Cover Mirakel met canvas

Het Mirakel van oktober en november 2022 is verschenen

Het Mirakel voor de maanden oktober en november 2022 is verschenen.

  • Klik hier voor de online versie
  • Klik hier voor PDF-formaat.
  • Klik hier om vorige nummers te lezen.

In week 38 wordt de gedrukte versie thuisbezorgd en in de kerken gelegd om mee te nemen.

zwaan

Aandachtscentrum De Zwaan: Steunpunt Verlies en Rouw

Wanneer je een dierbare hebt verloren dan kom je in en wirwar van emoties en gevoelens. Het is fijn om over degene die je hebt verloren te praten maar dat is niet altijd mogelijk.

Daarom heeft aandachtscentrum de Zwaan enkele jaren geleden het  Steunpunt Verlies en Rouw geopend. Voor ieder die een dierbare heeft verloren.  En het  maakt niet uit hoe lang of kort geleden dat is. Vaak is het zo dat je na langere tijd wel behoefte hebt om  over je dierbare te vertellen maar dat je dat niet goed durft om je omgeving niet te belasten. In het Steunpunt kom je lotgenoten tegen: mensen die ook een dierbare hebben verloren. Elk verlies is anders maar toch herkennen mensen veel in elkaar.

Op 20 september zijn we weer geopend. We zullen we terugkijken op de zomer hoe je die bent doorgekomen. In de zomer gaan veel mensen een tijdje op vakantie. Maar voor wanneer je bijvoorbeeld  je partner hebt verloren is dat ineens niet meer zo vanzelfsprekend. Want wat je altijd met zijn tweeën hebt gedaan moet je nu alleen doen. En dat kan heel eenzaam voelen. Zeker ook omdat veel mensen om je heen op wie je misschien kan terugvallen ook weg waren. Het is niet alleen emotioneel maar er zitten ook praktische kanten aan zoals ‘ik ga niet in mijn eentje met de caravan naar Zuid-Frankrijk rijden’.
Misschien ben je thuisgebleven. Maar misschien ook ben je met vrienden of familie meegegaan. Hoe was deze zomer voor jou? Wat heb je gedaan om het draaglijk te maken? Heb je misschien zelfs nog even kunnen genieten?

Op 18 oktober is het thema ‘in liefdevolle herinnering’. We gaan dan schrijven over mooie herinneringen en delen die met elkaar.

Het Steunpunt Verlies en Rouw is een initiatief van aandachtscentrum de Zwaan. Het is elke derde dinsdag van de maand geopend en wordt begeleid door Eva Snieder en Marja Ligterink, beiden ervaren rouwbegeleiders. We starten om 14.00 uur met koffie en thee en na een half uur gaan we verder met een thema.

Wees welkom op 19 juli om 14.00 uur in Aanloophuis de Steiger, Luttik Oudorp 93 in Alkmaar.

Toegang is € 5,00.

Voor informatie en de verdere agenda: zie ook www.dezwaan-alkmaar.nl

Ook kunt u bellen naar Marja Ligterink 06-30088610.

oekraine-vrede1

Hulp aan Blauwe zusters in Oekraïne

Kort geleden kreeg een aantal parochianen een roep om hulp aan Blauwe zusters in Oekraïne. Deze roep kwam van iemand die velen van ons goed kennen, pater Victor. Hij was priester in de parochie HH Matthias Laurentius.  Zijn zus is Blauwe zuster en zij is, met een aantal medezusters, al langere tijd aan het werk in Oekraïne. Zij hebben daar tehuizen voor jonge moeders met baby’s, oudere vrouwen en gehandicapte kinderen. Het vliegveld naast het klooster is gebombardeerd en ze zijn gevlucht. Ze hebben geld nodig voor voedsel, medicijnen en verwarming.

Pater Victor is geen pater meer. Zijn weg bleek anders dan gedacht. Hij is nu getrouwd en een liefdevolle vader van twee kinderen. Hij is in nauw contact met zijn zus.

