In memoriam Jeanne Koelé-Kruijff

7 oktober 2023

Op 28 september 2023 overleed Jeanne Koelé-Kruijff in het Hospice te Alkmaar. Zij werd overgebracht naar uitvaartcentrum en crematorium Waerdse Landen in Heerhugowaard en naar de begraafplaats aldaar.

Jeanne heeft veel voor de H. Pius X kerk betekend.

Zij leidde jarenlang de maandelijkse Bijbelgroep op donderdagmorgen in de ontmoetingszaal van de H. Pius X en de Stiltekring op de dinsdagmiddag in een zaal van de Vrijheidskerk en later in de Pius X kerk. Tijdens deze bijeenkomsten legde zij de bijbel passages op inspirerende wijze uit. Dit gold ook bij de Stiltekring. Zij liet de groep graag de stilte ervaren door de beheersing van de stilte waaraan het woord voorafging. En wilde ook door loopmeditaties de spiritualiteit overbrengen. Na afloop ging ieder verrijkt naar huis.

Tijdens de bijeenkomsten van de groepen waren er niet enkel parochianen van de locatie H. Pius X aanwezig, maar ook gemeenteleden van de Vrijheidskerk sloten zich aan. Zij droeg de oecumenische gedachte graag uit.

Op 8 juni 2016 spelde pastor H. Slot haar in de H. Pius X kerk het Pro Ecclesia et Pontifice op. Een pauselijke onderscheiding voor bewezen diensten aan de Rooms Katholieke Kerk in eigen regio. Jarenlang was zij districts catecheet en verzorgde toen der tijd ook de Toerustingscursus voor de parochies in Alkmaar.

Onze parochie HH. Matthias-Laurentius is dankbaar dat Jeanne zich zo heeft ingezet voor het geestelijk welzijn van de wijk De Hoef.

Wij wensen haar echtgenoot ds. Wim Koelé en familie veel levensmoed en kracht toe. Liefde blijft in het geheugen.

Heer, zie deze mens en dat zij moge rusten in vrede.

Weet dat zij is geborgen bij God.

Meer nieuws

Nieuwsbrief 26 van 24 november 2023 is verschenen

Nieuwsbrief 26 van 24 november 2023 is verschenen.  Veel berichten […]

24 nov

Het Mirakel van december 2023-februari 2024 is verschenen

Het Mirakel december 2023-februari 2024 is verschenen Het parochiemagazine Het […]

24 nov

Kerstpakkettenactie 2023

Allereerst willen we vermelden dat onze groep versterkt is met […]

21 nov

Sint Maarten in de Sint Laurentiuskerk te Alkmaar

Ook dit jaar werd de Kerk weer open gedaan voor […]

20 nov

Nieuwsbrief 25 van 10 november 2023 is verschenen

Nieuwsbrief 25 van 10 november 2023 is verschenen.  Nog één […]

10 nov

Acolietencollege Everardus Witte reist naar Malta

Het acolieten- en kosterscollege (en hun partners) van de Laurentiuskerk […]

10 nov

Nieuwsbrief 24 van 27 oktober 2023 is verschenen

Nieuwsbrief 24 van 27 oktober 2023 is verschenen.  In deze […]

27 okt