IMG_7167

In processie door Alkmaar op 7 mei

Op zondag 7 mei waren wij verzameld in de Grote Kerk. De plaats waar het reliek is ontvangen in 1429. Het reliek dat ons nog steeds herinnert aan belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van de katholieke gemeenschap in onze stad. Het is een wonder dat we het reliek nog steeds mogen koesteren in onze kerk. Het is een wonder dat het in de chaos in 1573 is meegenomen en bewaard in een van de schuilkerken. Het is een wonder dat het niet kwijt is geraakt tot het moment dat het weer in handen werd gegeven aan de zilveren engel en een eigen altaar kreeg in onze kerk. Het is een wonder dat we in vrijheid een lied voor Maria mogen zingen in een gebouw dat dankzij de gemeente Alkmaar in de jaren ’90 van de vorige eeuw neutraal is geworden als huiskamer van de stad.

De viering van het Mirakel begon met een korte viering. Het koor zong, de priesters lazen uit het Evangelie en de lichtdragers stonden met hun brandende kaarsen om het moment extra bijzonder te maken. Allen stelden zich op. Voorop een acoliet met het zilveren kruis, daarachter wierook, lichtdragers en daarna pastoor Franklin met de engel in zijn handen. Hij liep onder het prachtige antieke baldakijn die speciaal hiervoor bestemd is. Daarachter liep het koor, dat liederen zong. De mensen die meeliepen in de processie volgden en zongen mee. Een prachtige stoet liep door de binnenstad richting de St. Laurentiuskerk. De klokken luidden toen de stoet naderbij kwam. Daar werden we opgewacht door parochianen om samen de Eucharistie te vieren. De engel werd op een baar met rode bloemen door de kerk gedragen en stond de gehele viering voor het altaar. Aan het eind van de viering werd de engel weer teruggezet op haar eigen plek.

We zijn dankbaar dat we in een tijd leven waarin dit mogelijk is en we mogen laten zien wat ons dierbaar is. Laten we bidden dan dat zo blijven zal.

Tekst geschreven door Liesbeth van Gool

 

Vastenactiemet-logo

Vastenactie 2021: beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd2021 – van 17 februari tot en met 4 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelings landen. Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van werkloosheid en armoede. Jongeren lopen daarbij drie keer zoveel risico op werkloosheid als volwassenen. In 2019 had vijftien procent van alle jongeren geen werk.

Lees meer over de actie in Het Mirakel

Nicaragua

Adventsactie 2020 Nicaraqua

Adventsactie voor Nicaruaqua: “Delen smaakt naar meer”
Met deze slogan wil de Adventsactie 2020 aandacht vragen voor het probleem van ondervoeding. Het mag duidelijk zijn dat armoede leidt tot ondervoeding, ondervoeding leidt tot ziekte, ziekte leidt tot gebrekkige opleidingen hetgeen weer tot armoede leidt. Hoe is deze cirkel te doorbreken?
De Adventsactie steunt dit jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelfgroente, granen en fruit kunnen verbouwen en op die manier beschikken over gezond en gevarieerd voedsel.

Lees verder in Het Mirakel van december 2020-februari 2021

Nieuwsbrief