Overal wordt om uw geld gevraagd. Misschien kunt u deze zusters ook helpen. We weten dat uw geld goed terecht komt.

Onze actie loopt van 13 maart tot en met 20 maart 2022. Daarna maakt onze penningmeester alle binnen gekomen giften over naar de zusters in Oekraïne.

U kunt uw bedrag overmaken naar NL49 ABNA 0567 3399 71 ten name van St. Dominicus Parochie. Dit onder vermelding van Blauwe zusters Oekraïne.

Virtuelewandeltocht2022-1401-786

Een sportieve manier om ons project van de Vastenactie te steunen

Vastenactie heeft een wandelroute uitgezet vanuit Guatamala, ons projectland.

U hoeft er niet het vliegtuig voor te boeken. Net als vorig jaar (toen in Afrika) wordt er virtueel gewandeld.

U kunt in uw eigen omgeving uw wandelingen maken – of uw hardloopronde/fietsronde – en u meldt vervolgens op de speciale actiewebsite hoeveel kilometer u hebt afgelegd. De kilometers van alle deelnemers worden toegevoegd aan de virtuele reis en zo leggen we samen de 30.000 kilometer in ruim zes weken af. U ontvangt tussentijds regelmatig updates over de landen en plaatsen waar we doorheen lopen. Ook kunt u uw wandelervaringen delen met de andere wandelaars.

Vorig jaar werd € 24.000 ingezameld met de wandeling door Afrika. Dit jaar zamelt Vastenactie geld in voor mensen in Guatemala en Brazilië, die bedreigd worden in hun landrechten. Dagelijks worden mensen uit hun huizen gezet omdat een overheid of grote onderneming zijn oog heeft laten vallen op de kostbare grond waar ze wonen. Omdat er een palmolieplantage moet komen of een waterkrachtcentrale. Het geld wordt besteed aan juridische bijstand, maar ook voor zaaigoed en materialen zodat mensen een nieuw bestaan kunnen opbouwen.

Voor meer informatie en aanmelden: https://www.vastenactie.nl/wandel-voor-een-ander

Het inschrijfgeld bedraagt € 25. Via de hierboven vermelde link komt u op de site My virtual mission. U kunt zich daar aanmelden door op de knop “Doe mee met deze missie” te klikken.

Dan maakt u een account aan, beveiligd met een wachtwoord. Een beetje kennis van de Engelse taal is wel handig.

 

HeaderKerstbriefWebsite

Brief Pastoraal team vanwege maatregelen

Alkmaar, 1 december 2021

Aan de bestuursleden, locatieraden, vrijwilligers en parochianen in onze regio.  

Vandaag heeft het bisdom besloten om per direct en tot nader bericht vieringen na vijf uur ’s middags op te schorten. Deze beslissing geldt ook voor de vieringen tijdens de kerstdagen. 

Met gevoelens van verdriet én respect voor de moeilijke keuze die onze bisschoppen hebben moeten maken  hebben de pastores het volgende besloten:

Alle zaterdagavondvieringen komen per direct te vervallen, in plaats hiervan kan  – waar mogelijk – een doordeweekse viering kunnen worden bezocht om het parochieleven in de betreffende kernen gaande te houden. Er vinden dus ook op zaterdagavond 4 december a.s. géén vieringen meer plaats.

De vieringen op Kerstavond komen te vervallen met uitzondering van de volgende bijeenkomsten:

  • De kinderkerstvieringen (herdertjesvieringen/familievieringen die gepland waren voor 17:00) kunnen doorgang vinden mits deze verplaatst worden naar 16:00 uur en gehouden kunnen worden met inachtneming van de geldende regels.
  • De Nachtmis vanuit de Laurentiuskerk zal worden gestreamd en uitgezonden via kerkdienstgemist.nl . Deze mis zal helaas niet toegankelijk zijn voor bezoekers.

Alle overige vieringen op Kerstavond zullen komen te vervallen.

De vieringen op Oudjaarsavond in Schoorl en Zuidschermer zullen eveneens komen te vervallen.

