Terugkijken op het H. Vormsel van 1 juni

4 juni 2024

Liesbeth van Gool schrijft regelmatig een blog voor de website en nieuwsbrief over de voorbereidingen voor de Eerste Communie en Vormsel.

1 juni 2024

Eindelijk gevormd

Nadat we in het eerste weekend van januari 2024 waren begonnen met onze weg was er al veel gebeurd. Wij, dat wil zeggen de 12 vormelingen en ik, zoveel mogelijk samen met pastoor Jan-Jaap en Stijn Krooshof, waren bezig geweest met waar ons geloof om draait. En dat is veel en tegelijk is het niet zo veel. Centraal staat natuurlijk ons geloof in God die in de persoon van Jezus dicht bij ons is gekomen en natuurlijk ook in onze Helper, de H Geest. Daar draaide het om in de catechese. We ontdekten veel over onszelf en anderen, over onze rol in de wereld en hoe lastig het is om het kwaad te weerstaan. We zetten ons in voor de kwetsbare medemens en leerden samen bidden. Tijdens het eerste weekend kenden de meesten elkaar niet maar na de gesprekken en activiteiten waren we een hechte groep geworden. De vormelingen waren er klaar voor deze zaterdag 1 juni 2024.

De bisschop was uitgenodigd en zou naar ons toe komen om te vormen. Op het laatste moment werd de locatie veranderd want het bleek toch niet mogelijk bij Onze Lieve Vrouw ter Nood. Bij de H Laurentius in Oudorp werden we gastvrij ontvangen en alles werd in het werk gesteld om deze middag onvergetelijk te maken. Om 1430 uur begonnen de families binnen te druppelen. Ze hadden, zoals afgesproken lekkers, mee. Wij zorgen voor een drankje en fris.

Om 15.00 uur startte de processie. De vormelingen liepen met hun brandende doopkaars in de hand onder bogen door, die door broertjes, zusjes, neefjes en nichtjes werden vastgehouden. Achter hen liepen niet alleen de bisschop en pastoor Jan-Jaap maar zelfs pastoor Franklin en kapelaan Antonio hadden tijd gevonden om mee voor te gaan.

De vormelingen hadden allemaal een taak. De een las een lezing, de ander een voorbede of andere tekst. Ook vervulden twee jongens de rol van collectant. Ze deden het heel goed. Het moment van het vormen werd echt beleefd. Ze zagen er uit alsof ze er in op gingen. Dat is goed want het is aan ons om ons open te stellen. God is er altijd voor ons. Wij niet altijd voor God.

Tijdens de communie werden we blij verrast door de vader en moeder van Noah samen met zijn tante. Wat kunnen zij zingen. Velen waren ontroerd.

Als slotlied klonk een welgemeend ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’. Er was die middag veel om dankbaar voor te zijn.

Na de viering werden de certificaten getekend en van een stempel voorzien. Voor de vormelingen met een niet Nederlandse achtergrond en familie, is het belangrijk zo’n certificaat te hebben. Als zij in de katholieke kerk aldaar willen trouwen of zelf peetoom of peettante willen worden, hebben ze bewijs nodig.

Natuurlijk was er tijd voor een groepsfoto en voor wie het wilde ging de bisschop op de foto met de gezinnen of families. Er werd nog lang geborreld en gesmuld in de kerk.
We wensen de vormelingen van vandaag toe dat ze de Helper zullen ervaren als ze Hem roepen. De maatschappij is lastig maar ze mogen leven in het vertrouwen dat ze het niet alleen hoeven te doen. God is bij hen.

23 mei 2024

Terugkijken op de 1e H Communie 2024

Na een prachtige catechese periode waarin de kinderen veel geleerd er ervaren hebben was het op 20 april eindelijk zover dat ze voor de 1e keer ter communie mochten. De leerlingen van de Europese School hadden zich voorbereid onder leiding van hun docent religion Stijn Krooshof. Stijn is een bekend gezicht in onze parochie omdat hij samen met mij de Kinderkerk leidt tijdens de maandelijkse Engelstalige vieringen. Dankzij regelmatig overleg heeft hij zelfs een keer de catechese kunnen overnemen toen ik verhinderd was. De tieners waren in gesprekken voorbereid en de kinderen die in groep 4 en 5 zitten, waren dus sinds december al samen op pad om goed voorbereid deze stap te nemen.

