Broeder Everardus Witte

In de St. Laurentiuskerk in Alkmaar zien we achter in de kerk een foto van broeder Everardus Witte, ook wel “’t Heilig bruurke” van Megen genoemd.
Deze Everardus Witte, geboren in Hoorn op 25 juli 1868 als Jan Witte, is in 1878 met het hele gezin in Alkmaar komen wonen. Hun kerk was de Laurentiuskerk, en Jan werd daar misdienaar. 
Hij is als tiener te zien op een muurschildering die Alexander Kläsener omstreeks 1880 aanbracht boven de biechtstoel van deken J.H. Ruscheblatt. Deze schildering, die de processie met het H. Bloed uit de tijd voor de komst van de Reformatie voorstelt, toont Witte (links) samen met zijn vriend Evert Rijkenberg (rechts), beiden gekleed als misdienaars en zwaaiend met een wierookvat, gevolgd door een priester (met de gelaatstrekken van Ruscheblatt) die een monstrans vasthoudt. Hij trad later in bij de franciscanen in Wijchen. Er zijn veel gebedsverhoringen aan hem toegeschreven. Na zijn dood in 1950 zijn pogingen gedaan hem zalig te laten verklaren. Dit proces is begin jaren negentig stopgezet op verzoek van de franciscanen.

In 2013 is er door de Megenaar Kees van de Wiel een boek over Everardus Witte geschreven. De titel van het boek luidt: Everardus dichtbij. Het Bruurke van Megen van 1868 tot heden. Het bevat veel informatie in woord en beeld over broeder Everardus. Hoe kan het dat iemand die zo vaak en graag bidt, zo veel contacten met mensen had? Waardoor was hij zo geliefd? Welke invloed speelde de tijd waarin broeder Everardus opgroeide? En wat is er gebeurd in de jaren na zijn dood? Hoe komt het dat nog altijd zoveel mensen vertrouwen in hem stellen? Als u interesse hebt in dit boek, kijk dan op de website van de franciscanen.

Nieuwsbrief