Alle vieringen die overdag zouden plaatsvinden vóór 17:00 uur zullen voorlopig doorgang vinden. Dit betreft onder andere de vieringen op Kerstochtend en Tweede Kerstdag.

De pastores begrijpen dat dit besluit veel mensen zwaar zal vallen. Het kerstfeest is ook dit jaar nog niet wat het had moeten zijn en we moeten eens te meer een beroep doen op uw begrip en geduld. 

Ook met een afgeschaald vieringenprogramma zijn wij nog steeds in staat op een waardige en veilige manier het Kerstfeest te vieren. De veiligheid van parochianen en kerkgangers waarborgen is en blijft onze hoogste prioriteit.

Ook in aangepaste vorm zal de geboorte van Jezus weer gevierd worden. Na deze duisternis zal er weer licht zijn.

In gebed verbonden,

Pastoor-deken Franklin Brigitha

Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten

Kapelaan Antonio Tocco

 

 

Wat is een ziekentridüum?

Een triduüm is een moeilijk Latijns woord. Het is letterlijk en in zijn oorspronkelijke betekenis een periode van drie dagen. In Rooms Katholieke zin is het een kerkelijk viering, die zich over drie achtereenvolgende dagen uitstrekt. Een dergelijke driedaagse viering kent een afwisseling van gebeden, gezangen en overwegingen, met als hoogtepunt elke dag een eucharistieviering.

Wanneer een dergelijke driedaagse viering speciaal bestemd is voor zieke en oudere mensen, die vaak niet meer elke zondag naar de kerk kunnen komen, spreekt men van een “Ziekentriduüm”.

In onze regio en in ons dekenaat is dat al jaren lang een bekend verschijnsel. In 1929 werd in ons dekenaat, in navolging van andere plaatsen in ons Bisdom, een comité “Ziekentriduüm” opgericht, met als hoofdzetel Heiloo. De bedoeling was om een triduüm te organiseren in de grote Kapel van het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood, bestemd voor mensen uit de wijde omgeving. De 1e keer gebeurde dat dus in 1929 en sindsdien zijn er velen gevolgd, in principe elk jaar opnieuw, maar met uitzonderingen. Dat..kón en kán alleen maar gebeuren met inzet van veel vrijwilligers v,oor de uitgebreide taken die er zijn. Natuurlijk is er in de loop der jaren veel veranderd in de concrete uitwerking. Voornamelijk is er in de laatste jaren minder de nadruk komen te liggen op ‘zieken’. Tegenwoordig kan iedereen, die zich een aantal dagen wil verdiepen in ons geloven, meedoen. Ook is er nu de mogelijkheid om maar één of twee dagen deel te nemen. Altijd hetzelfde is gebleven dat het drie dagen zijn waarin ontmoeting en gezelligheid centraal staan, naast de dagelijkse eucharistieviering.

Op de 1e dag beginnen wij met een feestelijke eucharistieviering, waarbij een koor uit de regio zijn medewerking verleent. Daarna drinken wij gezamenlijk koffie met iets lekkers erbij. Er is gelegenheid om rond te lopen en bekenden te begroeten.

Vervolgens is er rond het middaguur een aangepast ontspanningsprogramma: het optreden van een zangeres, een zangkoor of een cabaretier. Dan gebruiken wij met elkaar een overheerlijke lunch en is er daarna tijd voor een wandeling in het schitterende park, eèn bezoek aan de genadekapel of het putten van gezegend water uit de bron. Wij sluiten in de middag de dag af met een meditatieve gebedsdienst, aansluitend bij het thema van deze dagen.

De opzet van de tweede dag is in principe hetzelfde.

Op de derde dag is er echter rond het middaguur de handoplegging bij elke deelnemer door de dan aanwezige priesters. leder jaar blijkt dit heel indrukwekkend te zijn en voor velen is dit het hoogtepunt van deze dagen. Wij sluiten deze dag en het hele triduüm af met een plechtig Lof, waarna iedereen naar huis gaat en alles opgeruimd wordt. Wij verlaten het Heiligdom, “het putje”, dat bijzondere bedevaartsoord, waar wij elk jaar te gast mogen zijn.

