HeaderNieuwsbrief

Nieuwsbrief 11 van 10 mei 2024 is verschenen

Nieuwsbrief 11 van 10 mei 2024 is verschenen. 

In deze elfde nieuwsbrief wordt de onlangs verschenen editie van Het Mirakel nog een keer meegestuurd. In de nieuwsbrief een bericht met een link naar de foto’s van processie “Mirakel van Alkmaar”. Op 15 mei is er weer een filmmiddag in H. Pius X. Mei is de Mariamaand; in de St. Laurentiuskerk wordt op vrijdagavond de Rozenkrans gebeden. Op 1 en 2 juni is Kaeskoppenstad: de kerk is open, maar we hebben uw helpende hand hard nodig. Er is een nieuw Bisdommaandjournaal en een nieuw Video met het maandelijkse gebed van de Paus.

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 24 mei 2024.

Veel leesplezier en hartelijke groeten van de redactie!

Voor de vaste abonnees: geen nieuwsbrief in uw mailbox? Kijk in de spambak van het emailprogramma.

Kaeskoppenstad collage

1 en 2 juni: Kaeskoppen route dit jaar weer door de Laurentiuskerk

Op zaterdag 1 en zondag 2 juni a.s. hebben we weer het feest van Kaeskoppenstad.

  • Op zaterdag 1 juni is het vanaf 12.00u tot 17.00uur. Na afloop wordt de kerk weer in orde gebracht voor de zondagviering. We vragen daarom om wel uw helpende hand.
  • Op zondag 2 juni is de viering om 10.30 uur, dus na de viering gaan we weer open tot 17.00 uur.

De route gaat, zoals gebruikelijk, weer door de kerk. Er is voor de mensen ook weer een ruimte om een kaarsje op te steken. De mensen kunnen bij het Maria altaar en voor het hoofdaltaar dit doen, hoe dat weet ik nog niet maar daar denken we nog over na.

 

Ook dit jaar is het de bedoeling om de sacramenten te tonen. Hoe gaan we dat doen.

Het Doopsel: Er komen foto’s van dit jaar, maar wij vragen ook foto’s met een afbeelding dat U of iemand anders, vroeger  is gedoopt in de Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord. We beschikken al over enkele bordjes en andere spulletjes wat met de doop hebben te maken maar doopkleedjes liefst met een foto van iemand, die het aan heeft is ook ontzettend leuk.

De 1e communie: Uiteraard foto’s van dit jaar, maar het is ook leuk om foto’s erbij te plaatsen waar u zelf dan ook op staat. Dit kan van vroeger zijn maar van het heden is ook goed.

Het vormsel: Foto’s of ander aandenken.

Trouwen: Graag foto’s van vroeger om het verschil van kleding (wit of zwart) te laten zien. Trouwen in de kerk was ook een groot feest, wat U op de foto’s dan kunt laten zien.

Het overlijden: Graag foto’s herinneringen. We zullen hier ook het zwarte drie-stel bij plaatsen.

Nu zijn er ook nog certificaten van: Het Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, diploma’s, dat iemand is aangenomen als lid der congregatie van de Heilige Maagd Maria etc. etc. Er liggen ter bezichtiging enkele van.

Vanaf dinsdag 28 mei kunt u de spullen brengen of nog beter neerzetten.

 

We gaan kijken wat we hebben over de collectanten en misschien heeft U daar nog een foto van.

Mocht  er een werkgroep zijn, die wil laten zien wat zij doen in de parochie dan is dat fantastisch.

Het gregoriaans koor kan zich met boeken presenteren en misschien ook zingen.

Het is een prachtige kans om als kerk te presenteren, wat we in huis hebben en misschien komt daar aanwas uit voort.

Ook dit jaar zal u weer goed worden verzorgd. We gaan alleen niet meer met het karretje lopen maar er zal bij de koffietafel koffie, thee, een wijntje of fris voor u beschikbaar zijn.

De slinger van Foucault zal er weer zijn en het muziek groepje.

We vragen aan pastoor Henny Slot of hij weer rond wil lopen voor als er vragen zijn.

Om dit alles te kunnen hebben wij u wel nodig. U kunt zich via de mail of Whatsapp aanmelden en door geven wanneer u wil komen.

Ik hoop dat het weer een feest zal worden als andere jaren.

Canvas 11 mei

11 mei Dag Jongerenpastoraat in Heerhugowaard

Op zaterdag 11 mei organiseert het jongerenpastoraat van het bisdom weer een speciale dag.

Dit is de tweede van de drie ontmoetingen dit jaar. Jongeren (18-30 jaar)ontmoeten elkaar in afwachting op het voorbereidingsjaar naar het jubileum in Rome juli 2025. Nieuwe Niedorp, Heerhugowaard en Bussum-Blaricum zijn onze gastplekken. Iedere keer mogen we op een bijzondere manier de dag met andere jongeren doorbrengen.

In de Dionysiusparochie (Middenweg 248) zullen we de dag beginnen met de H.Mis om 10.00 uur. Daarna gaan we aan de slag met de Bijbel en onderzoeken we wat de verhalen met ons eigen leven te maken heeft. Natuurlijk is er spel, veel gezelligheid en Pizza’s die we met Enzo zelf gaan bakken.

Kom je ook? Geef je dan op vóór 9 mei!
Kapelaan Javier Acuña
Jongerenpastoraat Bisdom Haarlem-Amsterdam
jacuna@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
0683453373

HeaderNieuwsbrief 26042024

Nieuwsbrief 10 van 26 april 2024 is verschenen

Nieuwsbrief 10 van 26 april 2024 is verschenen. 

