Verkoop Lourdesloten op zondag 21 april

10 april 2024

Op zondag 21 april a.s. worden na de vieringen Lourdesloten á € 0.50 per lot te koop aangeboden. Met de opbrengst worden financieel minder draagkrachtige mensen in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een van de bedevaarten naar Lourdes.

De trekking van de loterij vindt plaats op zondagavond 21 april 2024 om 19.30 uur in de pastorie van de Laurentiuskerk te Oudorp. De uitslag wordt nadien in de parochiekerken van Alkmaar en omstreken bekendgemaakt. U kunt de uitslag ook teruglezen op www.lourdesactiealkmaar.nl

Het prijzenpakket wordt voor een deel samengesteld uit goederen, die verkregen zijn met behulp van bonnen en spaarzegels van allerlei soort. Te denken valt o.a. aan bonnen van Douwe Egberts, Gouda’s Glorie, Het Stoepje etc. U kunt voor dit doel uw  gespaarde bonnen en zegels kwijt in de daarvoor bestemde tonnen achter in de parochiekerken van Alkmaar.

Van harte aanbevolen!

Meer nieuws

Ochtendgebed van donderdag 16 mei 2024

Op donderdag 16 mei 2024 wordt het ochtendgebed gebeden. Ochtendgebed […]

16 mei

Nieuwsbrief 11 van 10 mei 2024 is verschenen

Nieuwsbrief 11 van 10 mei 2024 is verschenen.  In deze […]

10 mei

1 en 2 juni: Kaeskoppen route dit jaar weer door de Laurentiuskerk

Op zaterdag 1 en zondag 2 juni a.s. hebben we […]

10 mei

Foto’s processie “Mirakel van Alkmaar” en eucharistieviering op 5 mei

Via deze link kunt u de foto’s van de processie […]

9 mei

11 mei Dag Jongerenpastoraat in Heerhugowaard

Op zaterdag 11 mei organiseert het jongerenpastoraat van het bisdom […]

7 mei

Nieuwsbrief 10 van 26 april 2024 is verschenen

Nieuwsbrief 10 van 26 april 2024 is verschenen.  Alstublieft, hier […]

26 apr

Nieuwsbrief 9 van 19 april 2024 is verschenen

Nieuwsbrief 9 van 19 april 2024 is verschenen.  Alstublieft, hier […]

19 apr