Ook komend jaar 2022 willen wij weer een ziekentriduüm organiseren, en dat doen wij zoals gebruikelijk in de eerste volle week van de maand juli; komend jaar dus dinsdag 5 juli, woensdag 6 juli en donderdag 7 juli 2022.

U bent allen uitgenodigd en van harte welkom.

Synod_NL-logo

Toespraak Bisschop Dr. Mgr. J.W.M. Hendriks bij de opening van de diocesane consultatie

Afgelopen zondag werd tijdens een Vesperdienst in de H. Nicolaasbasiliek in Amsterdam de synodale consultatie geopend, die de voorbereiding is op de Bisschoppensynode 2023 in Rome. De Bisschop hield daarbij een toespraak over de bedoeling van deze synode.

(overgenomen van Arsacal.nl)

Broe­ders en zusters,

Vanavond openen we graag de synodale consul­ta­tie in ons bisdom ter voor­be­rei­ding op de bis­schop­pen­synode die in ok­to­ber 2023 in Rome zal wor­den gehou­den. Corine van der Loos, staf­me­de­werker caritas zal lei­ding geven aan dit proces, samen met bis­schop mgr. Van Burg­ste­den, diaken Philip Weijers en vicekanselier Lisette van Oordt. Ik ben dank­baar voor hun inzet.

Bis­schop­pen­synodes

Dat er regel­ma­tig bis­schop­pen­synodes wor­den gehou­den, is bekend. We zijn er ver­trouwd mee sinds het tweede Vati­caans concilie, sinds 1967 om precies te zijn. De afgelopen jaren is er voorzich­tig be­gon­nen met enige consul­ta­tie in de bis­dom­men, ter voor­be­rei­ding op de Synode. Ter voor­be­rei­ding op de Synode over synodali­teit heeft die consul­ta­tie veel meer nadruk gekregen.

De Kerk anders

Wat wil paus Fran­cis­cus hiermee? Vorige week citeerde hij de bekende theoloog, later kar­di­naal Yves Congar o.p. die heeft gezegd: “We moeten er geen andere Kerk van maken, we moeten de Kerk anders maken” (Vraie et fausse réforme dans l’‘Eglise). Kort samen­ge­vat is die Kerk-die-anders-is, een Kerk die open is en nabij, een Kerk waarin ieder zich thuis voelt en kan participeren, een Kerk dus die echt ge­meen­schap is en missio­nair.

Deel van de ge­meen­schap

In die ge­meen­schap zijn ver­schil­lende roe­pingen en diensten, maar klerikalisme en formalisme moeten wor­den verme­den: ook tegen een pries­ter, bis­schop of kar­di­naal moet niet wor­den opgekeken alsof die boven en buiten de wet en de ge­meen­schap staat. Eerbied en erken­ning voor ieders rol en plaats is goed, maar we mogen en moeten ons rea­li­se­ren dat we allemaal kleine mensen zijn die voor God staan. Niemand staat boven de wet of boven de Kerk, behalve God zelf.

Verkeerd klerikalisme

In ver­keerde vormen van klerikalisme kan een oor­zaak liggen waarom bij­voor­beeld mis­bruik ongehin­derd kon voortwoekeren. Dat mis­bruik moeten we bestrij­den niet alleen door een goede klachten­rege­ling en -be­han­de­ling, ook door een goede gees­te­lij­ke en men­se­lijke vor­ming van pries­ters en mede­wer­kers in het pas­to­raat en een goede, open cultuur binnen de Kerk; we moeten open spreken, met geloof en vrij­moe­dig, met parrhesia, zoals de paus dat noemt. In som­mi­ge nieuwe bewe­gingen en ge­meen­schappen die rond het tweede Vati­caans concilie zijn ontstaan, komt deze visie van het tweede Vati­caans concilie al veel beter tot uiting.