Alstublieft, hier is de negende nieuwsbrief van 2024.

In deze nieuwsbrief 10 een nieuwe editie van parochieblad Het Mirakel voor de maanden mei en juni. Op 21 april was de trekking van de loterij van de Lourdesactie Alkmaar. In deze nieuwsbrief de trekkingslijst. Op 5 mei is de processie “Mirakel van Alkmaar”. Het Noordwestziekenhuis in Alkmaar vernoemde een wachtruimte naar Zuster Caecilia. Een van de zusters Augustinessen die destijds in het ziekenhuis werkzaam waren.

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 10 mei 2024.

Veel leesplezier en hartelijke groeten van de redactie!

Voor de vaste abonnees: geen nieuwsbrief in uw mailbox? Kijk in de spambak van het emailprogramma.

HeaderNieuwsbrief190424

Nieuwsbrief 9 van 19 april 2024 is verschenen

Nieuwsbrief 9 van 19 april 2024 is verschenen. 

Alstublieft, hier is de negende nieuwsbrief van 2024.

Op zaterdag 20 april doen maar liefst 34 personen (kinderen en jong-volwassenen) hun eerste H. Communie. Welkom bij deze viering. Wij herinneren u graag aan de processie “Mirakel van Alkmaar” op 5 mei. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Op 28 april is er een gezinsviering in de H. Mariakerk. Neem komende zondag 21 april extra cash-geld mee naar de kerk; koop de loten voor Lourdesactie Alkmaar. In een korte video wordt teruggeblikt op de aanwezigheid van het reliek van de H. Bernadette in Heiloo.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 26 april 2024. In de nieuwsbrief van 26 april wordt ook de nieuwe editie van parochieblad Het Mirakel meegestuurd.

Veel leesplezier en hartelijke groeten van de redactie!

Voor de vaste abonnees: geen nieuwsbrief in uw mailbox? Kijk in de spambak van het emailprogramma.

ProcessieCanvas

Vrijwilligers gevraagd voor processie op 5 mei 

Zet 5 mei in uw agenda en loop mee in de processie van het Mirakel van Alkmaar

Op 5 mei aanstaande vieren we niet alleen Bevrijdingsdag, maar ook een bijzondere gebeurtenis: het Mirakel van Alkmaar. We nodigen dan ook iedereen uit om van harte deel te nemen aan de processie ter ere van dit Mirakel. Of je nu jong of oud bent, nieuw in de parochie of al jarenlang lid, jouw aanwezigheid maakt deze viering compleet.

De processie is een eeuwenoude traditie die ons verbindt met ons verleden en ons geloof versterkt. Het is een bijzondere gelegenheid om samen te komen als gemeenschap en onze dankbaarheid te tonen voor de wonderen die hebben plaatsgevonden in onze stad.

Samen willen we onze geloofsgemeenschap laten zien en onze band met het Mirakel van Alkmaar versterken. Laten we samen een boodschap van hoop, liefde en verbondenheid uitdragen aan de stad en omgeving.

Programma voor 5 mei:

  • 30 uur Korte bezinningsbijeenkomst in de Grote of Sint Laurenskerk
  • 45 uur Start processie
  • 15 uur Eucharistieviering Sint Laurentius Verdronkenoord, Alkmaar (Regio viering).

We kijken ernaar uit om samen met jullie de straten van Alkmaar te vullen met ons geloof en onze dankbaarheid. Laten we samen een onvergetelijke en inspirerende dag van maken!

Meer informatie over het Mirakel van Alkmaar vindt u/vind je hier.

21 april lotenverkoop

Verkoop Lourdesloten op zondag 21 april

Op zondag 21 april a.s. worden na de vieringen Lourdesloten á € 0.50 per lot te koop aangeboden. Met de opbrengst worden financieel minder draagkrachtige mensen in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een van de bedevaarten naar Lourdes.

De trekking van de loterij vindt plaats op zondagavond 21 april 2024 om 19.30 uur in de pastorie van de Laurentiuskerk te Oudorp. De uitslag wordt nadien in de parochiekerken van Alkmaar en omstreken bekendgemaakt. U kunt de uitslag ook teruglezen op www.lourdesactiealkmaar.nl

Het prijzenpakket wordt voor een deel samengesteld uit goederen, die verkregen zijn met behulp van bonnen en spaarzegels van allerlei soort. Te denken valt o.a. aan bonnen van Douwe Egberts, Gouda’s Glorie, Het Stoepje etc. U kunt voor dit doel uw  gespaarde bonnen en zegels kwijt in de daarvoor bestemde tonnen achter in de parochiekerken van Alkmaar.

Van harte aanbevolen!

HeaderNieuwsbrief0504

Nieuwsbrief 8 april 2024 is verschenen

Nieuwsbrief 8 van 5 april 2024 is verschenen. 

Alstublieft, hier is de achtste nieuwsbrief van 2024.

Er is op 7 april een Engelstalige viering. In de cathechese-groepen voor communie en vormsel zijn weer flinke stappen gezet. Liesbeth van Gool schrijft daarover. 5 Mei komt dichterbij en dan is de processie “Mirakel van Alkmaar”. Wilt u ons helpen. Op 17 april is er een filmmiddag. Aandacht voor het reliek van de H. Bernadette in Heiloo.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 19 april 2024.

Veel leesplezier en hartelijke groeten van de redactie!

Voor de vaste abonnees: geen nieuwsbrief in uw mailbox? Kijk in de spambak van het emailprogramma.

Nieuwsbrief