Glas in lood-ramen

Glas-in-loodraam H. Pius x kerk

In 1968 werd de grote H. Pius X kerk in gebruik genomen. Het gebouw heeft over de gehele breedte een glas-in-loodraam, dat gemaakt is door de Bergens expressionistische kunstschilder Jaap Min. (1914-1987). De kunstenaar is uitgegaan van een gedachte van bouwpastoor Tromp, hetgeen hij ook heeft willen vastleggen daar hij diens naam in het linker paneel heeft gezet. Deze gedachte was als volgt: De betekenis en zending van de mens: De mens in het gezin, kantoor, fabriek enz. en de medemenselijkheid.

Van links naar rechts:

Vak 1

In den beginne: God scheidde het licht van de duisternis, afgebeeld door het onvoltooid aangeven van zon maan en sterren, daaronder de wateren (dit is een der vier elementen: licht, lucht, water, vuur).
Links beneden: ontwikkeling der natuur; de bloem, de boom (paradijs), het graan: brood in eucharistie.

Vak 2

De duif: het is de geest die levend maakt, de genadestroom van de H. Geest als bezieling van het leven. De eerste mens.

Vak 3

Het element vuur, het offer: het offer van Abel gaat recht omhoog door God aanvaard, ’t offer van Kaïn, afgewezen naar rechts omlaagbuigend (leven, dood) De menswording: de verlossing door het Kruis, het bloed van Christus stroomt in de kelk ( dit betekent tegenover het graan, brood en wijn)

Vak 4

Het gezin in het dagelijks leven, moeder en kinderen in huis aan tafel bij de maaltijd en vader komt thuis van het dagelijks werk.

Vak 5

De barmhartige Samaritaan. Dit is de opgave voor alle Christenen: “De werken van barmhartigheid”.

Nieuwsbrief