Heilig Bloedaltaar

(klik op afbeelding om fotoboek te bekijken)

Het H. Bloedaltaar is in 1906 gebouwd ter ere van het ‘’MIRACULEUSE BLOEDWONDER VAN DE STADT ALCMAER’’. De Haagse architect J.H. Tonnaer heeft het altaar ontworpen. Het altaar heeft fraai gepolychromeerd houtsnijwerk. Door de bouw van dit altaar verdween het St. Laurentiusaltaar dat daar vanaf 1861 gestaan had.

Op het zogenaamde H. Bloedaltaar in de St. Laurentiuskerk staat aan de linkerzijde een beeldje van St. Laurentius. Aan de rechterkant staat een beeldje van St. Matthias. Deze twee heiligen zijn beiden de patroon van Alkmaar en als zodanig een paar dat bij elkaar hoort. Naar hen is ook de parochie na de fusie van de vier parochies in Alkmaar Zuid genoemd.

Het Laurentiusbeeld heeft hier lange tijd zonder zijn rooster gestaan. Zó lang dat niemand eigenlijk meer wist dat het beeldje St. Laurentius moest voorstellen, of dat hij van oorsprong een rooster in zijn hand had gehouden. Sinds augustus 2013 “beschikt” Laurentius weer over zijn rooster. Dit is gemaakt door een van de leden van het  acolietencollege “Everardus Witte” van de St. Laurentiuskerk.

Overigens behoeft het H. Bloedaltaar kleine restauraties daar houtworm hier en daar heeft toegeslagen. Het “handje” van Jacobus de Mindere is namelijk ook verdwenen door de houtworm. Op het H. Bloedaltaar vinden we ook de beeldjes van de HH. apostelen Jacobus de Mindere en van Philippus, wier feestdag we op 3 mei vieren. In de middeleeuwen werd echter hun feestdag op 1 mei gevierd en dat was ook de dag waarop in 1429 het Mirakel van Alkmaar plaatsvond.

Naast de beeldjes kent het H. Bloedaltaar vele voorstellingen.

Op de deur van het tabernakel staat een tronende Christus afgebeeld als een zittend H. Hart. Je kunt door het bloed van Christus gered worden maar ook veroordeeld.

Tevens staan er de vier symbolen van de evangelisten afgebeeld: een mens, een leeuw, een os, een adelaar.

Rechts naast de troon, waarop tijdens de vieringen in de kerk de “Engel met de Reliek van het Mirakel” staat, is een afbeelding te zien van het moment waarop Folkert wijn, op dat moment het bloed van Christus, na de consecratie op zijn kazuifel heeft gemorst tijdens zijn eerste mis in de H. Laurentiuskerk (op de plaats van de huidige “Grote Kerk).

Links van de troon staat de verschijning van de engel aan de Zeeuwse vissers afgebeeld. Zij worden uit de storm gered op hun belofte dat zij in Alkmaar bekend zullen maken wat er bij de eerste mis van Folkert is gebeurd.

Onder de altaartafel zien we in het midden de kruisdood van Jezus op het moment dat bij doorstoken zal worden met een lans tot in zijn hartstreek. Rechts Mozes die bloed sprenkelt over het volk en links de hogepriester die op Grote Verzoendag het Heilige der Heiligen van de tempel binnengaat met het offerbloed. Daarnaast is de tafel met de 12 toonbroden als symbool van de 12 stammen van Israël afgebeeld.

 

 

Nieuwsbrief