De viering werd opgeluisterd door wat zangers van het Mariakoor en pianiste Henny Slooten. Dat maakte het extra feestelijk. De stoelen voor de communicanten waren rond het altaar gezet. Het waren er zoveel dat ze er bijna niet op pasten. De meisjes hadden zich mooi aangekleed in prachtige witte jurken. De jongens zagen er heel mooi uit in licht gekleurde broeken en witte overhemden.

Ze liepen onder versierde bogen naar binnen met hun brandende doopkaarsen. Plechtig werden deze neergezet en ieder ging op de eigen stoel zitten. Vol aandacht wachtten ze rustig tot het moment daar was. Sommige kinderen en tieners hadden een taak in de liturgie. Geholpen door acoliet Sverre ging alles heel goed. Toen was het moment daar. Gezin voor gezin werd naar voren geroepen. Hier hadden ze op gewacht.

Na afloop van de mis was het feest. In de Matthiaszaal waren de tafels vol met allerlei heerlijks, zoet en hartig. Er was iets te drinken voor de kinderen en een glas wijn en bier voor de ouders en peetouders en alle andere familieleden. Voor het hoogaltaar werden foto’s gemaakt.

Wat hebben we veel om dankbaar voor te zijn.

Tijdens de afsluitende ouderavond werd gesproken over een vervolg. Het aanbod is divers; meezingen in het Mariakinderkoor, misdienaar worden, gezinsvieringen in de Mariakerk iedere 4e zondag van de maand en Kinderkerk (catechese tijdens de viering) in de Sint Laurentius Alkmaar. Na de zomer hopen we verder te gaan met deze groep prachtige kinderen.

Vormsel

De vormelingen hebben elkaar al weer lange tijd niet gezien. De catechese weekenden waren begin april afgelopen. Ze waren er nog wel bij de 1e H Communie. Een van de vormelingen was begin april gedoopt en deed samen met alle anderen zijn 1e H communie. Twee kanjers van vormelingen hebben geholpen in de processie bij de viering van het Mirakel. Maar eind mei zijn ze er weer allemaal voor de laatste voorbereidingsbijeenkomst. Dat wordt vast een gezellige boel. Maar we zijn er niet alleen voor de gezelligheid. De viering zal worden doorgesproken, zodat ze weten wat er van hen wordt verwacht. De groep gaan samen lunchen en na de lunch is het tijd voor een serieus onderdeel; de Biecht. Een aantal vormelingen is er mee bekend, voor een aantal is het misschien de eerste keer na hun kinderbiecht in de voorbereiding van de 1e H Communie. Maar het hoort er bij. Even grote schoonmaak zodat ze zonder storingen helemaal vrij en open kunnen staan voor de viering op 1 juni. De viering wordt gehouden op een plek die niet onbekend is, namelijk de Genadekapel bij O. L. Vrouw ter Nood. Dit is nodig omdat de agenda van de bisschop geen ander moment vrij had dan deze zaterdagmiddag. En precies op deze dag is het ook Kaeskoppenstad. Dan is het onmogelijk om in de kerk te vieren omdat de route dwars door de kerk gaat. Het wordt vast een mooie intieme viering in die kleine kapel. Hoe het was, zullen we zeker nog later vertellen.

5 april 2024

Er is weer veel gebeurd. Na Palmpasen was de eerste activiteit voor de communicanten de Kruisweg. Samen met pastoor Jan-Jaap liepen ze samen met ouders en andere kinderen die de Kruisweg wilden lopen, langs de staties. Zo hoorden ze het Lijdensverhaal. Het is niet mooi maar we kunnen het niet mooier maken. En zonder de pijn te voelen, is de blijdschap van Pasen niet zo sterk. We beten door de zure appel heen, en wisten; het wordt altijd weer Pasen.

