

In het kader van de volwassenen-catechese worden er in de Mariakerk twee keer per jaar (na de zomer en vóór Pasen) avonden gehouden, die bedoeld zijn om het geloof te verdiepen volgens de Neocatechumenale weg. Deze avonden zijn toegankelijk voor iedereen: jong en oud, gelovig of niet gelovig. Men hoeft zich er niet voor in te schrijven. Speciale thema-catecheseavonden worden er gehouden in de Advent en de Veertigdagentijd en eveneens voor de ouders van eerste communicanten en vormelingen.

Contactpersoon is Pastoor Franklin Brigitha

Bijbelgroep in de H. Pius X kerk

Elk jaar wordt u door de voor velen bekende gepensioneerd catechete van het Dekenaat meegenomen in de bijbel. Er zijn al heel wat onderwerpen behandeld. In september zal zij doorgaan met het bespreken van het boek Filippenzen.
Wilt u meelezen? Samen de teksten tot u nemen? Uiteraard zijn de deelnemers van de vorige jaren weer van harte welkom, net als u die voor het eerst komt. Meldt u dan even aan bij het parochiekantoor van de Matthias-Laurentius.
Eigen Bijbel graag meenemen: de Nieuwe Bijbelvertaling in de R.K. uitgave.
De eerste bijeenkomst is op donderdag 10 september 2020, daarna zijn de bijeenkomsten elke tweede donderdag van de maand.
Tijd: van 10.30 – 12.00 uur in de H. Pius X, ingang Hobbemalaan.
De bijeenkomsten zijn niet alleen bestemd voor parochianen van de Dominicus- en Michaëlparochie, ook geloofsgenoten uit andere kerkgenootschappen zijn zeker welkom.
Aanmelding gaat via het locatiekantoor Matthias-Laurentius.

Voor de Dominicusparochie en de Michaëlparochie:

Eerste H. Communie en H. Vormsel voorbereiding in de H. Mariakerk

De werkgroep Eerste Heilige Communie organiseert alle werkzaamheden rond het feest van de Eerste Heilige Communie en voert deze uit. Ook assisteert de werkgroep de pastoor en de ouders bij de voorbereiding van de aanstaande communicanten. De kinderen van groep 4 worden in december per brief uitgenodigd mee te doen. Krijgt u onverhoopt geen brief, neemt u dan zelf even contact op met de administratie van uw locatiekerk. U kunt uw kind opgeven totdat de voorbereiding begint. De voorbereiding start in de regel in januari. Het feest van de Eerste Communie is in principe op de zondag na Pasen.
De werkgroep Vormsel bereidt de a.s. vormelingen in samenwerking met de pastoor voor op het sacrament van het Vormsel. Alle jongelui van groep acht die in onze parochie hun Eerste Heilige Communie gedaan hebben worden schriftelijk uitgenodigd.
Andere jongelui van vergelijkbare leeftijd die mee willen doen aan de voorbereiding wordt gevraagd zelf even contact op te nemen met de administratie van de eigen locatiekerk. De voorbereiding begint na de grote vakantie.
U doet de administratie een groot plezier door ook het formulier online in te vullen dat u vindt bij Levensmomenten – Eerste Communie / Vormsel

Nieuwsbrief