In nieuwsbrief 22 (14 oktober) zijn niet alle vieringen voor Allerzielen (2 november) in de parochie weergegeven. Dit betreuren wij tem zeerste.

De vieringen:

  • 10.00 uur : Eucharistieviering Pius X Pastor H. Slot
  • 19:00 uur : Woord- en gebedviering H. Laurentiuskerk Oudorp o.l.v. Avondwakegroep (na afloop een processie met graflichten naar het kerkhof en zegening van de graven)
  • 19:00 uur : Woord- en gebedviering H. Mariakerk o.l.v. Avondwakegroep
  • 19:00 uur : Eucharistieviering St. Laurentiuskerk Pastoor J.-J. van Peperstraten