Op de zaterdagavond voor Pasen stonden de deuren van de Laurentiuskerk Alkmaar open voor alle kinderen van regio Alkmaar. De uitnodiging was op de scholen gedeeld. Vol afwachting zaten kinderen en hun ouders klaar om naar het verhaal te luisteren en kijken. Wat was er hard gewerkt door de kinderen van het projectkoor Pasen. Zij hadden onder leiding van Vera van Tol liedjes ingestudeerd, Henny Slooten speelde prachtig piano en drie vormelingen beelden scenes uit. Ze lieten zien hoe Jezus brood en wijn deelde, Pilatus moeite had om Jezus te veroordelen, hoe zwaar het kruis was dat Jezus moest dragen en hoe verbijsterd en blij de vrouwen waren toen het graf leeg bleek te zijn. Een engel stelde hen ten slotte gerust en zo werd het Pasen. Omdat er veel kinderen in de kerk waren die Jezus niet goed kennen, begonnen we met Kerstmis. Dat gaf herkenning en zo zaten ze snel in het verhaal.

De communicanten zullen op 20-4 hun 1e H Communie doen. Dat wordt een heel drukke viering want naast de 18 kinderen van de catechesegroep, zijn er 2 tieners en 14 leerlingen van de Europese School. Maar goed dat de Sint Laurentius zo groot is, anders zou het misschien niet passen.

Ook de vormelingen zaten niet stil. Op 17 maart waren ze allemaal aanwezig in de Sint Laurentius Alkmaar voor de Eucharistieviering. Daarmee startten ze hun Diaconale zondag. Tijdens het tweede weekend was het vooral gegaan over het Grote gebod en deze dag konden ze dat wat ze hadden geleerd in praktijk brengen. Na de viering genoten ze van een heerlijke en gezellige lunch in de Matthiaszaal. Gelukkig bleef het droog want ze werden verwacht bij de Daalder, een kleinschalige opvang voor dementerende ouderen in Alkmaar Noord. Ze fietsten er heen. Niet iedereen wist de weg dus kwamen ze laten aan dan verwacht. De ouderen zaten al klaar aan tafel. Ze gingen samen paaseieren schilderen. Dat was wel even wennen. Hoe doe je dat als het lijkt alsof iemand niet helemaal begrijpt wat je zegt. Of voor zich uit zit te staren en geen initiatief neemt. Het duurde even maar toen snapten de vormelingen hoe je kunt communiceren met deze mensen. Iedereen genoot. Alleen niet van de warmte. De verwarming stond erg hoog. Na een prachtige middag fietste iedereen naar huis.

Op 5-6-7 april houden de Vormelingen hun derde catecheseweekend in het gastenhuis van Onze Lieve Vrouw ter Nood. Deze keer zal het gaan over onze relatie met God en in het bijzonder over bidden en devotie. Hoe mooi is het dan, dat precies tijdens ons weekend de relieken van St Bernadette in Heiloo zijn. Het weekend eindigt met de doop van een van de vormelingen. We hebben er veel zin in. Hoe het allemaal verliep, beschrijf ik de volgende keer.

Ik geloof dat er veel is om dankbaar voor te zijn. Wij merken een enthousiasme en energie bij ouders, dopelingen, communicanten en vormelingen. Ik bid dat ze het vast kunnen houden in onze samenleving.

