Redactiestatuut

Doel

Het doel van dit redactiestatuut is enerzijds duidelijkheid te verschaffen wat voor soort onderwerpen/artikelen wel of niet in de communicatiemodaliteiten (parochieblad, website etc.) van de parochie kunnen worden opgenomen, anderzijds geeft het inzicht over het beslissingsproces hierover.

Reglement        

 • Teksten die ter plaatsing ingeleverd worden moeten gaan over zaken aangaande (een van) onderstaande onderdelen:
  • de Parochie St. Dominicus te Alkmaar en de Parochie St. Michaël te Zuidschermer
  • de Parochie HH. Petrus en Paulus te Bergen en Parochie H. Joannes de Doper te Schoorl, voor wat betreft de Vieringen
  • de Rooms Katholieke Kerk, Bisdom en Vaticaan
  • de Alkmaarse Raad van Kerken
 • Kerkelijke/diaconale activiteiten van(uit) de ARK, de KBO, de ISBA , de Abdij en het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo
 • In alle andere gevallen beslist de redactie of het artikel past in de religieuze context.
 • De redactie leest elke ingeleverde tekst door en bepaalt of de tekst voldoet aan de bovenstaande criteria.
 • De redactie verbetert indien noodzakelijk taal- en stijlfouten.
 • De redactie kort teksten in als ze te lang zijn om te plaatsen maar zal daarbij zoveel mogelijk de essentie handhaven.
 • De redactie bepaalt of teksten wel of niet kwetsend voor personen zijn.
 • Teksten c.q. alinea’s die kwetsend zijn voor personen worden niet geplaatst c.q. uit de tekst verwijderd.
 • De redactie heeft te allen tijde het recht een ingezonden artikel wel of niet te plaatsen, hetzij in originele vorm hetzij in aangepaste vorm.
 • De redactie bepaalt welke teksten in het parochieblad en/of in de nieuwsbrief en/of op de website komen.
 • Bij eventuele twijfel kan het parochie bestuur en/of de parochiepriester om advies of definitieve beslissing worden gevraagd.
 • Als er bij een parochiële gelegenheid foto’s van personen gemaakt worden en bekend is dat deze foto’s op de website komen te staan, dan moet men, als men dit niet wil, aan de fotograaf doorgeven niet gefotografeerd te willen worden.

Nieuwsbrief