Geen parle­ment

Dit wil niet zeggen dat de Kerk een soort enquête wil gaan hou­den of een parle­ment is.
Nee, we moeten allemaal luis­te­ren naar de heilige Geest. Als de Geest er niet is, is het geen synode, heeft de paus gezegd. Daarom is het gebed van deze synodale consul­ta­tie zo be­lang­rijk. Het is het gebed dat vanouds en in het tweede Vati­caans concilie werd gebe­den. Ook overigens moeten onze gesprekken wor­den omgeven door een cultuur van open­heid voor elkaar en voor de Heer, een cultuur ook van geloof en gebed.

Onder­schei­ding

Ik citeer hierover een kort gedeelte uit de preek die de paus vorige week heeft gehou­den: “Het Woord van God opent ons voor de onder­schei­ding en verlicht die. Dat Woord geeft de Synode rich­ting, zodat het niet een ker­ke­lijk “congres” wordt, een studie­bij­een­komst of een poli­tiek congres, zodat het niet een parle­ment is, maar een genade­vol gebeuren, een proces van gene­zing dat geleid wordt door de Geest. In deze dagen roept Jezus ons… om ons af te vragen wat God ons wil zeggen in deze tijd en in welke rich­ting Hij ons wil lei­den”. Tot zover paus Fran­cis­cus.

Iets nieuws?

Is dit iets nieuws? Eigen­lijk niet zozeer. Kar­di­naal John Henry Newman (1801-1890) had erover ge­schre­ven in de negen­tien­de eeuw: “On consul­ting the faithful in matters of doctrine” (1859), het tweede Vati­caans concilie heeft dat over­ge­no­men en geeft aan (in Lumen Gentium 12) dat het geheel van de gelo­vi­gen in het geloof niet kan dwalen en dat die geloofszin door de Geest van waar­heid wordt opgewekt en onder­steund. Het gaat dus om een dieper verstaan van de Bood­schap van het evan­ge­lie, binnen de een­heid van de Kerk, verbon­den met Paus en bis­schop­pen. Datzelfde tweede Vati­caans concilie heeft onder­streept dat alle gelo­vi­gen een ge­meen­schap vormen en deel hebben aan de zen­ding, aan de missie van de Kerk (LG 33).

De kernwoor­den

Vandaar de drie kernwoor­den van dit synodale proces: Communio – Ge­meen­schap: wij vormen één ge­meen­schap, ieder met zijn of haar rol en taak – , Participatio – Deelname, we zijn allen ge­roe­pen om te participeren, betrokken te kunnen zijn – en Missio – wij zijn samen Kerk, samen staan wij voor de Missie van onze kerk.

Ont­moe­ting met de Heer

Ik wens U allen een mooie en goede, verrijkende synodale consul­ta­tie toe. Want dat is de bedoeling: dat deze consul­ta­tie voor alle mensen die eraan deel­ne­men in de bij­een­komsten van de de­ke­na­ten, van de reli­gi­euzen of mi­gran­ten­ge­meen­schappen een verrijkende erva­ring mag zijn, een geloofsweg, een ont­moe­ting met de Heer, een aanra­king van de heilige Geest.

Drie woor­den

Som­mi­ge mensen horen zich­zelf graag praten. Voor hen heb ik een teleurstellende mede­de­ling: de paus geeft voor die ont­moe­tingen drie woor­den om die te kenschetsen, maar het woord ‘praten’ zit er niet bij, wel luis­te­ren, want het gaat aller­eerst om een luis­te­ren naar wat de Geest ons zegt. Die drie woor­den zijn: ont­moe­ten, luis­te­ren en on­der­schei­den. Dat is be­lang­rijk: de Heer en elkaar ont­moe­ten en luis­te­ren en on­der­schei­den wat van de goede Geest, de Geest van God komt en wat niet.

De kaarsen

De kaarsen die we hebben gezegend en die ontstoken zullen wor­den in de bij­een­komsten, zijn als een teken van onze een­heid en ver­bon­den­heid en van ons verlangen om verlicht te wor­den door de Geest van God.
Ik wens U een goede en gezegende dio­ce­sane fase toe van de Synode.

Nieuwsbrief