7 maart 2024

Vastenmaaltijd Op zaterdag 23 februari zaten de Communicanten met ouders en sommigen zelfs met broer of zus aan tafel in de koffieruimte van de Pius X in het Hoefplan, Alkmaar. De tafels waren gezellig gedekt met vrolijke placemats, kleurrijke servetten en heerlijk beleg. Uiteraard geen vleeswaren want ze waren bij elkaar gekomen voor de Vastenmaaltijd. Al eerder hadden ze tijdens de catechese gehoord over Vasten en wat je kunt doen. Dat het niet alleen met eten te maken heeft. Ook minder gamen of meer helpen zijn goede uitdagingen.Op die middag bleek dat vasten van Moslims veel bekender is dan de katholieke traditie van vasten. We herhaalden het deze middag nog even. Voor sommige ouders was het een eyeopener dat je op zondag niet vast. De kinderen maakten de grap dat ze dan alle snoepjes zouden opeten. Maar nee, ook op zondag alles met mate natuurlijk. We vertelden het Bijbelverhaal over de werken van Barmhartigheid en daarna werd het schilderij ‘De Werken van Barmhartigheid’ van de Meester van Alkmaar (uit de 15e eeuw) op het scherm geprojecteerd. We keken er goed naar en zagen dat er op ieder paneel eenzelfde man staat afgebeeld. Wat je voor je naaste doet, doe je ook voor Hem.

Voor het eten praatten we over wat Jezus zegt over Vasten. Je kijkt vrolijk en laat niet merken dat het moeite kost. En waarom zou je niet vrolijk zijn, we bereiden ons voor op een prachtig feest, Pasen. En vrolijk was het aan tafel. Iedereen zat lekker te praten en te lachen. Nadat iedereen was uitgegeten, speelden we het kwartet ‘Werken van Barmhartigheid’. Er werd fanatiek gespeeld en er waren winnaars maar zoals het gaat in de kerk; ‘de eersten zullen de laatsten zijn’. De kinderen die geen kwartet hadden bemachtigd mochten als eerste kiezen van de tafel. Daarop alle lekkers dat over was gebleven van de maaltijd. Vrolijk namen we afscheid, vrolijk gingen we de wereld weer in.

(Klik op afbeelding om grotere afbeelding te bekijken.)

 

8 februari 2024

Er gebeurt veel op het gebied van catechese.

De Communicanten hebben nagedacht over belangrijke dagen in het jaar. Dat is natuurlijk hun verjaardag. De feestdagen horen daar ook bij. Via de feestdagen hoorden ze weer meer over het leven van Jezus.  Eerder hadden ze al gehoord over Jezus in het verhaal van Zacheus. De conclusie is en blijft; wees aardig tegen elkaar. En als je dat doet, wie weet wat er dan kan gebeuren.

De ouders van de Communicanten hebben elkaar ook weer gesproken. Dit maal over de Doopbelofte die ze ooit hebben gedaan. Hoe kijken ze er nu naar. Is het lastig om alle narigheid en verleiding een beetje bij de kinderen weg te houden? In onze tijd valt het soms niet mee maar misschien is dat gevoel van alle tijden.

Heel bijzonder is dat er 4 communicanten zullen worden gedoopt. En niet alleen zij. Ook de jongeren broertjes- zusjes van 3 communicanten en de oudere broer van een andere communicant. Hij doet mee in de vormselcatechese.

Leerlingen van de Europese school krijgen catechese van Stijn Krooshof, hun docent religion. Stijn en ik werken samen met pastoor Jan Jaap binnen de catechese. De Nederlandstalige kinderen en de Engelstalige  doen ook wat activiteiten samen. Op 20 april doen ze allemaal samen hun 1e H Communie in de St Laurentius in de stad.  Op deze zaterdagmiddag. Met 25 Communicanten is de kerk te vol om dat op een gewone zondagochtend te doen.

De vormelingen waren afgelopen weekend bij elkaar in het gastenhuis van OLV ter Nood. Alle 12 tieners hadden er zin in. Dit weekend stond in het teken van goed leven; 10 geboden, deugden, zonden, het grote gebod en vooral ook keuzes maken. We hebben onze vrije wil en wat doen we er mee? Om daar achter te komen luisterden naar pastoor Jan Jaap en naar mij als we spraken over lastige en ingewikkelde onderwerpen. En ze gaven hun mening en stelden hun vragen. Ze keken ze een film en gingen op bezoek bij Br. Geerard in de Abdij. En er werd tussendoor lekker gevoetbald op het grasveld achter het huis. Grote verassing op zondagmorgen in de kapel  toen ze pastoor Franklin ineens op het altaar zagen. Na de Mis kregen ze van hem allemaal de Blasiuszegen.

