OchtendgebedHeader

Ochtendgebed 29 oktober

Op donderdag 29 oktober wordt het ochtendgebed weer gebeden. Vanwege de corona-maatregelen wordt het gebed thuis gebeden. Bidt u mee?

Deze korte gebedsdiensten worden op maandag en donderdag gebeden omstreeks 09.30 uur.

Vlak voor de viering wordt het gebed van die dag op de website geplaatst.

Ochtendgebed van 29 oktober 2020

image001

Aanmelden of registreren voor een weekendviering (per viering 30 personen welkom)

Vanaf 17 oktober:

Per viering zijn 30 personen (exclusief medewerkers) welkom!

Voor de St. Laurentiuskerk (Alkmaar), de H. Laurentiuskerk (Oudorp) en H. Pius X-kerk (Alkmaar zuid) kan worden volstaan met het zich voorafgaand aan de viering laten registreren (naam en telefoonnummer). Natuurlijk kunt u ook thuis een briefje met uw naam en telefoon schrijven en deze in een van de kerken inleveren.

Voor de H. Mariakerk (Alkmaar Noord) geldt dat men zich wel van te voren moet aanmelden via info@rkmariaparochiealkmaar.nl of telefoonnummer 072-5628401.

Doel van registreren of aanmelden is om de gegevens te gebruiken bij een bron- en contactonderzoek in geval van besmetting. De gegevens worden 14 dagen bewaard en daarna vernietigd.

Voor alle kerken geldt:

 

 • Als u door de kerk loopt, draagt u een mondkapje!
 • Kom bij hoesten en/of gezondheidsklachten niet naar de viering
 • Houd anderhalve meter afstand
 • Schud geen handen, maar knik elkaar vriendelijk toe
 • Volg de aanwezige routes in de kerken
 • Ontsmet voorafgaand aan de viering uw handen met de daarvoor aanwezige middelen
 • Ga alleen zitten op de daarvoor bestemde plaatsen (personen uit een gezin mogen bij elkaar zitten)
 • Volg de aanwijzingen op van de aanwezige personen namens de kerk.
 • Bij de vredeswens geen handen schudden, maar elkaar vriendelijk toeknikken
 • De communie wordt alleen uitgereikt door een priester met behulp van een communiepincet.
 • Tussen de ontvanger van de communie en de priester is een communiescherm geplaatst.
 • Zingen is niet toegestaan, behalve door de eventueel aanwezige cantor
 • Helaas er is geen koffie na de viering
image0

Viering kerkwijding van de Sint Laurentiuskerk

Vandaag werd tijdens een feestelijke viering gevierd dat de H. Laurentiuskerk op 15 oktober 1861 werd ingewijd. Om die reden werden vandaag de 12 ‘verjaardagskaarsen’ (wijdingskaarsen of apostellichten) aangestoken.

foto_franklin-200x300

Woord van de Pastoor: “Leid mij Heer langs beproefde paden” (Uit: Psalm 139)

Beste parochianen, 
De tweede coronagolf is gekomen met alle gevolgen van dien.
Het zijn moeilijke tijden voor de hele samenleving en dus ook voor het kerkelijk leven. 
We spreken vanuit ons geloof over beproevingen: het leven is een leerschool.
Er leven vele vragen over hoe en misschien ook waarom.
Ook de vraag naar wat de Heer wil, wordt gesteld.
We geloven ook dat de Heer met alles een bedoeling heeft en alles ten goede leidt.  
We kunnen in vertrouwen leven en ons leven steeds in Gods hand durven te leggen!
 
We hebben een moeilijke tijd achter de rug. De kerken waren enkele maanden dicht en gingen weer open en nu gaan we weer naar 30 parochianen per viering. 
We kunnen ons geloof ook thuis vieren door dagelijks te bidden.
Hoe doen we dat? Staat er op een zichtbare plaats een kruisbeeld? Heeft Maria, met haar beeltenis, een plaats? Misschien zijn we dat wat kwijtgeraakt.
We kunnen dat weer oppakken in deze moeilijke tijden.
Creëer thuis een plaats voor God, neem de tijd om te bidden en geef daarbij een plaats aan het Woord van God, bijvoorbeeld het Evangelie van de dag. 
Blijf door gebed en schriftlezing verbonden met onze God.
Begin ermee en maak het je eigen. Je zult er de vruchten van plukken!
Wie in de Heer gelooft zal niet worden teleurgesteld, ook al gaat het door beproevingen.
Blijft de Heer zoeken. Hij laat zich vinden: Hij is immers nabij; keer steeds terug tot Hem!
 
Gods zegen,
 
Pastoor Franklin Brigitha

Allerzielen

2 november: Viering Allerzielen H. Laurentiuskerk Oudorp

Op 2 november herdenken wij in een woord- en gebedsviering alle overleden parochianen van het afgelopen jaar.

In verband met het corona-virus en de beperkende maatregelen heeft de locatieraad besloten de viering alleen open te stellen voor de nabestaanden van de parochianen, die het afgelopen jaar gestorven zijn.

Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Uiteraard kunt u wel een intentie opgeven voor een dierbare, die al eerder is overleden.

Nieuwsbrief