Er  komt nog veel meer de komende weken en via de nieuwsbrief houd ik u graag op de hoogte.

Hartelijke groet

Liesbeth

4 januari 2024

Misschien was u er bij tijdens de viering op Kerstavond om 19.00 uur. De kinderen die zich voorbereiden op de 1e H Communie waren de acteurs en actrices die het Kerstverhaal tot leven brachten. Dat deden ze vanuit een bijzonder perspectief; 800 jaar Kerststal. St Franciscus bedacht in 1223 dat een kerststal mensen kon helpen de geboorte van Jezus nog dieper te ervaren. In de viering werden ze bijgestaan door een Kinder-Kerstprojectkoor. Leerlingen van de basisscholen waren uitgenodigd om zich aan te melden. Het koor zong vol overgave en dat maakte de viering extra feestelijk. Op 13 januari gaat de 1e Communiecatechese weer verder. Er zijn inmiddels 18 communicanten uit Alkmaar en Bergen en tijdens de viering op 20 april zullen ook de 7 communicanten van de Europese School aansluiten. Tot die tijd staat er nog veel op het programma. Er zullen zelfs drie communicanten worden gedoopt. We hebben zin in wat gaat komen.

De catechese voor het Vormsel start op 6 januari. Dit jaar is de locatie Onze Lieve Vrouw ter Nood. Tijdens drie weekenden zullen de vormelingen zich voorbereiden op dit Sacrament. Dus dat betekent slaapzakken en tandenborstel mee want we blijven er slapen. Er zijn 12 Vormelingen uit Alkmaar en Bergen en zelfs een uit Nieuw Vennep, 4 meiden en 8 jongens. Dat wordt vast gezellig maar er moet ook gewerkt worden. In het eerste weekend verdiepen we ons in de Sacramenten, het kerkelijk jaar, de bijbel en de liturgie. Maar eerst maken we kennis met elkaar want de meesten hebben elkaar nog nooit gezien. Pastoor Jan Jaap rijdt heen en weer tussen de vormelingen en de vieringen. Deze keer meer dan normaal omdat Pastoor Franklin er niet is. Dus als hij niet blijft om na te praten, weet u waar het door komt.

We vragen uw gebed voor Communicanten en Vormelingen. Dat ze als vruchtbare grond mogen zijn, voor de zaadjes die we zaaien, dat ze geraakt mogen worden en hun hart openen voor wat God hen geeft. We vragen uw gebed ook voor de families van deze kinderen. Dat zij kunnen blijven stimuleren en motiveren. Zij zijn onze toekomst.

Meer nieuws

Vertrek Pastoor Franklin Brigitha per 1 oktober 2024

Alkmaar, 5 juli 2024 Beste parochianen, Zo vlak voor de […]

5 jul

Het Mirakel juli-september 2024 is verschenen

Het parochiemagazine Het Mirakel voor de maanden juli, augustus en […]

28 jun

Nieuwsbrief 15 van 28 juni 2024 is verschenen

Nieuwsbrief 15 van 28 juni 2024 is verschenen.  Een nieuwsbrief […]

28 jun

Nieuwsbrief 14 van 21 juni 2024 is verschenen

Nieuwsbrief 14 van 21 juni 2024 is verschenen.  De doorgaans […]

21 jun

Verslag 9 juni: Muziek door mensen van De Blije Mare voor mensen van De Blije Mare

Het was een geweldig succes, het Jubileumconcert zondagmiddag 9 juni […]

12 jun

Nieuwsbrief 13 van 7 juni 2024 is verschenen

Nieuwsbrief 13 van 7 juni 2024 is verschenen.  Alstublieft, op […]

7 jun

Gewijzigde aanvangstijd viering 2 juni 2024 in St. Laurentiuskerk

De aanvangstijd van de viering op zondag 2 juni in […]

30 mei